9. marca 2018

Nikola Illášová študuje na prestížnej Univesity of Cambridge už tretí rok. Vzdelávať sa rozhodla v zahraničí, kde tiež pomohla založiť LIPA Student Consulting.

Porozprávala nám napríklad o rozdieloch, ktoré sama vidí medzi štúdiom v cudzine a na Slovensku, ale aj o svojich plánoch po absolvovaní univerzity.

10 spoločných čŕt úspešných ľudí, ktoré nezávisia od talentu

Študujete na University of Cambridge. Čo všetko ste museli absolvovať, kým ste sa sem dostali?

Prihlásila som sa s motivačným listom a odporúčaním od učiteľa. Univerzita ma pozvala na pohovor, a tak som prvýkrát vycestovala do Anglicka. Hovorili sme o mojich dôvodoch pre štúdium psychológie a mimoškolských aktivitách. Tiež chceli posúdiť schopnosť obhájiť si svoj názor alebo ho upraviť podľa nových informácii. Moja príprava sa ale začala ešte omnoho skôr.

Reklama
Mladá Slovenka študuje na prestížnej univerzite. Foto: Nikola Illášová

Kedy presne to bolo?

Počas strednej školy som sa venovala mimoškolským aktivitám, ktoré podporovali analytické myslenie, kritickú prácu s textom či štruktúrovanú prezentáciu. Tieto schopnosti mi dnes pomáhajú v štúdiu. Vďaka dobrej práci a kolektívu sa nám darilo. Reprezentovala som Slovensko na majstrovstvách sveta v debate aj Turnaji mladých fyzikov.

Zarába desaťtisíce mesačne a pracuje 15 hodín týždenne. Vo veku 23 rokov

Zavážia aj akademické výsledky. Maturovala v programe International Baccalaureate. Študenti tohto programu sú pre anglické univerzity atraktívni, lebo to považujú za dobrú prípravu na miestnu formu štúdia. Na pohovore sme sa ešte rozprávali o 4-tisícovej slovnej práci o výskume v neuromarketingu, ktorú som písala ako súčasť medzinárodnej maturity.

Prečo ste sa rozhodli študovať za hranicami Slovenska?

University of Cambridge má svoje zvláštne čaro tradície, systém kolégií či historické budovy. Okrem toho je medzi ňou a slovenskými školami niekoľko výrazných rozdielov.

Kvalita vzdelania je tu nepochybne na oveľa lepšej úrovni. Stretávajú sa tu najlepší výskumníci a profesori so študentami, ktorí prešli cez prísny výberový proces. Kladie sa dôraz na zručnosti, individualitu študenta a jeho schopnosť utvoriť a obhájiť si pohľad na danú problematiku. Na Slovensku je vzdelanie horšie najmä pre humanitné smery a sociálne vedy. Namiesto výskumných metód a najnovších poznatkov vyžadujú znalosť histórie disciplíny a rôznych poučiek.

Všeobecná skúsenosť študenta je tu tiež lepšia. Učitelia sú priateľskí a prístupní. Viackrát sa mi podarilo zarozprávať sa s profesorom po prednáške na 20 minút. Výhodou je aj množstvo študentských spolkov a každodenných podujatí. Akýkoľvek záujem alebo hobby si tu nájde spolok a ak náhodou nie, môžete si jeden založiť. Vďaka tomu sa mi podarilo počas štúdia hrať v divadle, pracovať v tímoch na biznis projektoch, mentorovať sociálnych inovátorov a popritom si zájsť na prednášku o politike, genetike, alebo marketingu.

Štúdium je tu podľa Illášovej iné ako na Slovensku. Foto: Nikola Illášová

Názov vášho odboru je Psychological and Behavioural Sciences. Ako vyzerá toto štúdium?

V psychológii potrebujeme ovládať výskumné metódy. Učíme sa, ako nadizajnovať experiment alebo dotazník. Na analýzu výsledkov potrebujeme používať štatistický software a rozumieť, čo výsledné čísla znamenajú pre našu hypotézu. Preto sa na praktických cvičeniach veľa venujeme štatistike. Skúšame si menšie experimenty a pracujeme s dátami o spolužiakoch. Raz sme si aj skúšali prístroj EEG alebo okuliare, ktoré simulujú farbosleposť.

Ako bakalársku prácu v menších tímoch realizujeme vlastný výskum. V našom tíme skúmame fake news. Náš vedúci testoval tzv. očkovanie proti fake news pri téme klimatických zmien. My chceme rovnakú teóriu použiť na nepravdivé stereotypy o ženách vo vedeckých a technických zamestnaniach.

Väčšinu času vypĺňa samoštúdium. Každý týždeň mám jednu alebo dve supervízie. Je to stretnutie s učiteľom a 2-3 študentami, kde sa rozprávame o prebratom učive. Pred supervíziou si tému musím naštudovať, čo zahŕňa prečítanie niekoľkých kníh alebo štúdií a napísanie eseje na zadanú otázku.

Predchádzajúce články série:

Aké predmety si môžete v rámci štúdia vybrať?

Môj odbor nie je iba psychológia. Každý rok máme 2 predmety z psychológie a 2 si môžeme vybrať z inej disciplíny. Tento rok sa napríklad venujem predmetu Psychológia a spoločenské problémy, ale popri tom študujem, ako médiá ovplyvňujú politiku na Katedre sociológie a tiež čo si politická filozofia myslí o otázkach ako globalizácia, medzinárodné právo či násilie na ženách.

Ste spoluzakladateľkou LIPA Student Consulting. Ako ste sa k tomuto projektu dostali?

LIPA SC sme založili v lete 2017 spoločne so Slavom Sovíkom, ktorý študuje politiku a dátovú analýzu na University College London. Cieľom je prepojiť Slovensko s tímami našich študentov v zahraničí, aby pomohli vyriešiť náročné výzvy niektorých organizácií. Chceme pracovať s firmami a neziskovými organizáciami, ktorých aktivity majú pozitívny dopad na Slovensko. Tím študentov im pomáha vyriešiť problém alebo otázku, na ktorú sami nestačia, napríklad pre nedostatok času alebo potrebujú novú perspektívu. Zároveň tak študentom ponúkame cennú príležitosť zlepšovať si zručnosti a byť v kontakte so Slovenskom.

Reklama
Na univerzite je už tretí rok. Foto: Nikola Illášová

Inšpirovali vás iné projekty?

Pred založením LIPA SC som sa venovala podobným projektom v Anglicku. Posudzovali sme napríklad investíciu do solárnej energie v Keni alebo vymysleli proces spätnej väzby pre miestnu charitu. Mrzelo ma, že slovenské firmy a neziskovky nemajú tímy talentovaných mladých ľudí, ktorí im pomáhajú riešiť problémy. Tak sme založili LIPA Student Consulting, aby sme takéto aktivity rozbehli na diaľku aj na Slovensku.

Ako ste na tom s voľným časom?

V týchto dňoch sa hlásim na magisterské štúdium v oblasti verejnej politiky. Teším sa, že na našej univerzite môžem ísť na mnoho prednášok k tejto téme od popredných vedecko-politických poradcov v Anglicku. Večer si rada pozriem film alebo seriál. Prípadne hľadám a skúšam nové recepty.

Čo poradíte mladým Slovákom, ktorí by chceli študovať v zahraničí?

Pre mňa je dôležité byť súčasťou dobrej komunity. Cez programy LEAF som spoznala iných stredoškolákov, ktorí ma inšpirovali a podporovali. Každý z nás mal vlastnú zaujímavú aktivitu a navzájom sme si pomáhali, alebo sme spojili sily a zapojili sa do spoločného projektu. Šikovní ľudia okolo mňa ma vždy ťahali dopredu a keď na to prišlo, poradili mi aj s prihláškou na univerzitu. Nájdu sa na mnohých miestach, napríklad na kvalitných školách, súťažiach, v Slovenskej debatnej asociácii alebo už spomínaných študentských programoch LEAF.

Chcete sa po absolvovaní štúdia vrátiť na Slovensko?

Najbližšie roky ešte strávim v zahraničí. Globálne firmy a inštitúcie ponúkajú absolventom tréningové programy na začiatku kariéry, vďaka ktorým môžu rozvíjať svoje zručnosti a rýchlo kariérne napredovať. Často najímajú mladých ľudí už s úmyslom vychovať z nich budúcich lídrov vo firme. Na Slovensku je štruktúrovaná kariérna podpora pre mladých ľudí zatiaľ veľmi zriedkavá. Verím, že keď naberieme skúsenosti a vrátime sa, budeme všetko postupne zlepšovať. Počas letných mesiacov sa mi vždy podarí vrátiť domov vďaka pracovným príležitostiam cez LEAF Slovak Professionals Abroad Program. Som hrdá, že máme komunitu Slovákov v zahraničí. Dianie doma nám nie je ľahostajné. Vážim si, že nestrácame kontakt so Slovenskom.

Tento článok je súčasťou série o mladých Slovákoch študujúcich v zahraničí.

Hlavná foto: Nikola Illášová