29. apríla 2018

Pre niekoho je počas výmeny názorov výzvou zmiernenie hnevu, iný má zase problém s prejavením vlastnej nespokojnosti. Podľa trénerov komunikácie je však základom riešenia konfliktov porozumenie druhej strane. A to aj vtedy, ak ide o vášho šéfa. Forbes prináša prehľad, ako riešiť konfliktné situácie s vaším nadriadeným.

Prezentácia seba či značky je dôležitá. 6 tipov, ako sa predať rečou

Parafrázujte, čo hovorí

Ak so šéfom prídete do konfliktu a niečo vám vyčíta, dobrou stratégiou je parafrázovať časť z toho, čo povedal. Ukážete mu tak, že vnímate jeho slová a on nadobudne pocit, že je pre vás dôležité pochopiť jeho rozhorčenie. Stačí použiť frázu ako napríklad: samozrejme rozumiem, že chcete… a zopakujete, prípadne si upresníte jeho požiadavku. V takýchto prípadoch dochádza často k zmierneniu konfliktu, pretože druhá strana po takejto reakcii pokračuje málokedy rovnako ostro ako na začiatku.

Tip: Vcíťte sa do druhej strany a ukážte empatiu frázami ako: chápem, že chcete vyriešiť…, úplne rozumiem požiadavke….., samozrejme, že vás nahnevalo…

Reklama

Sedem tipov, ako dostať (nielen) od dizajnéra to, čo chcete

Hovorte konkrétne

Hláškami, v ktorých zovšeobecňujete situáciu či problém, ako napríklad “nesúhlasím s ničím” alebo “všetko som podriadil tejto úlohe” sa v konflikte nikam neposuniete. S čím konkrétne nesúhlasíte? Čo ste tomu podriadili? Ak vysvetlíte situáciu na príklade a pomenujete problém priamo, presuniete sa od emotívnej komunikácie k riešeniu sporu, ktorý emócie vyvolal. Zovšeobecňovanie môže u nadriadeného vyvolať len ďalšie rozrušenie.

Tip: Predstavte si situáciu, že vám šéf vyčíta vašu nedokončenú úlohu, ktorú je možné urobiť len vo firemnom programe. Nastali v ňom však určité technické problémy. Vyhnite sa vtedy formuláciám typu: “nič v ňom nefunguje” či “spôsobuje iba samé problémy”. Môže to vyznieť tak, že ste na úlohu úplne rezignovali.

Komunikujte svoju emóciu

Na pracovisku a najmä v rozhovore s nadriadeným je pre mnohých ťažké povedať, ako sa cítia. Pri konflikte so šéfom sa veľa ľudí stiahne a namiesto toho, aby niečo povedali, si radšej zahryznú do jazyka.  Na zmiernenie hádky je však dôležité pochopiť konanie či myslenie druhej strany, aj keď s ním nemusíte súhlasiť. Porozumeniu od šéfa sa vám však nedostane, ak budete úplne pasívny. Najlepšie je vtedy s chladnou hlavou predostrieť svoje vnímanie. Vyjadrením vytvárate medzi vami a šéfom akýsi „most“ a konflikt preto skôr utíchne.

Tip: Ak šéfovi komunikujete svoje výhrady používajte radšej frázy ako napríklad: “už som unavený z …” namiesto “unavuje ma” …. alebo “som sklamaná z prístupu” … a nie “sklamali ma …”

Navrhnite riešenie

Tréneri komunikácie učia manažérov, že pri konflikte s podriadenými by nemali sami navrhovať riešenie problému, kvôli ktorému hádka nastala. Ak sa však zamestnanca opýtajú na jeho návrh, stavajú sa do pozície jeho partnera, čo je pre nich výhodou. A dôležité je navodiť tento pocit, aj keď ste na druhej strane. A čo je lepším spôsobom, ako predostretie vlastných riešení? Čiastočne to vášho šéfa upokojí a môžete začať racionálnu diskusiu.

Tip: Čím viac riešení prinesiete, tým pravdepodobnejšie je, že odvediete pozornosť od emotívneho prejavu vášho nadriadeného.

Dobré meno prinesie freelancerovi klientov. Tu je 5 tipov, ako si ho vybudovať

Držte sa témy

Aj keď sa môže zdať, že zmena témy môže pomôcť, neplatí to tak vždy. Najmä v prípadoch, ak sa snažíte brániť tak, že vytiahnete iný pracovný problém. Ak vás šéf zavolá „na koberček“ kvôli nejakému problému, nevyužívajte situáciu na to, aby ste mu povedali, čo všetko vám prekáža na fungovaní firmy. Držte sa konkrétnej veci a na iné si nájdite vhodnejšiu príležitosť. Niektorí šéfovia by to totiž mohli vnímať ako spätný útok.

Tip: Ak vám šéf vyčíta napríklad to, že ste nedodali projekt včas, nikdy sa nevyhovárajte na to, že kolega meškal minulý týždeň ešte viac.  Dávate mu tak len ďalšie negatívne podnety, na ktoré môže reagovať.

Doprajte si time-out

Vo vyhrotených situáciách je niekedy lepšie oddýchnuť si. Ak je šéf nahnevaný a reaguje podľa vás príliš emotívne, navrhnite mu, že pôjdete uvariť kávu alebo čaj. Dáte sebe aj jemu pár minút na upokojenie situácie a „predýchanie“.

Hlavná foto: pixabay