16. júna 2018

Pokiaľ ide o ľudí v biznise, a to sa týka najmä žien, ctižiadostivosť sa môže spájať s negatívnymi konotáciami, no i tak je nevyhnutná pre úspech na modernom pracovisku. Kľúčom je využiť ju na niečo udržateľné. Na niečo, čo vám pomôže úspech dosiahnuť a nie ho podkopať.

Profesor a doktor Thomas DeLong, ktorý pôsobí na Harvard Business School, nižšie opisuje 10 vecí, ktoré môžu spôsobiť, že i zanietení profesionáli tvrdo narazia na múr. Tu sú:

1. Zaseknutie sa v kolobehu opakujúcich sa úloh. Ambicióznych a úspešných ľudí motivujú náročné úlohy, vďaka ktorým napredujú. Ak sa však práca začne opakovať a začne vás nudiť, tak vás to môže demotivovať, prípadne nadobudnete pocit, že za svojimi rovesníkmi zaostávate.

2. Spoznanie rozdielu medzi tým, čo je naliehavé a čo je dôležité. Ešte v čase, keď som pracovala v oblasti práva, jeden z mojich klientov delil vlastné projekty na základe priorít na tri skupiny: nukleárne, supernukleárne a katastrofické.

Netradičná škola pre ambiciózne Slovenky. Otvára im dvere do IT

Reklama

Pri písaní týchto riadkov sa musím smiať, pretože stále neviem, ako sa od seba jednotlivé skupiny odlišovali. Na konci právnickej kariéry som už však sama nedokázala rozlišovať medzi úlohami, ktoré boli dôležité, a tými, ktoré zase naliehavé. Zrazu som všetko vnímala ako naliehavé.

3. Problémy s prenechávaním úloh. Ambiciózni ľudia zvyčajne mávajú vysoké nároky na seba i ostatných. V dôsledku toho preto môžete nenávidieť poverovanie ostatných ľudí.

Porota grilovala 4 ambiciózne startupy. Kto sa nespálil a kto vyhral?

Prenechávanie úlohy si totiž vyžaduje určitú dávku prístupnosti a dôvery, že iný človek ju dokončí rovnako dobre, ako vy.

4. Prechod na manažérske posty. Podľa Thomasa DeLonga sa naozaj úspešní ľudia obávajú toho, že sa pre manažérsky post budú musieť vzdať svojich odborných znalostí, čím môžu stratiť schopnosť vykonávať svoju prácu. Mnohých z nich pritom vybrali na pozíciu manažéra práve z dôvodu, že išlo o produktívnych pracovníkov – to však neznamená, že z nich budú i dobrí lídri. Výsledkom toho môže byť, že sa s prechodom na tieto posty budete vyrovnávať ťažko.

5. Zložité konverzácie. Aj napriek tomu, že učím ľudí, ako asertívne komunikovať, stále je pre mňa obtiažne sa otvoriť nepríjemným pocitom, ktoré pramenia zo zložitej konverzácie. No existuje dôvod, pre ktorý je dôležité takéto rozhovory viesť. Nedávno sa dvaja bývalí obchodní kolegovia rozhodli, že ma vynechajú z jednej obchodnej príležitosti. To by bolo v poriadku, ak by mi o tom povedali. Namiesto toho som sa o tejto skutočnosti dozvedela až cez sociálne siete. Dôsledkom bola trvalo narušená dôvera, ktorú sme si navzájom budovali. 

6. Zlé reakcie na spätnú väzbu. DeLong naznačuje, že hoci zanietení profesionáli vyžadujú spätnú väzbu, nie vždy na ňu i dobre reagujú. Najmä ak je negatívna. Čiastočne je to spôsobené tým, že ambiciózni ľudia počujú o svojom výkone negatívne veci len zriedkavo.

7. Myslenie si, že ste buď veľmi úspešní, alebo veľmi neúspešní. DeLong uvádza, že ak majú ctižiadostiví ľudia pocit, že sú menej úspešní ako iní, tak nadobudnú pocit, že sú obrovským zlyhaním. Následkom toho môžu byť nadmieru kritickí, a to nielen na seba, ale tiež na všetko ostatné (i ostatných) vo svojom živote.

8. Porovnávanie sa. Veľká právnická firma, v ktorej som pracovala, verejne publikovala všetky zúčtovateľné hodiny, ktoré odpracoval každý advokát. Hodiny i mená každého z nás tam boli čierne na bielom. Prirodzene, hneď ako každý mesiac vyšla táto správa, tak ako prvé som urobila to, že som sa porovnávala s iným ambicióznymi pracovníkmi vo firme. Ak som mala dobrý mesiac, tak to bolo v poriadku. V prípade, že som mala hodín menej než zvyčajne, cítila som sa veľmi neúspešná, presne tak, ako to opisujem v bode číslo 7.

9. Chopenie sa len „bezpečných rizík“. Aby ste sa dokázali posunúť vpred, musíte zvládnuť náročné úlohy. Avšak nastavenie vašej mysle vám môže zabrániť v tom, aby ste boli ochotní postúpiť dobré riziká, pretože nechcete vyzerať hlúpo. Podľa výskumu doktorky Carol Dweck a jej kolegov sa takýto ľudia domnievajú, že schopnosť (napríklad inteligencia) je nemenná, a preto sa nemôže ďalej rozvíjať. To vedie k túžbe vyzerať inteligentne, vyhýbať sa výzvam a ľahko sa vzdávať.

10. Cítenie sa previnilo. Praktický každá žena, ktorú poznám, sa počas života cíti pre niečo previnilo. Najmä ak patrí do skupiny pracujúcich matiek. Ak máte toho na práci naozaj veľa, musíte dať niektorým úlohám prednosť pred tými ďalšími. Výsledkom je, že niektoré veci ignorujete, na základe čoho začnete mať pocit, že tak sklamete seba i ostatných.

Znie vám to povedome? Vedzte, že jednoduché sebapoznanie je dlhou cestou. Ak dokážete zistiť, ktoré vlastnosti vám stoja v ceste, tak môžete podniknúť kroky, vďaka ktorým zmeníte správanie z kontraproduktívneho na produktívne.

Prispievateľka Paula Davis-Laack píše pre Forbes.com o pracovnom prostredí, odolnosti voči stresu i syndróme vyhorenia.