18. decembra 2019

Je to majster Excelu, pravá ruka CEO (Chief Executive Officer, generálny riaditeľ) a vo svete financií je skutočne doma. Nie je to nikto iný, než CFO, teda Chief Financial Officer. Pod touto skratkou sa ukrýva slovenský ekvivalent finančného riaditeľa.  

Kedy sa na Slovensko dostali tieto tri písmená? „Označenie k nám prišlo spolu so zahraničným kapitálom po roku 1989. Tým definitívne ukončilo éru súdruhov námestníkov a riaditeľov pre financie,“ objasňuje Veronika Šustrová, medzinárodne certifikovaná koučka a biznis mentorka zo vzdelávacej organizácie Topcoach 

Čo je to firemná kultúra a ako ju začať budovať? Ovplyvňuje každého od CEO po vrátnika

Odborníčka post CFO označuje vo firme za kľúčový. Ide o človeka vo vrcholovom manažmente, ktorý je pravou rukou CEO, teda generálneho riaditeľa. K povahe tejto práce nepochybne patrí komplexný prehľad o financiách, no finančný riaditeľ sa výrazne podieľa aj na dôležitých rozhodnutiach a tvorbe stratégie spoločnosti.  

O pracovnom poste CFO sme sa rozprávali s trojicou respondentov. Z ľavej strany: Veronika Šustrová, Lenka Mazal Šinková a Vladimír Virčík. Foto: archív respondentov

Pre budúcnosť firmy je preto dôležité, aby si CEO a CFO vzájomne padli do oka. „Ak generálnemu riaditeľovi vyhovuje spolupráca s extrovertnejším alebo introvertnejším typom človeka, je na ňom, koho si vyberie,“ vraví Veronika Šustrová. Ideálny finančný riaditeľ by podľa slov odborníčky mal byť: 

  • etický, 
  • spoľahlivý, 
  • kriticky mysliaci, 
  • komunikatívny, 
  • odvážny.  

Už to nie je iba najlepší účtovník či audítor

V porovnaní s minulými rokmi došlo v prípade vedúcej pozície CFO k veľkým zmenám. Výrazný posun možno podľa Veroniky Šustrovej pozorovať predovšetkým v nárokoch a očakávaniach od tohto človeka. Pôvodne záležalo skôr na tom, aby finančný riaditeľ korektne vypracoval reporty, účtovné uzávierky či audity. „Bol to najlepší účtovník, daňový poradca, audítor a risk manager v spoločnosti,“ dopĺňa odborníčka.  

Aktuálne ale tento post vyzerá odlišne. Odborná úloha, ktorá sa v prvom rade zaoberala číslami, sa zmenila na komplexnú strategickú leadership rolu. Preto viac CFO nestačia iba odborné znalosti, podľa Veroniky Šustrovej sa jednoznačne nezaobíde bez negociačných schopností. Prečo záleží práve na nich? Finančný riaditeľ je predsa často prítomný na rokovaniach s finančnými inštitúciami, investormi alebo dôležitými klientmi či dodávateľmi.  

Nuž a to, ako vidia ideálneho kandidáta na túto vedúcu pozíciu, sme sa opýtali ľudí, ktorí na poste CFO sami pôsobia. Dvojica respondentov nám prezradila, aké zručnosti alebo vlastnosti by mali mať z ich pohľadu finanční riaditelia firiem:  

Vladimír Virčík, CFO spoločnosti Powerlogy: Mal by poznať aspoň základné účtovné princípy a zároveň rozumieť biznis modelu spoločnosti, pre ktorú pracuje. Tiež pomôže kritický prístup ku každému procesu vo firme a spochybnenie jeho potreby a efektivity. Excel skill level milión! Určite by mal vedieť pracovať s ľuďmi. CFO musí robiť často ťažké rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť množstvo osudov. No i náročná zmena má väčšiu šancu na úspešnú implementáciu, ak je vhodne interpretovaná.“  

Lenka Mazal Šinková, CFO spoločnosti SSC Slovakia: Najlepšou vlastnosťou pre každú pozíciu je zdravý sedliacky rozum. Na bežné procesy ho pripraví škola, prax, príklady iných úspešných ľudí a firiem. No v neštandardnom prostredí, v ktorom je pod tlakom a rieši neobvyklé situácie, ho môže zdravý rozum zachrániť a dať mu konkurenčnú výhodu. Dôležitá je znalosť cudzích jazykov, práca s Excelom aj analytické schopnosti. A zmysel pre humor. Od CFO nikto nečaká, že bude na poradách hovoriť vtipy. No pri blížiacich sa termínoch uzávierky ľudia ocenia, keď sa šéf nezosype ale pousmeje sa a motivuje k lepším výkonom.“

CFO rieši minulosť, prítomnosť i budúcnosť

Na otázku, aké úlohy či výzvy by mal CFO zvládať, Veronika Šustrová odpovedá, že primárne ide o plánovanie, implementáciu, riadenie a chod všetkých finančných aktivít. No pracovná náplň finančného riaditeľa sa v závislosti od konkrétnej firmy líši. Jeho povinnosti sa podľa odborníčky viažu k minulosti, prítomnosti a tiež budúcnosti. To vysvetľuje nasledovne: 

  • Minulosť: Práve CFO zodpovedá za reporting okrem iného aj minulých aktivít vo firme a dohliada na každodenné finančné operácie.  
  • Prítomnosť: Z väčšej časti v súčinnosti s COO (Chief Operating Office, prevádzkový riaditeľ) rozhoduje a zodpovedá za to, na čo a kedy spoločnosť minie alebo naopak neminie peniaze. V tomto procese berie na vedomie finančné zdravie podniku, záujem akcionárov, investície či riziko a likviditu spoločnosti.  
  • Budúcnosť: Tú musí CFO doslova predpovedať. Ide o takzvaný forecasting, pri ktorom finančný riaditeľ zoberie informácie z minulosti a prítomnosti, spojí ich s makroekonomickými ukazovateľmi, predpokladaným vývojom trhu či legislatívou a jej možnými zmenami. A čo z toho vzíde? CFO vypočíta, aké obchodné výsledky by spoločnosť mohla dosiahnuť v budúcnosti.  

Lenka Mazal Šinková hovorí, že ona je v podniku zodpovedná za finančné toky, ktoré prúdia do firmy alebo z firmy, riziká súvisiace s bežnou prevádzkou či investovanie do rozvoja. „Viem tiež zastúpiť kolegov v komunikácii s klientami alebo dodávateľmi, a keď treba, pokojne vymením žiarovku alebo papier v tlačiarni,“ dodáva otvorene. Vladimír Virčík zase v Powerlogy zastrešuje objednávky, sklad, zákaznícky servis, HR a tiež kaviareň. Hlavnou výzvou je pre neho rozoznanie, ktorú aktivitu ešte dokáže vykonať sám, a k čomu by si mal prizvať nového človeka.  

Striktné termíny a opakovanie činností

Napredovať by mal CFO predovšetkým vo svojej odbornosti. Veronika Šustrová však otvorene rozoberá i problém týkajúci sa jeho agendy. Keďže má finančný riaditeľ striktné termíny uzávierok, reportov či daňových priznaní, často sa uchyľuje k stereotypu, opakovaniu činností a konzervativizmu. „Občas po rozhovore s CIO (Chief Information Officer, riaditeľ IT) alebo koučom zistí, že report, ktorý potrebuje, nemusia pripravovať pravidelne niekoľkí kolegovia na rôznych oddeleniach. Pripraví sa „sám“ a ráno mu príde na mobil alebo email,“ ozrejmuje odborníčka. V súvislosti s tým by mal CFO popracovať predovšetkým na svojej komunikácii a change manažmente. 

V prípade tejto vedúcej pozície nachádza jednu výzvu i Lenka Mazal Šinková. Podľa nej mladí ľudia v slovenskom školstve priskoro čelia rozhodnutiu, čomu sa chcú v dospelosti venovať. A keďže nemajú komplexné informácie, nesnívajú o kariére CFO, finančných analytikov či audítorov. „Máme veľa talentovaných a šikovných dievčat a chlapcov, pre ktorých je práca s počítačom samozrejmá, konverzácia v angličtine im nerobí problém a dokážu zložité situácie riešiť originálne,“ vysvetľuje. A presne to sú ideálne predpoklady, vďaka ktorým môžu uspieť vo finančnom svete.  

Ako sa stali finančnými riaditeľmi? 

Vladimír Virčík zastával vo viacerých firmách rozličné funkcie. Vyskúšal si prácu asistenta projektového manažéra, konzultanta, lídra tímu či projektového manažéra. Najdôležitejšie pre neho bolo pochopiť a nájsť správny spôsob, ako interpretovať finančné výsledky manažmentu spoločnosti, aby jej predstavitelia mohli robiť správne rozhodnutia. Účtovníctvo podľa neho poskytuje mnoho dát, no až post CFO im dodáva kontext a mení ich na užitočné informácie. Preto bolo pre neho nesmierne prospešné prejsť si viacerými pozíciami v rôznych firmách. Vďaka tomu získal viaceré pohľady na riadenie spoločnosti. Dnes riadi tím 5 zamestnancov.  

Lenka Mazal Šinková sa k financiám dostala nepriamo, vďaka rodine. Jej mama pracovala ako vychovávateľa a ona sa jej vždy chcela priblížiť. Preto vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave učiteľstvo predmetov matematika a nemecký jazyk. Po otcovi zase zdedila záujem rozumieť tomu, ako veci fungujú. Keď teda dostala možnosť zamestnať sa v audítorskej spoločnosti Deloitte, nechala sa zlákať a preskúmať svet biznisu. O financiách sa veľa naučila v praxi, absolvovala štúdium finančného manažmentu na City University of Seattle a najväčšou školou pre ňu bolo, keď si s manželom založili firmu.

Tento článok je treťou časťou série Forbes.sk o vedúcich pracovných pozíciách vo firmách.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk