15. januára 2019

Duševné zdravie môže výrazne ovplyvňovať biznis. Podľa amerického Centers for Disase Control and Prevention približne 80 % dospelých ľudí, ktorí trpia depresiou, zaznamenalo kvôli svojim symptómom problémy v práci (ale i doma). 

Bohužiaľ poruchy ako úzkosť či depresia zostávajú často nezistené a to po celé mesiace alebo roky. Na rozdiel od fyzických ochorení, zistiť a určiť tie duševné je oveľa náročnejšie. Práve duševné zdravie nesmie byť pritom tabu témou, a to najmä na pracovisku.

Prečo majú mileniáli v práci duševné problémy? Lenivosť a depresia sú rozdielne veci

Zatiaľ čo riešenie problematiky duševného zdravia môže byť náročné, zamestnávatelia a personál v HR oblasti majú silnú pozíciu na to, aby pomohli v spoločnosti zmeniť postoje a vytvorili systém podpory. O tom, ako by mohli spoločnosti svojim zamestnancom pomôcť, som sa porozprával s Tomasom Chamorrom Premuzicom z ManpowerGroup. Tu sú niektoré konkrétne spôsoby, ako na to:

Zvýšiť povedomie

Mali by ste zamestnancom poskytnúť prístup k vzdelávaniu a zdrojom, akými sú napríklad rôzne organizácie venujúce sa duševnému zdraviu. Prísť ale môžete i s vlastnými iniciatívami a programami.

Reklama

Ponúknuť manažérom školenie

Poskytnite manažérom príležitosť navštevovať príslušné školenia na podporu zamestnancov, ktorí žijú s duševnými problémami. Manažment má väčšinou tendenciu hľadať jedno riešenie pre všetko (a všetkých), no existujú systematické rozdiely v spôsobe, akým ľudia konajú, myslia a cítia. Manažéri musia pochopiť, že každý zamestnanec je iný.

9 úspešných žien prehovorilo, ako zvládli duševné problémy

„Dobrý manažér je schopný dekódovať to, čo vďaka čomu sú zamestnanci unikátni. A túto ich jedinečnosť dokáže zvládnuť. Je pravda, že niektorí ľudia sú veľmi odolní, a keď sa veci nebudú vyvíjať celkom dobre, bude im stačiť len malá pomoc. No vašu podporu a starostlivosť môžu iní potrebovať i v ľahších časoch,“ hovorí Tomas.

Podporovať rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom

Takáto rovnováha je základným aspektom zdravého pracovného prostredia. Zamestnávatelia by mali svojim ľuďom ponúknuť flexibilné pracovné možnosti. Udržiavanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom pomáha u ľudí znižovať stres a napomáha predchádzať ich pracovnému vyhoreniu. Flexibilný pracovný čas môže zamestnancom poskytnúť lepšiu rovnováhu, kontrolu a šancu napríklad sa vyhnúť dochádzaniu do práce alebo ísť na prehliadku k lekárovi. Výskum v tejto súvislosti ukazuje, že v prípade 33 % ľudí, ktorí dochádzajú do zamestnania dlhšie ako hodinu, je pravdepodobnejšie, že trpia depresiou.

Rozvíjať stratégiu

Bez vhodnej politiky a pravidiel v oblasti duševného zdravia chýba vašej spoločnosti obrovská súčasť. Máte napríklad zásady, ktoré pomáhajú predchádzať diskriminácii (vrátane šikany a obťažovania) na pracovisku?  Pokiaľ už nejaké pravidlá zavedené máte, tak si skontrolujte ich aktuálnu verziu a pozrite sa na to, či nemôžete svojich zamestnancov podporiť ešte viac. Potrebujete inšpiráciu? Pozrite sa na to, ako spoločnosť Influence & Co. napísala úplne novú politiku duševného zdravia a otvorene o nej diskutovala so svojím tímom.

Správať sa k ľuďom férovo

Tomas hovorí, že pod férovosťou treba rozumieť to, že sa o svojich ľudí staráte presne tak, ako to oni sami chcú a zároveň, ako si zaslúžia. Ak budete napríklad nútiť všetkých ľudí vo vašom tíme, aby pracovali v hlučných podmienkach, tak to bude vyhovovať extrovertom, no svoju daň si to vyberie na introvertoch.

Zabezpečiť zdroje skríningu

Zamestnávatelia môžu sledovať duševné zdravie svojich zamestnancov tým, že podporia ich účasť na bezplatných a anonymných online skríningoch. Ľudí v práci môžete napríklad povzbudiť, aby na internete vypĺňali dotazníky, ktorých cieľom je určiť, či človek náhodou netrpí depresiou.

Monitorovať angažovanosť zamestnancov

Venujte pozornosť prieskumom angažovanosti (tá je totiž opakom vyhorenia). Väčšina veľkých spoločností zisťuje postoje svojich zamestnancov, aby takýmto spôsobom zistili, ako prežívajú svoju prácu a úlohy. No len málo firiem vie, aká dôležitá je angažovanosť zamestnancov, ktorá zároveň slúži ako prevencia zdravotných problémov. „Angažovanosť je tým najlepším ukazovateľom blahobytu v organizácii, ktorý môžu manažéri získať. Keď sa ľudia angažujú, tak sú nadšení, entuziastickí, pozitívni a hlavne sú hrdí na to, že môžu byť členmi firmy. Všetky tieto faktory sú dobrými ukazovateľmi. Naopak, keď ľudia nie sú angažovaní, tak im hrozí vyhorenie, stres a odcudzenie sa, čo zhoršuje tiež ich zdravie,“ vysvetľuje Tomas.

Dnes je teda dôležitejšie než kedykoľvek predtým vzdelávať svojich zamestnancov o duševnom zdraví. Zabrániť tak môžete vyhoreniu, duševným poruchám a znížite i riziko samovrážd. Spoločnosti, ktoré investujú do duševného zdravia svojich ľudí a podporujú v súvislosti s touto témou otvorený dialóg, vytvárajú pozitívne pracovisko, na ktorom ľudia pracovať jednoducho chcú. A to je výhra pre všetky strany.

Hlavné foto: Unsplash/Florian Pérennès

Prispievateľ Alan Kohll píše pre Forbes.com o trendoch v oblasti zdravia.