30 TALENTOVANÝCH SLOVÁKOV POD 30 ROKOV

Nemajú viac ako 30 rokov a už vynikajú vo svojom odbore. Predstavujeme tridsiatku Slovákov, ktorí podľa magazínu Forbes menia svet okolo seba.

Partnerom rebríčka je
29

Diana Rusňáková

Molekulárna biologička

Diana je molekulárna biologička a doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá zároveň pôsobí vo Vedeckom parku UK. Jedna z jej vysoko citovaných publikácií je zameraná na sekvenovanie prvých európskych izolátov vírusu SARS-CoV-2 vrátane prvých prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku, pri ktorých mala na starosti laboratórnu časť experimentov zameranú na sekvenovanie. Zapojila sa aj do vývoja prvého slovenského kitu RT PCR s názvom Detect, podporeného nadáciou Eset. V súčasnosti je zapojená do národného sekvenovania klinických koronavírusových vzoriek.

 

Ovplyvnila aktuálna situácia na Ukrajine vaše sny, ciele?

Sny sa majú predsa snívať vždy a za každých okolností, preto ich máme. Dá sa však povedať, že momentálna situácia na Ukrajine moje sny ani plány zatiaľ výrazne neovplyvnila. Zásadne však zmenila jednu vec, a to, že prvýkrát v živote čelím takémuto typu emócií. Napriek tomu, že za ostatné dva roky pandémie som sa musela vyrovnať so strachom a učila sa prijať nečakanú a zbytočnú smrť, prehrával sa boj s „neviditeľným biologickým nepriateľom“. V tomto prípade je to absolútne niečo iné a na spracovanie oveľa ťažšie. Avšak vraví sa, že trosky sú k premene potrebné. Bohužiaľ, aj tentokrát si premena vyberá tú najvyššiu daň. Preto chcem veriť a pevne dúfam, že nás to aspoň ako spoločnosť posunie vpred.

Čo by ste sa tento rok chceli naučiť, prečo a ako to chcete dosiahnuť? Alebo je niečo, čo ste sa už naučili?

Z osobnostného hľadiska mi moje pracovné nasadenie ukázalo, aká dôležitá je pre produktivitu psychohygiena. Preto som si tento rok dala cieľ naučiť sa relaxovať bez pocitu viny. Našla som si aktivity absolútne nesúvisiace s mojou prácou, ako čítanie, maľovanie, spájkovanie či rezbárstvo, pri ktorých vypínam hlavu. Snažím sa vtedy riadiť vetou: keď piješ čaj, pi čaj. Z pracovného hľadiska si chcem, samozrejme, rozširovať obzory v bioinformatike a nadviazať nové spolupráce. Čoskoro sa chystám na dlhšiu stáž do Milána, takže dúfam, že aj v tomto smere sa mi podarí dosiahnuť svoje ciele.

Máte nejaké zaužívané rutiny, ktoré vám pomáhajú v živote či v práci?

Ranná káva.

Diana Rusňáková

Biznis

Startup a technológie

Umenie, kreatívny priemysel a zábava

Sociálni inovátori a verejná správa

Veda a vzdelávanie

Šport

29

Diana Rusňáková

Molekulárna biologička

Diana je molekulárna biologička a doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá zároveň pôsobí vo Vedeckom parku UK. Jedna z jej vysoko citovaných publikácií je zameraná na sekvenovanie prvých európskych izolátov vírusu SARS-CoV-2 vrátane prvých prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku, pri ktorých mala na starosti laboratórnu časť experimentov zameranú na sekvenovanie. Zapojila sa aj do vývoja prvého slovenského kitu RT PCR s názvom Detect, podporeného nadáciou Eset. V súčasnosti je zapojená do národného sekvenovania klinických koronavírusových vzoriek.

 

Ovplyvnila aktuálna situácia na Ukrajine vaše sny, ciele?

Sny sa majú predsa snívať vždy a za každých okolností, preto ich máme. Dá sa však povedať, že momentálna situácia na Ukrajine moje sny ani plány zatiaľ výrazne neovplyvnila. Zásadne však zmenila jednu vec, a to, že prvýkrát v živote čelím takémuto typu emócií. Napriek tomu, že za ostatné dva roky pandémie som sa musela vyrovnať so strachom a učila sa prijať nečakanú a zbytočnú smrť, prehrával sa boj s „neviditeľným biologickým nepriateľom“. V tomto prípade je to absolútne niečo iné a na spracovanie oveľa ťažšie. Avšak vraví sa, že trosky sú k premene potrebné. Bohužiaľ, aj tentokrát si premena vyberá tú najvyššiu daň. Preto chcem veriť a pevne dúfam, že nás to aspoň ako spoločnosť posunie vpred.

Čo by ste sa tento rok chceli naučiť, prečo a ako to chcete dosiahnuť? Alebo je niečo, čo ste sa už naučili?

Z osobnostného hľadiska mi moje pracovné nasadenie ukázalo, aká dôležitá je pre produktivitu psychohygiena. Preto som si tento rok dala cieľ naučiť sa relaxovať bez pocitu viny. Našla som si aktivity absolútne nesúvisiace s mojou prácou, ako čítanie, maľovanie, spájkovanie či rezbárstvo, pri ktorých vypínam hlavu. Snažím sa vtedy riadiť vetou: keď piješ čaj, pi čaj. Z pracovného hľadiska si chcem, samozrejme, rozširovať obzory v bioinformatike a nadviazať nové spolupráce. Čoskoro sa chystám na dlhšiu stáž do Milána, takže dúfam, že aj v tomto smere sa mi podarí dosiahnuť svoje ciele.

Máte nejaké zaužívané rutiny, ktoré vám pomáhajú v živote či v práci?

Ranná káva.

Diana Rusňáková