11. decembra 2019

Na súdoch sa momentálne nachádza 25 136 nerozhodnutých elektronických žiadostí podnikateľov a mnohé ďalšie papierové podania, ktorých presný počet nie je možné určiť. Úradníci nestíhajú a podľa šéfa Podnikateľskej aliancie Slovenska kolabuje aj obchodný register. Súd predlžuje lehoty, ktoré mu určuje zákon.

Firmy majú posledných pár týždňov na splnenie povinnosti zapísať do obchodného registra osoby, ktoré spoločnosti ovládajú a profitujú z ich činnosti. Napriek tomu, že sa o tom vie už dlhodobo, súdy sa na túto plošnú zmenu nepripravili. Aj zmeny v registri, ktoré nemajú s touto povinnosťou nič spoločné, im preto trvajú dlhé týždne, hoci zákon káže zrealizovať ich do pár dní.

Podľa zákona musí svojho konečného užívateľa zapísať každá právnická osoba, okrem tých, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora. „Máme nepripravené súdy a veľa podnikateľov, ktorí s tým čakali do poslednej chvíle. Kolabuje obchodný register a najmä bratislavské súdy sú zavalené návrhmi,“ hovorí šéf Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina. Podľa údajov z ministerstva spravodlivosti bolo k 4.decembru zapísaných len niečo vyše 75-tisíc firiem z celkového počtu 346 394.

Firmy sa nesmú pýtať na plány s materstvom. Ženská diskriminácia aj tak potichu prechádza

Keďže veľká väčšina právnických osôb má sídlo v Bratislave, najväčšie problémy hlási obchodný register Okresného súdu Bratislava I, ktorého okrem spomínanej plošnej povinnosti, brzdia aj personálne kapacity. „Permanentne žiadame ministerstvo spravodlivosti o navýšenie počtu vyšších súdnych úradníkov, no zatiaľ bezúspešne,“ vysvetľuje hovorca Pavol Adamčiak. Aktuálne je na tomto súde 11 vyšších súdnych úradníkov, na ktorých je prevažná časť výkonu zápisov. Len pre porovnanie, na okresnom súde v Banskej Bystrici je ich dvojnásobok, pričom počet žiadostí je polovičný.

Reklama

Zlý manažment

Ministerstvo tieto problémy eviduje a hovorí, že tieto miesta je náročné obsadiť vo výberovom konaní. Dôvodom je málo kandidátov a aj to, že na tomto súde je veľká fluktuácia, uviedol rezort a dodal, že minister spravodlivosti Gábor Gál vyriešil situáciu plošne, keď justičným zamestnancom vybojoval platy vyššie o 24 percent a garantoval ich navýšenie o 10 percent v budúcom roku.

Ministerstvo tiež súd požiadalo o prehodnotenie zamestnaneckých miest na ostatných okresných súdoch v obvode krajského súdu. Na 36 sudcov má 52 asistentov, 24 tajomníkov a 48 vyšších súdnych úradníkov. „Riešenie zatiaľ vidíme v efektívnej organizačnej štruktúre súdu,“ dodal rezort.

Nelichotivé miesto pre Slovensko. Odvodové zaťaženie práce máme štvrté najvyššie vo vyspelej Európe

Podľa Serinu majú súdy problémy aj kvôli zlému manažmentu práce. „Je bežné, že všetci zamestnanci robia všetko. Bolo by tam treba aj lepšiu deľbu práce, napríklad konkrétnych ľudí na zápisy konečných užívateľov a ďalších, ktorí sa venujú bežnej agende,“ vysvetľuje. Inšpiráciou im môžu byť úradníci zo Senca, kde čelil jeden z najvyťaženejších katastrov na Slovensku problémom so sklzom vkladov, ktoré potrebovali vybaviť. Zamestnanci okresného úradu vďaka preorganizovaniu svojej práce zvýšili efektivitu vybavovania vkladov o 70 percent a podarilo sa im dobehnúť sklz 850 podaní.

Pomôže elektronizácia

Problémom sú aj technické vady v programe pre obchodný register CORWIN a jeho neprepojenosť s referenčnými registrami, teda sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a podobne. „CORWIN nedisponuje funkciou elektronického doručovania do eschránok navrhovateľov a všetko toto časovo zdržiava výkon,“ povedal Adamčiak.

Podľa mnohých odborníkov aj podnikateľov pomôže až zásadná reforma v elektronizácii. „Rezort spravodlivosti sa z pohľadu digitalizácie za posledné roky nijako nevymyká štandardu celého e-governmentu, kde boli len minimálne zmeny v kvalite služieb z pohľadu občana, s výnimkou zákona proti byrokracii,“ uviedol Ján Suchal zo Slovensko.Digital. Podľa neho mohlo byť ministerstvo proaktívnejšie. „Mohlo napríklad povinným osobám do schránky na Slovensko.sk zaslať predvyplnený formulár, ktorý by vedeli prípadne upraviť. Pre drvivú väčšinu osôb, ktoré nemajú zložitú vlastnícku štruktúru, by to zápis veľmi zjednodušilo,“ dodal.

Občianske združenie nedávno predstavilo aplikáciu, ktorá podnikateľom pomáha so zápisom konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Samotný proces je vďaka nej jednoduchší a prívetivejší ako bežný formulár, pričom niektoré jeho časti sú automaticky predvyplnené zo štátnych registrov. O zápis konečných užívateľov výhod musia právnické osoby požiadať najneskôr do 31. decembra 2019. Za meškanie môžu firmy dostať pokutu až vo výške 3 310 eur.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk