8. júna 2018

Zdravé pracovné prostredie, biofilický dizajn i well-being zamestnancov. Tieto faktory prispievajú k tomu, aby sa z obyčajných kancelárskych priestorov stali neobyčajné. Také, v ktorých sú prvoradí pracovníci. A až po nich nasleduje všetko ostatné.

Ľudia všetkých generácií si svoje pracovisko začínajú vyberať dôkladne. Do popredia sa konečne dostáva trend zdravia pracovníkov, takže zamestnancov na pohovoroch už zaujímajú preferencie konkrétnej spoločnosti alebo jej prístup k životnému prostrediu i spoločenskej zodpovednosti.

Toto sú najzaujímavejšie office priestory na Slovensku (fotogaléria)

O tom, čo tento narastajúci trend vlastne predstavuje, sme sa porozprávali s Katarínou Jankovou, ktorá stojí za spoločnosťou NATURAL SOLUTIONS. Na starosti tu má projektový manažment a WELL certifikáciu.

Dôležitá je kvalita prostredia

Ak ste sa s niektorým z pojmov, ktoré sa nachádzajú v predchádzajúcich riadkoch ešte nikdy nestretli, nebojte sa. Pôjdeme na to krok po kroku. V prípade WELL certifikácie ide o štandard, ktorý sa výhradne zameriava na zdravie a spokojnosť ľudí v budovách. Teda i na vaše. Do popredia sa dostáva práve v súvislosti so zdravým pracovným prostredím. ,,Certifikácia WELL sa dnes už stala novou normou a synonymom pre zdravé vnútorné prostredie rovnako ako štandardy LEED či BREEAM pre oblasť udržateľnosti budov,“ hovorí Janková.

Reklama

Certifikát je teraz v móde, pred rokom ho chcela pre svoje tri projekty komerčných budov spoločnosť HB Reavis.

Na pracovisku to môže vyzerať i takto. Foto: Natural Solutions

Na to, aby vaše pracovné priestory túto certifikáciu úspešne získali, je povinné splniť požiadavky tohto štandardu v niekoľkých oblastiach. Prvá verzia, ktorá je v platnosti od septembra 2015 obsahuje 8 kategórií – voda, vzduch, výživa, svetlo, fitnes, pohoda, myseľ a inovácie. Začiatkom tohto mesiaca však vyšla ďalšia, ktorá obsahuje niekoľko zmien.

Ostatné články série:

„Príkladom je vytvorenie samostatných oblastí pre akustiku, termálnu pohodu i použité materiály,“ hovorí Janková.

Skúste na základe spomenutých faktorov sami ohodnotiť kancelárske prostredie, v ktorom aktuálne pracujete. Máte všetkého dostatok? Vašu pracovnú pohodu môže ovplyvniť tiež taká obyčajná vec, akou je prítomnosť svetla alebo kvalita vzduchu.

Zaostriť treba na zdravie a spokojnosť

Janková hovorí, že ak vezmeme do úvahy Maslowovu pyramídu potrieb, zistíme, že tými najdôležitejšími prvkami pre všetkých ľudí sú v globále zdravie, vzduch, strava a bezpečie. Ich uspokojenie je základným kameňom zdravej kancelárie a spokojného zamestnanca.

Do popredia sa dostávajú potreby zamestnancov. Foto: Natural Solutions

Aby sme ale boli konkrétnejší – v prieskume spoločnosti Leesman, ktorý sa uskutočnil na vzorke viac ako 250-tisíc zamestnancov vo viac ako 2-tisíc kanceláriách, respondenti vyhodnocovali dôležitosť parametrov, ako sú rôzne služby alebo fyzické prvky, pre ich produktivitu. Medzi 10 najžiadanejších fyzických prvkov sa dostali:

1. Stôl – 88%

2. Stolička – 86,5%

3. Čaj, káva a iné občerstvenie – 82,7%

4. Malé mítingové miestnosti – 80,3%

5. Možnosť regulácie teploty – 79,8%

6. Všeobecná čistota – 79,6%

7. IT pomoc – 77,8%

8. Toalety – 77,3%

Reklama

9. Kopírka, tlačiareň, skener – 75,6%

10. Prirodzené svetlo – 75,5%

Ktoré z nich sami považujete za životne dôležité? Kancelárske priestory bez potrebného vybavenia si viete zrejme predstaviť len veľmi ťažko. Vašej psychickej pohode určite neprospeje neporiadok, neudržiavané toalety i príliš chladné alebo horúce prostredie.

Pracovisko sa môže prepojiť s prírodou

Ďalšou z kategórií, ktoré vás na pracovisku môžu ovplyvniť, a je i súčasťou požiadaviek Štandardu Well, je biofilický dizajn. Ide v ňom o prepojenie ľudí s prírodou prostredníctvom logickej kombinácie a použitia prírodných prvkov. „Postupné odlúčenie sa od prírody je spojené s obdobím urbanizácie a faktom je, že dnes takmer všetok náš čas trávime v budovách alebo umelo zastavanom prostredí,“ hovorí Janková. Kombinácia mestského ruchu a pracovného stresu je pre mnohých vyčerpávajúca. Hľadáte útočisko v prírode a čerpáte silu z prechádzok zeleňou? Priniesť na pracovisko niečo také môžete vy i vaši zamestnávatelia.

V kancelárskych priestoroch sa môže nachádzať i drevo. Foto: Natural Solutions

Biofilický dizajn využíva pozitívne pôsobenie prírody na človeka. Ak by ste sa nachádzali v priestore, kde je dobre využité denné svetlo, prírodné materiály, rastliny, vodné prvky alebo vhodne zvolené farebné odtiene, tak by ste sa určite cítili pohodlnejšie a naštartovalo by to i vašu produktivitu a kreativitu.

Vhodné je v kancelárskych priestoroch preto využiť napríklad také materiály, ktoré pôsobia pozitívne nielen na zrakové vnímanie, ale i na dotyk. Stretnúť sa môžete napríklad s drevom, ideálne s takým, ktoré pochádza z lokálnych zdrojov. Máte na pracovisku suchý vzduch? Pomôcť by mali vodné prvky.

Interiér oživia machové steny, exteriér zase včelie úle

Významnú úlohu v kancelárskych priestoroch zohrávajú rastliny, ktoré optimalizujú čisté ovzdušie. Ak nechcete siahnuť po tých v kvetináčoch, tak by vás určite potešili machové steny zo stabilizovaného machu. Ten je prírodným a zároveň bezúdržbovým prvkom, ktorý sa aktuálne teší veľkej obľube.

Hitom na pracoviskách sú machové steny. Foto: Natural Solutions

Pestuje sa na farmách, prípadne sa zbiera vo voľnej prírode. Všetko ale s dodržiavaním požiadaviek na samoobnovu porastu. „Úprava tohto materiálu je šetrná voči prírode i ľuďom. Na stabilizáciu sa používa roztok glycerínu a vody a na dofarbenie nezávadné potravinárske farbivo,“ upresňuje Janková. Takto upravený mach vydrží dlhú dobu bez toho, aby ste sa oň museli starať. Potešiť by vás tak mohol v priestoroch, kde síce chcete vytvoriť príjemnú atmosféru, no nemáte možnosť pravidelnej starostlivosti.

A zabudnúť netreba ani na exteriér. „V prípade vonkajších plôch, ako sú terasy je vhodné podporiť biodiverzitu vysadením lokálne sa vyskytujúcich rastlín, zakomponovaním včelích úľov alebo domčekov pre hmyz,“ konštatuje Janková. Počas pracovnej doby by ste tak mali možnosť vyraziť von z kancelárie, kde by ste mohli relaxovať a sledovať okolitú flóru i faunu.

Dobrá rada na záver

Každá zmena je spojená s otázkou financií. Niekedy ich však netreba veľa a i to najmenšie rozhodnutie môže mať dopad na pracovné prostredie a vašu spokojnosť. Napríklad si predstavte, že by ste na svojom pracovisku našli nainštalované merače kvality ovzdušia a enviromentálnych ukazovateľov.

Vďaka nim by ste mohli získať informácie o stave kvality ovzdušia v kancelárii a zároveň by vám zamestnávatelia dali možnosť budovať si v nich dôveru. Tiež by ste dokázali sami zvyšovať povedomie o danej problematike. Všetky poznatky by ste prinášali i do svojich domovov.

Hlavná foto: Natural Solutions

Tento článok je súčasťou série o moderných pracoviskách.