19. decembra 2019

Daňová poradkyňa živnostníkom radí, čo všetko ešte môžu stihnúť do konca roka, aby im v budúcom roku vyšli lepšie dane.

Živnostník najčastejšie účtuje v jednoduchom účtovníctve a jeho základ dane sa vypočíta na základe príjmov a výdavkov, ktoré môžu ovplyvniť základ dane. Okrem toho si môže z daní odpočítať aj odpisy alebo iné položky, ktoré umožňuje zákon. Daňová poradkyňa Alica Orda Oravcová dáva 6 tipov, čo všetko by ste mali stihnúť do konca roka.

1. Prepočítajte svoje výdavky.

V prvom kroku Oravcová živnostníkom odporúča, aby si vypočítali, či je pre nich výhodnejšie uplatniť si paušálne výdavky. Tie sú pre rok 2019 stanovené vo výške 60 % z úhrnu príjmov, avšak maximálne do výšky 20 000 eur. „Okrem paušálnych výdavkov si uplatňuje aj reálne uhradené výdavky na odvody do Sociálnej a do príslušnej zdravotnej poisťovne, no túto možnosť nemá živnostník, ktorý je platiteľom DPH,“ vysvetľuje. Takáto osoba si môže pri výpočte základu dane uplatniť iba skutočne vynaložené výdavky.

Súdy paralyzuje povinnosť firiem zapísať konečných užívateľov.
Čas máte len do konca roka

2. Uhraďte faktúry.

Pre živnostníka je dôležité, aby pred koncom roka skontroloval, ktoré prijaté faktúry ešte nemá zaplatené a tieto do konca roka uhradil. „Na druhej strane sa vie dohodnúť s obchodnými partnermi, aby mu jeho vystavené faktúry zaplatili až začiatkom roka, aby sa mu prijaté platby nezapočítali do príjmu za rok 2019,“ hovorí Oravcová.

Reklama

3. Vyúčtujte pracovné cesty a diéty.

Je vhodné, aby ste si skontrolovali, či ste si za rok 2019 vyúčtovali všetky náklady na cestovné náhrady, respektíve „diéty“, na ktoré máte nárok. Na to je potrebné, aby ste si pripravili cestovné príkazy, v ktorých uvediete, aký bol dôvod vašej pracovnej cesty. „Je chybou, ak si živnostník vytvorí cestovné príkazy a vyúčtuje si cestovné náklady na pracovné cesty, na ktorých reálne nebol, keďže podľa miesta čerpania pohonných hmôt alebo stavu tachometra na aute by mohla daňová kontrola zistiť, že ide o neoprávnené zníženie základu dane,“ upozorňuje daňová poradkyňa.

Cestovné náhrady a stravné si živnostník musí rovnako vyplatiť do konca roka 2019, aby boli daňovými výdavkami v tomto roku. Cestovné si pritom môže vyplatiť aj z pokladne.

4. Uplatnite si náhrady za vozidlo.

Ak živnostník používal auto, ktoré nie je v jeho držbe a nie je vložené do predmetu podnikania, môže si uplatniť aj náhrady za používanie motorového vozidla. „Upozorňujem, že pri tomto je potrebné mať na zreteli, že ak si živnostník takéto náklady uplatní, zväčša má povinnosť v januári 2020 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a túto daň aj zaplatiť,“ hovorí a radí tiež, aby mal živnostník k dispozícii aj písomnú zmluvu, na základe ktorej bol oprávnený toto vozidlo využívať. Najčastejšie sa v takomto prípade využívajú zmluvy o výpožičke, na základe ktorých nie je účtované nájomné. Uvedené je potrebné citlivo zvážiť, aby išlo o vzťah, ktorý je odôvodniteľný.

Franšíza na Slovensku? Veľa podnikateľov nezaujala,
no toto sú jej hlavné výhody a nedostatky

5. Dopracujte si knihu jázd.

Rovnako sa často stáva, že živnostník si uplatňuje výdavky na pohonné hmoty do auta v hodnote vyššej, ako má priemernú spotrebu a počet odjazdených kilometrov, respektíve nevedie si knihu jázd. Pritom je možné, aby si knihu jázd živnostník „dorobil“ aj spätne, a to do podania daňového priznania tak, aby si vedel túto spotrebu vypočítať.

„Uplatnenie výdavkov vo výške 80 % z bločkov ja osobne neodporúčam, keďže takéto bločky sú zo strany daňového úradu uznané sporadicky. A to preto, lebo živnostník nevie reálne preukázať, že skutočne pohonné hmoty využil na podnikanie a nie na súkromné jazdy,“ vraví Oravcová. Odporúča citlivo posúdiť rôzne tankovania počas sviatkov alebo víkendov, najmä vtedy, ak boli mimo pracovného času a mimo miesta výkonu činnosti živnostníka.

Oravcová je partnerka spoločnosti GT&C Slovakia k.s., daňovou poradkyňou od roku 2005
a aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Foto: archív AO

6. Uplatnite si výdavky na rekreáciu.

Po prvýkrát si v roku 2019 môže živnostník uplatniť v daňových výdavkoch aj výdavky na rekreáciu, a to najviac do výšky 275 eur ročne. Potrebuje k tomu účtovný doklad (respektíve faktúru alebo bločky), ktoré dokazujú, že bol na rekreácii na Slovensku a táto rekreácia splnila podmienky stanovené zákonom. „Prvou podmienkou je, že živnostník musí mať faktúru vystavenú na jeho meno, musel ju on osobne uhradiť zo svojho podnikateľského účtu vo výške minimálne 500 eur. Ak je faktúra vo vyššej hodnote, daňový výdavok je stále iba vo výške 275 eur,“ dodáva Oravcová.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk