28. októbra 2019

Povedzme si to na rovinu. Ľudská stránka veci sa pri podnikaní často stráca. Nemám teraz na mysli profesionálne vzťahy a partnerstvá, ktoré spoločnostiam pomáhajú fungovať. Tie sa zväčša udržiavajú, lebo pomáhajú chodu biznisu. Pod ľudskou stránkou mám na mysli to, ako vy a ľudia, ktorí pracujú s vami alebo pre vás, spoločne odolávate napätiu a stresu. Tieto problémy sa totiž môžu v priebehu týždňov a mesiacov tvrdej a náročnej práce hromadiť. 

Duševným zdravím a pohodou sa ako širším problémom v podnikaní väčšinou nezaoberáte. Teda v porovnaní s rozpočtami a termínmi. Možno neviete, kde by ste vlastne mali začať a ako o týchto problémoch hovoriť. Ide tu pritom o viac, než keď sa denne ľudí naokolo len opýtate, ako sa majú. Túto frázu používate automaticky.

Urobte krok vpred. Takto vytvoríte pracovisko, ktoré podporí duševné zdravie zamestnancov

Skutočné pochopenie toho, ako sa niekto má, si vyžaduje dôkladnejší rozhovor a taktiež viac úprimnosti. A s tým nie je každý človek na pracovisku spokojný. Zamestnávatelia ponúkajú zamestnancom voľno, ktoré môžu stráviť akokoľvek chcú. No nikdy sa ich neopýtajú, ako vlastne trávia svoj čas mimo pracovné hodiny. Nevedia o ich osobných záležitostiach či duševnom zdraví.

A mnohí zamestnanci ani nie sú ochotní podeliť sa o takéto problémy na pracovisku. Veľa ľudí totiž dospelo v období, počas ktorého sa o podobných veciach nehovorilo verejne. A už vôbec nie v profesionálnom prostredí. Všetko je dnes ale inak. Viac spoločností otvorene uznáva dôležitosť pracovnej sily, ktorá je šťastná a pozitívna.

Reklama

Prečo majú mileniáli v práci duševné problémy? Lenivosť a depresia sú rozdielne veci

Tento pohľad na vec spoločnostiam nielen pomáha udržať si tých najlepších zamestnancov, no tiež sa dokáže vyhnúť syndrómu vyhorenia alebo antipatii, ktoré nakoniec vedú k apatii alebo výpovedi. Spokojnejší zamestnanci odvádzajú lepšiu prácu dôslednejšie než človek, ktorý tvrdo pracuje pod nátlakom.

Zmeňte pohľad na duševnú pohodu

Tento holistický prístup uznáva, že hoci môžu zamestnanci plniť určitú úlohu vo vašej spoločnosti, tak sú v prvom rade ľuďmi. A majú svoje slabosti. Vzhľadom na to, aké pravdivé toto tvrdenie je, je prekvapivé, že nie každá spoločnosť robí viac, aby uľahčila a podporila duševnú pohodu vlastných zamestnancov.

Staré myšlienky a stigmy pretrvávajú. Stále existujú tí, ktorí vidia slabosť v neschopnosti mať pod kontrolou každú jednu záležitosť. Časť toho súvisí so zastaranými myšlienkami o duševnom zdraví. Nepridáva tomu ani náš občasný nezdravý postoj k práci, ktorý neprináša žiadne dobro pre zamestnávateľa ani tých, ktorých zamestnáva. Je povinnosťou nás všetkých, aby sme si vytvorili pozitívnejší postoj k duševnej pohode a wellbeingu.

Napriek tomu i tí z vás, ktorí zastávajú progresívnejšie názory, môžu občas zabudnúť robiť to, čo sami kážu. Najmä ak vás tlačí deadline alebo ste pod tlakom pre náročný projekt. Spúšťate zrak zo všetkého ostatného vo svojom živote a upierate ho iba na svoj cieľ. Na úkor seba i ostatných naokolo. Ako sa teda pri tomto všetkom môžeme uistiť, že sa naši podriadení majú dobre?

Veľkou súčasťou akejkoľvek vedúcej roly je manažment ľudských zdrojov. Jeho najväčšou súčasťou je jednoduchá komunikácia, vďaka ktorej pochopíte, čo si vlastne myslia alebo cítia. Úprimnou konverzáciou dávate zamestnancom vedieť, že vám na nich záleží, a že je v poriadku venovať čas potrebnej starostlivosti o seba. Vytváranie správneho tónu a kultúry okolo mentálneho zdravia v spoločnosti je dlhá cesta.

Ľudia sa príliš často boja zobrať si voľno, pretože si myslia, že sa to nepáči ich šéfom alebo kolegom. Vy im preto dajte vedieť, že si ceníte ich pohodu rovnako ako zručnosti a produktivitu. Dokonca i malé opatrenia počas pracovného dňa im môžu výrazne pomôcť. Napríklad prestávka na prechádzku alebo obed mimo kancelárie. Všetko to im pomôže dočasne si oddýchnuť a zmierniť nahromadený stres.

Duševné zdravie je tá najdôležitejšia vec, o ktorej však často nehovoríme. Zo všetkých potenciálnych prekážok, ktorým profesionálne čelíte, je nešťastný zamestnanec najväčšou prekážkou k dosiahnutiu cieľov. Vaša láskavosť a súcit sú oveľa dôležitejšie než akýkoľvek produkt, ktorý by ste vyrobili.

Prispievateľka Mary Juetten píše pre Forbes.com o podnikaní.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk