6. marca 2020

Prvá dáma slovenského bankovníctva je dnes oficiálne na dôchodku a venuje sa vnúčatám. No nuda jej nehrozí. Naďalej pôsobí ako podpredsedníčka dozornej rady VÚB a chodí prednášať, či už o eure v susednom Česku alebo o bankovníctve na Slovensku. Popri tom stíha mentorovať ďalšie ženy, ktoré sa chcú posunúť vo svojej kariére, a pomáha im zvládať dilemy, ktoré do rozbehnutého pracovného života prináša rodičovstvo.

„Počas takmer 30-ročnej kariéry v bankovníctve som radila mnohým dámam, bola som v podstate pionierkou, prvou ženou na takom vysokom poste v centrálnej banke, v podstate v mužskom svete,“ podotkne Elena Kohútiková, ktorá stála pri zrode Národnej banky Slovenska, pomáhala zavádzať euro na Slovensku a posledné roky kariéry pôsobila ako zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB.

Toto sú najmocnejšie ženy sveta.
Do rebríčka sa dostala aj Zuzana Čaputová

„Vždy som podporovala ženy v tom, aby išli na vyššie pozície, pomáhala som im,“ poznamená Elena Kohútiková, prezývaná „Lady Euro“ a vzápätí dodá: „V ženách vidím obrovský potenciál. Do riešení prinášajú racionalitu, pragmatizmus, ale aj jemnosť a tú tiež podľa mňa v biznise treba.“

Najčastejšie sa na ňu obracajú manažérky, ktoré sa chcú kariérne posunúť ďalej. „Nebola som ideálna, ale snažím sa ženám povedať, aby sa vyvarovali chýb, ktoré som robila ja, a zároveň im dať rady, ktoré sa mi osvedčili,“ načrtne.

Reklama
Elena Kohútiková bola pionierkou, prvou ženou na takej vysokej pozícii v oblasti bankovníctva na Slovensku, ktorému dovtedy dominovali muži. Foto: Forbes (archív)

Pri otázke, aké témy s ňou najčastejšie riešia, sa Kohútiková pousmeje a vymenuje hneď niekoľko oblastí. „Pomáham im s náročnými rozhodnutiami, radím im, ako som ich riešila ja, napríklad tie večné dilemy medzi rodinou a prácou. Pýtajú sa ma aj na to, ako si rozdeliť čas, ako nežiť stále s výčitkami svedomia a ako mať čo najviac vyvážený život. A, samozrejme, i to, ako sa presadiť v takzvanom mužskom svete.“

Kohútiková však hovorí, že niekedy ženy nepotrebujú návod, ako riešiť konkrétne situácie. „Občas potrebujú iba počuť, že ste niečo podobné zažívali aj vy. Že to, čím si prechádzajú, nie je unikátne a je to prirodzená súčasť života,“ dopĺňa.

Prečítajte si, aké rôzne rady dáva Elena Kohútiková ženám, ktoré sa na ňu obrátia:

Premyslite si, kedy si chcete založiť rodinu.

„Dnešné ženy majú detičky neskôr, to však neznamená, že majú menšiu dilemu, ako skĺbiť prácu s rodinou a chodom domácnosti. Často sú už na vyšších pozíciách, napríklad sú vedúce oddelení alebo riaditeľky odborov,“ hovorí Elena Kohútiková s tým, že toto je jedna z otázok, s ktorými sa na ňu dámy obracajú.

„Pokiaľ aj mali dieťa skôr, tak ich zas zaujíma, či a kedy mať druhé dieťa,“ dodáva. Hoci zdôrazňuje, že čas strávený s dieťaťom nie je nikdy „stratený“, rozumie obavám žien, či počas materskej nevypadnú z dobre zabehnutej profesie a kolektívu. Preto je pre nich toto rozhodnutie veľmi dôležité.

Neodmietajte kariérne ponuky (dôverujte si).

Niekedy sa stáva, že žena dostane zaujímavú kariérnu ponuku práve v čase, keď už plánuje rodinu. Kohútiková pozoruje, že ženy majú často problém takú ponuku prijať. „Muž vidí za ponukou výzvu, ale žena má aj obavy,“ hovorí. „Prípadne odmietne výzvu pre to, že sa chce venovať rodine, a to je pre ňu v tejto etape života tá výzva, na ktorú sa chce podujať.“

Firmy sa nesmú pýtať na plány s materstvom.
Ženská diskriminácia aj tak potichu prechádza

Na druhú stranu, bankárka si myslí, že keď žena vidí svoju budúcnosť v kariérnom raste, tak si to vie zariadiť tak, „aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá.“

„Napríklad, keď má žena záujem o povýšenie, tak hoci by aj čakala dieťa, môže tomu prispôsobiť čas, ktorý strávi na materskej či rodičovskej dovolenke. Ak však chce mať viac detí, tak uprednostní na určité obdobie rodinu,“ vysvetľuje svoj pohľad Kohútiková.

Nech si však vyberie žena ktorúkoľvek z možností – či už kratšiu materskú a následný kariérny rast, alebo skôr dlhší pobyt doma s deťmi, v každom prípade Elena Kohútiková ženám odporúča, aby si dôverovali. „Netreba sa utápať a presviedčať samú seba, že určite zlyhám. Nie. Treba si povedať: Dokážem to!“

Posuňte sa ďalej a plňte si svoje sny.

Pokiaľ sú ženy na materskej a majú pocit, že niečo „vymeškávajú“, má pre ne prvá dáma slovenského bankovníctva jednoduché riešenie. „Napríklad im poviem, aby sa doučili jazyky, alebo iba nedávno som jednej manažérke odporúčala, aby si počas materskej začala robiť MBA,“ hovorí Kohútiková.

Ženy tak podľa nej nadobudnú pocit, že odborne rastú aj počas materskej či rodičovskej dovolenky, ktorá je zväčša spájaná s profesionálnou stagnáciou. „Pokiaľ žena na sebe stále pracuje, tak nepociťuje až v takej veľkej miere profesionálnu izoláciu, ktorá s materskou a rodičovskou dovolenkou prichádza. Po návrate tak bude mať pocit, že sa posunula, a nie, že niečo zameškala,“ dodáva.

Elena Kohútiková pôsobila ako zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. Dnes je naďalej podpredsedníčkou dozornej riady a členkou viacerých výborov. Ilustrácia: Tina Minor

Zapojte rodinu.

Ďalšou radou, ktorú pre ženy má, je, aby zapojili celú rodinu. „Nie sme superhrdinky, nemusíme robiť všetko. Tak, ako v práci zapájame našich kolegov a nemôžeme byť na všetko samy, podobne by to malo fungovať v domácnosti. Je treba, aby sa manžel, ale aj deti, podieľali na chode domácnosti,“ hovorí Kohútiková.

Podľa nej by mal mať každý v domácnosti nejakú rolu. Túto radu pritom sama dodnes aplikuje pri výchove svojich vnúčat. „Napríklad, keď prídu ku mne vnúčatá na obed, nejdeme hneď jesť. Poviem im, aby najprv prestreli stôl a potom, keď dojeme, tak ten stôl upracú. Tie staršie nám dospelým ešte aj po obede uvaria kávu,“ ukazuje na príklade, ako to funguje v praxi.

Nie v každej práci žena zarobí menej.
Toto sú pozície, kde dostane aj o stovky eur viac

Dodáva však, že je dôležité, aby mala žena podporu partnera alebo rodiny. „Muži by mali pomôcť svojim ženám rásť, osobnostne aj odborne. Aj oni budú mať potom harmonickejšiu domácnosť,“ myslí si Kohútiková.

Reklama

Priznáva však, že nie každá žena to vie takto vyriešiť. „Mnohé ženy to majú ťažké, žijú ako slobodné matky alebo sú rozvedené. No tiež je dobré, aby mali niekoho, na koho sa môžu obrátiť, napríklad keď sú ich deti choré,“ poznamená.

Buďte systematické.

„Materská, to je vysoká škola manažmentu, ale aj krízového manažmentu,“ prehodí medzi rečou Kohútiková a na náš spýtavý pohľad vysvetľuje: „Keď si vaše dieťa zlomí nohu, musíte konať a brať za svoje konanie aj zodpovednosť, nemáte čas dlho analyzovať a premýšľať. Pritom tieto vlastnosti si so sebou nesiete i do vašej profesie. A to je veľká pridaná hodnota žien – nájsť riešenia a zobrať za ne plnú zodpovednosť,“ dodáva Kohútiková.

Zároveň hovorí, že je dôležité, aby boli ženy v tomto období života disciplinované a organizované. „Vďaka dobrému time manažmentu dokážu ušetriť veľmi veľa času. Práve kombinácia rodiny a kariéry naučí každú ženu vážiť si čas a dať mu obsah,“ podotkne.

Prečo ženy zarábajú menej?
Je to daň za materskú

V čase návratu do práce po materskej odporúča ženám, aby investovali viac času do prípravy. Budú mať potom podľa nej väčší pocit sebaistoty.

„My ženy chceme mať všetko ohmatané, prekusnuté, nachystané. Na porade sa neohlásime, pokiaľ sme nejaký materiál nečítali,“ dopĺňa s tým, že kľúčom k úspechu v tomto období života je podľa nej poctivá príprava.

„Niekto sa pripravuje už v piatok večer, ale ja som uprednostňovala nedeľu. Potom som bola vždy viac naštartovaná na celý týždeň,“ zaspomína Kohútiková a jedným dychom dodáva: „Ale je potrebné férovo povedať, že v určitom období je to pre ženu veľmi ťažké a rola matky si vyžaduje obrovskú disciplínu aj sebazapieranie,“ zdôrazní.

Zostaňte v obraze.

Kohútiková odporúča ženám na materskej dovolenke, aby zostali v kontakte s prácou. „Mali by sa stretávať so šéfom a kolegami, aby dostávali nové informácie, ak to ich práca umožňuje,“ hovorí s tým, že ženy to môžu pri odchode na materskú dovolenku navrhnúť aj samy.

„Manažérom zas hovorím, aby ženy na materskej pozývali na dôležité strategické porady, aby vedeli, aké sú výzvy, ktorým firma teraz čelí, a aby ich nezabúdali pozvať aj na taembuildingy a na vianočné večierky,“ hovorí Kohútiková.

Autorka knihy o slovenských podnikateľkách vám dá 5 rád,
ako na podnikanie

Podobne to robila aj ona, s jednou z jej bývalých manažérok sa stretávala raz do mesiaca a pravidelne jej emailom posielala nové informácie. „Keď sa potom vrátila do práce, bola dobre informovaná a hneď zapadla do bežného kolobehu,“ uvádza niekdajšia zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB.

A práve to má byť cieľom zapájania žien – aby sa necítili izolované a aby sa po materskej dovolenke nevrátili do úplne neznámeho prostredia. „Ženy na materskej dovolenke sú kapitál, ktorý máme doma a ktorý nám na chvíľu z pracovného výkonu odišiel, ale nezmenšil sa,“ povie presvedčivo Kohútiková.

Myslite na budúcnosť.

Ďalším argumentom, prečo pracovať na svojom raste aj popri materskej dovolenke, je podľa prvej dámy slovenského bankovníctva to, že nič netrvá večne. „To obdobie detstva prejde, deti raz vyrastú a ženy čaká ešte veľa rokov úspešnej kariéry, pokiaľ budú stále na sebe pracovať a to, čo robia, aj milovať,“ hovorí Kohútiková.

Neumárajte sa výčitkami svedomia.

