19. decembra 2019

Stretli ste sa už niekedy s vedúcou pozíciou CTO? Za touto skratkou sa ukrýva funkcia, ktorá je niekde označovaná ako Chief Technological Officer, inde zase ako Chief Technical Officer. Slovenské alternatívy sú až tri: výrobný, technologický či technický riaditeľ. To, ktorú z nich zamestnanec zastáva, záleží od konkrétnej firmy.  

„Ak CTO pracuje v priemyselnej spoločnosti, je to výrobný riaditeľ. Ak v spoločnosti, ktorej produktom je napríklad nejaký druh technológie či IT služba, je to technologický alebo technický riaditeľ,“ ozrejmuje Veronika Šustrová, medzinárodne certifikovaná koučka a biznis mentorka zo vzdelávacej organizácie Topcoach 

Ako vyzerá CEO? Ideálny generálny riaditeľ žiada feedback
a nebojí sa konštruktívnej kritiky

Ako odborníčka uvádza, v ostatných druhoch firiem zastáva túto pozíciu skôr CIO, teda Chief Information Officer. Tento vedúci pracovník je zodpovedný za všetky technológie a IT systémy, ktoré sa nachádzajú priamo v spoločnosti. Keď sa opäť vraciame k CTO, Veronika Šustrová menuje, aký by mal byť ideálny vedúci pracovník na tomto poste: 

  • inovatívny, 
  • komunikatívny, 
  • zvedavý, 
  • cieľavedomý, 
  • zdravo sebavedomý. 

CTO? Najtechnickejšia z vedúcich pozícií

Podľa Veroniky Šustrovej v prípade CTO platí aj to, že by mal byť kreatívnym vizionárom, s ktorým sa v rámci tímu i firmy dobre komunikuje. Pri plnení pracovných povinností nebudú na škodu takémuto vedúcemu pracovníkovi ani zvedavosť, intuícia, zodpovednosť, učenlivosť a, samozrejme, schopnosť a ochota spolupracovať s ďalšími zamestnancami.  

Reklama
O pozícii CTO sme sa rozprávali s Veronikou Šustrovou (vľavo), Petrom Štefčekom (v strede) a Tomášom Kyselom (vpravo).
O pozícii CTO sme sa rozprávali s Veronikou Šustrovou (vľavo), Petrom Štefčekom (v strede) a Tomášom Kyselom (vpravo). Foto: archív respondentov

Odborníčka v súvislosti s postom CTO vysvetľuje, že ide o celkom jednoznačne najtechnickejšiu pozíciu na úrovni C, a teda na pozícii, ktorá patrí medzi najvyššiu úroveň manažérov v organizácii. Výrobný, technologický či technický riaditeľ by preto mal mať odbornú kvalifikáciu a predchádzajúce skúsenosti i prax v konkrétnom odbore.

To však nie je všetko. Podľa Veroniky Šustrovej sú dôležité tiež jeho manažérske zručnosti, projektový a procesný manažment. „Pre CTO je užitočné aj aktívne počúvanie, delegovanie a myslenie ‚out of the box‘,“ dodáva odborníčka.  

Čo je to firemná kultúra a ako ju začať budovať?
Ovplyvňuje každého od CEO po vrátnika

A ako sa na ideálneho kandidáta na túto vedúcu pozíciu pozerajú ľudia, ktorí vo firmách reálne pôsobia na poste CTO? V tejto súvislosti sme oslovili dvojicu respondentov, ktorí nám priblížili, čo podľa nich nesmie výrobnému, technologickému či technickému riaditeľovi chýbať:  

Tomáš Kysela, CTO IT firmy PosAm:Je to kombinácia odborných znalostí, teda programovania, analýzy a návrhu veľkých IT riešení, riadenia projektov, a komunikačných zručností, teda schopnosti prezentovať riešenia, viesť konštruktívny dialóg alebo vecnú oponentúru, pracovať s ľuďmi.“ 

Peter Štefček, CTO spoločnosti Pixel Federation: Aj keď to znie ako klišé, najdôležitejšie je, aby ho práca bavila. Človek, ktorý to robí z povinnosti, nebude mať nikdy taký prehľad ako človek, ktorého to napĺňa. Táto práca nie je niečo, čo sa každý deň ráno začne a večer sa skončí. CTO tým proste musí žiť. Silný technický základ, nadšenie pre nepretržité objavovanie a sebavzdelanie. Ochota pripustiť si omyl či zmenu. Dobré komunikačné schopnosti, keďže toto sa, aj napriek niektorým stereotypom, naozaj nedá robiť v uzavretej kancelárii.“

Pozná silné a slabé stránky produktov

Keď hovoríme o pracovnej náplni CTO, tak Veronika Šustrová ozrejmuje, že sa odlišuje podľa typu a veľkosti firmy, v ktorej pôsobí. Vo všeobecnosti však platí, že je akýmsi vlastníkom produktu, nech už ide o výrobok alebo službu. Výrobný, technologický alebo technický riaditeľ totiž zodpovedá za vývoj, dizajn, plánuje komplexnú stratégiu a koordinuje všetky technologické či technické záležitosti.  

„Má priamu kompetenciu povedať, ktorým smerom sa bude uberať produktové portfólio spoločnosti, teda čo bude obchod predávať, a aká bude konkurenčná výhoda jednotlivých produktov,“ približuje Veronika Šustrová. Práve CTO dokonale pozná silné a slabé stránky vlastných produktov, no rovnako i tých konkurenčných.  

O najväčšej výzve na tejto vedúcej pozícii Peter Štefček vraví: „Treba zostať v strehu, keďže ide o dynamickú oblasť. Čo je dnes aktuálne, zajtra môže byť nielen neaktuálne, ale dokonca nepoužiteľné. Musíte neustále analyzovať a testovať potenciálnu náhradu za niečo, čo už máte a čo funguje, ale zajtra nemusí.“ To ešte zjednodušuje Tomáš Kysela, ktorý v každodennom pracovnom živote identifikuje príležitosti prichádzajúce s využitím nových technológií v biznis oblastiach. 

Peter Štefček aj na záver prízvukuje, že kľúčovým atribútom dobrého CTO je prehľad v odbore. „Toto nie je vec, ktorú sa človek len naučí a potom používa. Rovnako sa to nedá robiť na povel,“ vysvetľuje. Na túto konkrétnu vedúcu pozíciu sa podľa neho hodí silne technický človek.  

Ako sa stali výrobnými, technologickými či technickými riaditeľmi? 

Peter Štefček nastúpil do Pixel Federation ako programátor. Na starosti mal port jednej hry z Facebooku pre mobilné platformy, pre ktorý vyvinul vlastný herný engine (softvérové ​​vývojové prostredie na vytváranie videohier). Po úspešnom zvládnutí výzvy a po dobrých výsledkoch nasledovala ďalšia hra, až sa napokon všetky hry preportovali do tejto technológie. V tom čase začal robiť na viacerých projektoch a postupne sa mu nabaľovala zodpovednosť. Aktuálne je priamo pod ním jeden zamestnanec, spolu však dohliadajú na približne 40 programátorov naprieč firmou. Rieši všetko od nastavovania architektúry, procesov až po osobný a technologický rast a vzdelávanie každého z nich.  

Tomáš Kysela začínal ako programátor, neskôr roky pôsobil ako architekt veľkých IT riešení. Zastrešoval vtedy aj oblasť pre-sales podpory. Postupne pribral agendu manažmentu technologického rozvoja spoločnosti. Úloha CTO bola v jeho prípade o formálnom prevzatí zodpovednosti za hlavné technologické divízie. Dnes zodpovedá za tri z nich: vývoj softvérových riešení a produktov, systémovú integráciu a prevádzku aplikačných riešení. Osobne usmerňuje všetkých architektov, ktorí sú zodpovední za návrh alebo rozvoj väčšieho IT riešenia. V týchto divíziách zodpovedá za viac ako 125 ľudí.  

Tento článok je štvrtou časťou série Forbes.sk o vedúcich pracovných pozíciách vo firmách.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk