25. mája 2020

Automobilový priemysel sa počas krízy prakticky zastavil a ohrozil aj množstvo dodávateľských firiem. Aj Matador Group, pre ktorú je automotive stále významná časť biznisu, musela niektoré časti výroby pozastaviť. Šéf rodinného holdingu Štefan Rosina hovorí, že v tejto fáze je životne dôležité čím skôr otvoriť hranice. Lebo, ako hovorí, cez video nový biznis nezoženiete.

Pripravený na krízu

Ako súčasná koronavírusová kríza ovplyvnila fungovanie vašich firiem? V akom režime teraz koncom apríla pracujete, museli ste zastaviť výrobu?

Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme ešte začiatkom marca zriadili krízový štáb, ktorý okamžite upravil organizáciu práce na našich pracoviskách. Prijali sme početné preventívne opatrenia, aby sme chránili zdravie našich zamestnancov a obchodných partnerov. S cieľom maximalizovať ochranu zdravia sme tiež implementovali interný dokument Bezpečný Matador, ktorý definuje všetky bezpečnostné modely pre výrobných aj riadiacich pracovníkov.

Od vypuknutia koronakrízy fungujeme za prísnych prevádzkových podmienok a vďaka týmto rýchlym a efektívnym krokom sme nemuseli pristúpiť k významnejšiemu obmedzeniu výroby. V rámci sériovej výroby (produkcia pre automobilový priemysel) sme na istý čas pozastavili produkciu, čím sme reagovali na aktuálny vývoj v automobilovom priemysle.

Dnes sa však už pomaly vraciame k obmedzenej výrobe (rozhovor prebiehal ešte koncom apríla, pozn. red.). Stále je ťažké predikovať ďalší vývoj. Dôsledky krízy budeme kvantifikovať priebežne, podľa aktuálneho vývoja. Naše vývojové projekty bežia ďalej, aj keď trochu obmedzene.

Reklama
Známy priemyselník a milovník áut Štefan Rosina riadi rodinný holding, odkedy ho pred dvoma dekádami prebral od otca. Foto: Tomáš Halász

V biznise fungujete už tri desaťročia, zažili ste viacero kríz. Ako z porovnania s nimi vychádza tá aktuálna?

Novodobá koronavírusová kríza je iná – nemá ekonomický základ, ale jej dosahy na svetové hospodárstvo sú už dnes enormné. Najkritickejším bodom je bezprostredné ohrozenie zdravia a životov ľudí. Táto pandémia nás učí, že kríza môže mať rôzne podoby a jej pôvod nemusí mať výhradne ekonomický charakter.

Nie je vylúčené, že táto pandémia sa o niekoľko rokov opäť zopakuje, preto treba byť pripravený. Z biznisového hľadiska sa snažíme, ako prevenciu pred dosahmi akejkoľvek krízy, rozširovať svoje portfólio a diverzifikovať potenciálne riziko. Aj táto kríza prečistí trh. Prežijú tí, ktorí myslia za hranice tradičného biznisu a prinášajú nové myšlienky.

Preto treba hľadať alternatívy, stále sa posúvať vpred a prinášať pridanú hodnotu. Naša budúcnosť je vo vývoji a v sofistikovaných riešeniach.

Kríza je šanca na ďalší rozvoj, ľudí prepúšťať nechceme,
hovorí šéf pekárenskej spoločnosti

Čo má vláda urobiť pre podporu veľkých priemyselných firiem v tejto situácii? Sú podľa vás dosiaľ prezentované opatrenia dostatočné?

Záchrana slovenského hospodárstva sa nezaobíde bez pomoci štátu súkromnému sektoru. My prostredníctvom Klubu 500, ktorého sme členom, dlhodobo komunikujeme, že táto pomoc musí byť plošná, bez ohľadu na veľkosť podniku. Musia sa prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú dôsledky krízy a súčasne zachovajú kľúčový priemysel na Slovensku funkčným.

Pre nadnárodné spoločnosti, akou sme aj my, je životne dôležité, čím skôr otvoriť hranice a zaviesť, pri maximálnych zdravotných opatreniach, aspoň obmedzený pohyb osôb. Musíme naháňať nový biznis a na to je videokontakt nedostatočný.

Ako sa dá udržať cezhraničný biznis v časoch uzatvorenia hraníc vnútri Európy i navonok?

Veľmi ťažko. Aj keď si uvedomujem nebezpečenstvo koronavírusu, ako som už uviedol, treba hranice v obmedzenom móde otvoriť pre obchod. Chvalabohu, okolité štáty sú v dobrej kondícii a sú pre nás vzorom, ako otvárať hranice pre biznis. Dúfam, že my v tom nebudeme meškať.

Nová etapa

V uplynulých rokoch ste predali podiel v Matador Automotive Vráble portugalskej Sodecii. Čo vám táto spolupráca priniesla?

Využívame potenciál vzájomnej synergie. Vstupom strategického partnera sa nám v sériovej výrobe podarilo preniknúť na globálne trhy. Sodecia vlastní takmer štyridsať závodov po celom svete a prakticky na každom kontinente.

Šéf Tatra banky: Nič zásadné nám táto situácia neberie,
skôr má potenciál nás niečomu naučiť

Ako súčasná koronavírusová kríza ovplyvní automobilový priemysel a jeho fungovanie (nielen) na Slovensku?

Automobilový priemysel sa v najbližších mesiacoch bude musieť vyrovnať s dosahmi krízy. Táto pandémia prakticky zastavila výrobu áut globálne. Zatiaľ čo na ázijských trhoch vidíme pomalý reštart, Európe ešte chvíľu potrvá, kým príde plný nábeh výroby a obnovenie produkcie.

Potom bude určite primárnou témou na ďalšie roky sprísňovanie emisných limitov pre nové typy vozidiel, s čím priamo súvisí elektrifikácia automobilov a inteligentná mobilita. V dôsledku krízy je sťažený odbyt automobilov a veľa subdodávateľov bojuje s početnými prevádzkovými problémami.

Očakávam do konca roka približne 50-percentný výpadok výroby áut, a tým aj produkcie dodávateľov. Dúfam, že nedôjde k masívnemu sťahovaniu výroby v nemeckých OEMs (original equipment manufacturer, dodávateľ originálnych dielov) späť do Nemecka.

Reklama
Štefan Rosina hovorí, že spoluakcionármi sa teraz stávajú jeho nasledovníci. Do firmy postupne zapojil syna, tiež Štefana, a dcéru Katarínu. Foto: Tomáš Halász

Naštartuje kríza inovácie v priemysle? Rozbehne ešte viac robotizáciu?

Som o tom presvedčený. Fabriky koncipované na báze inteligentného priemyslu už dnes dokážu fungovať s minimálnym zásahom človeka. Ak príde ďalšia pandémia, potom budú inovácie, digitalizácia, robotizácia a aplikácia princípov Industry 4.0 rozhodujúcim prvkom úspechu a prežitia firiem.

V dôsledku krízy očakávam nárast nezamestnanosti na minimálne 15 percent, a to je vždy v rozpore s ekonomikou nákupu automatizácie. To by sa malo postupne počas budúceho roku meniť, kedy by sa tento trend mal obrátiť v prospech automatizácie. No na zavádzanie princípov Industry 4.0 sa treba pripraviť už v tomto roku.

Šéfka Satur Fedorová: Zachrániť nás môže uzákonenie voucherov,
inak bude kríza likvidačná

Budú mať firmy po odznení tejto krízy dostatočné zdroje na to, aby viac investovali do takýchto inovácií?

To súvisí s novými biznis modelmi. Dôjde k spájaniu firiem, akvizíciám a, žiaľ, aj k zatváraniu firiem. Tu by mala byť veľká úloha nášho štátu pre podporu vedy, výskumu a inovácií, a to za významnej podpory z prostriedkov Európskej únie. Ale o tom už teraz treba rokovať v Bruseli. V tomto roku sa EÚ fondy takzvane prejedia, čiže sa použijú na vyrovnanie miezd firmám v problémoch. Ale ono je to tak z väčšej časti správne. Aj keď ja dúfam, že my nebudeme medzi nimi.

Budúcnosť je elektrická

Aká je budúcnosť projektov, ako je výroba elektrobatérií v projekte InoBat, do ktorého ste sa zapojili? Bude plánovaná spolupráca aj v súčasnej situácii napredovať podľa pôvodných plánov?

Elektromobilita je budúcnosť. Aj napriek kríze je to nezastaviteľný trend. My už dlhšie prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AufeerDesign a Matador Automation dodávame zákazníkom čiastočné riešenia v oblasti elektrifikácie pohonov áut. Investícia do projektu InoBat je v tejto súvislosti akýmsi rozšírením našich doterajších aktivít, pričom sa usilujme aktívne zapájať aj do samotného vývoja a výroby technológií pre montáž batérií.

Matador Group bude pomáhať spoločnosti InoBat Auto vo vývojovej fáze demonštračnej výrobnej linky na batérie s výkonom 100 megawatthodín, ako aj počas obdobia jej výstavby.

Do projektu sa zapájajú naše skúsené inžinierske a riadiace tímy. Tie navrhujú najmodernejšie automatizované linky pre významných hráčov automobilového priemyslu (koncom mája oznámila spoločnosť InoBat, že koncom tohto roka začne v trnavskom areáli pri Voderadoch stavať závod na výrobu batérií do elektromobilov, v ktorom vytvorí 150 nových pracovných miest, pričom potenciálna zamestnanosť do roku 2024 dosahuje až 1 500 pracovných miest, pozn. red.) .

Štefan Rosina je na čele rodinného holdingu Matador Group už 20 rokov. Foto: Tomáš Halász

Kríza oslabí množstvo firiem, na druhej strane prinesie pre kapitálovo vybavené spoločnosti možnosť na zaujímavé akvizície. Pozerá sa Matador po nových akvizíciách? Ak áno, v akých odboroch?

Naša dlhodobá stratégia predpokladá nové akvizície, ktoré doplnia naše portfólio. V súčasnej situácii je najdôležitejšie zastabilizovať existujúce biznisy a potom by sme sa chceli pustiť do hľadania možných partnerov pre oblasť gamingu.

Meško z Martinusu:
knižný trh môže tento rok klesnúť v rozmedzí od 12 do 40 percent

Vlani sa uzavrel odchod Jozefa Vozára z akcionárskej štruktúry Matador Holding. Zvažujete, že umožníte vstup nových akcionárov do firmy, prípadne, že časť firmy predáte?

Uvažujeme o akvizíciách. Z hľadiska akcionárskej štruktúry sa spoluakcionármi stávajú moji nasledovníci. Matador Group je rodinná firma.

Rodina Matador

Rosinovci priniesli v uplynulých dekádach sprivatizovanú značku Matador od výroby pneumatík (túto výrobu odpredali Continentalu) do prostredia automotive. No postupne ju posúvajú ďalej. Aj s externou pomocou. V predchádzajúcich rokoch získali veľkého investora, portugalskú Sodeciu, v časti sériovej výroby Matador Automotive Vráble. Svoje strojárske dubnické firmy rozdelili na tri subjekty,
Matador Industries, Matador Tools a Matador Automation.

Súčasťou skupiny je aj vývojárska spoločnosť Aufeer Design, v rámci ktorej v dizajnovom štúdiu rozšírili škálu poskytovaných služieb o nové činnosti. Rozvíjajú nové smery, ktoré automotive prináša, a to hlavne v oblasti smart mobility a elektromobility. Za významný minuloročný medzník šéf skupiny Štefan Rosina považuje otvorenie novej pobočky v Nemecku, čo súvisí so stratégiou približovania sa k zákazníkom.

Matador chce byť aktívny v oblasti mobility, okrem automotive sa angažuje aj v koľajovej technike, leteckom priemysle a špeciálnej technike. „Našou víziou je, aby bol v roku 2025 Matador top technologickou firmou, a to nielen v oblasti automotive, ale v celom segmente mobility. Rozširujeme tiež naše kompetencie v oblasti dizajnu a softvérového inžinierstva,“ hovorí Rosina. Rozšíriť sa však chcú aj do oblasti gamingu.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?