Takmer každá žena pozná výčitky svedomia, či už pre to, že netrávi dostatok času v práci, alebo pre to, že sa nevenuje dostatočne deťom. Prípadne niekedy môže pociťovať oba druhy výčitiek naraz.

Čo v takom prípade radí ženám úspešná bankárka? „Hovorím im, že aj ja som tie výčitky mala. Na výchovu svojich dvoch dcér som bola sama, môj muž zomrel, keď som mala 31 rokov. No hovorím im aj to, že výčitky tu budú vždy a ony sa musia s nimi naučiť žiť, a pokiaľ je to možné, tak ich čo najviac minimalizovať.“

Ženy a kariéra v tech priemysle.
Julie Korenko radí, ako sa pripraviť na pohovor do firmy z tejto oblasti

Zároveň dodáva, že niekedy nie sú výčitky také opodstatnené, ako si ženy myslia. „Aj moje dcéry pociťovali, že nie som doma tak veľa ako iné mamy. Na druhú stranu, nie je dobré, keď deťom donesieme všetko pripravené na podnose. Ja som napríklad nechala dcéram na stole peniaze a papierik, kde bolo napísané, čo treba kúpiť. Všetko nakúpili, kým som bola v práci, a keď som prišla domov, spolu sme si niečo navarili,“ povie Kohútiková.

Podobne mali rozdelenú i starostlivosť o domácnosť. Pri spätnom pohľade konštatuje, že jej dcéry boli takto pripravené na život vo vlastných rodinách.

Elena Kohútiková je aj držiteľkou Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za jej prínos pre bankovníctvo. Foto: SITA

Nakreslite si deliacu čiaru medzi prácou a súkromím.

Problémom mnohých ľudí je, že si nevedia rozdeliť čas medzi prácu a súkromie. „Mnohí prídu domov, hneď otvoria laptop a začnú ďalej robiť. Hoci sú doma, tak nie sú prítomní, nie sú tam pre svoje deti,“ hovorí Kohútiková.

Pritom priznáva, že to kedysi robila aj ona. „Mňa práca veľmi pohltila, zamilovala som si ju, najmä v prvej etape, keď sme budovali NBS, som ju stále nosila v hlave,“ spomína. Dnes by to však robila inak: počítač by otvárala až neskôr večer, keď už deti spia, a omnoho viac vecí by delegovala na kolegov.

Prečo sú ženy rodenými líderkami?
Vo vedúcich pozíciách im do karát hrajú mäkké zručnosti

„Muž deleguje a nemá problém, dokáže si udržať stupeň nadhľadu. No mnohé ženy – a ja som robila tú istú chybu – si myslia, že pokiaľ im neprejde rukou všetko, tak to je zlé. Chceme to mať pod kontrolou v práci rovnako ako v domácnosti,“ mieni Kohútiková.

Až postupne od svojich mužských kolegov odpozorovala, akým spôsobom fungovali. „Dnes ženám radím, aby viac delegovali a dôverovali ľuďom. Preto si pod seba musia zobrať tých najlepších ľudí. A odporúčam im, aby vždy mali pod sebou hneď dvoch ľudí, ktorí ich vedia plnohodnotne nahradiť, keď treba.“

Nebojte sa zmeny.  

Kohútiková na záver poznamená, že pozná mnohé ženy, ktoré sa počas materskej dovolenky rozhodli úplne zmeniť profesiu. Tohto kroku sa netreba podľa nej báť. „Poznala som dámy, ktoré začali počas materskej fotiť alebo robiť make-up a stali sa fotografkami či vizážistkami. Práve toto je obdobie, keď môžu prehodnotiť kariéru a zamyslieť sa nad tým, čomu sa chcú venovať v budúcnosti.“

Pokiaľ si chcete pozrieť, ako vyzerá kancelária Eleny Kohútikovej, pohľad na ňu vám prinášame v marcovom čísle magazínu Forbes. Kúpiť si ho môžete TU

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk