8. novembra 2017

Štrnásť žien sa od októbra učí nový jazyk. Nenavštevujú však tradičnú jazykovú školu, ale program  Mini Tech MBA for Women. Ich cieľom je naučiť sa hovoriť jazykom sveta informačných technológií. Zvyšujú si tak šancu lepšie sa uplatniť v aktuálnom zamestnaní. Pre niektoré z nich i získať nové, možno perspektívnejšie a lepšie zaplatené pracovné miesto.

Inšpiráciu pre vytvorenie programu si niesla v sebe jeho zakladateľka Miroslava Rusnoková už päť rokov, keď dokončila magisterské štúdium so špecializáciou na ľudské zdroje na Westminsterskej univerzite vo Veľkej Británii. „Vtedy som si hovorila, že IT je budúcnosť a rada by som sa v ňom ďalej dovzdelala. No nenašla som niečo také, čo by mi dalo rýchly prehľad pre človeka, ktorý neštudoval technológie a nevie si ani dobre vybrať,“ spomína.

Girl power alebo ako nadchnúť viac dievčat pre IT

Priateľ ju zoznámil s programovaním a svetom technológov, ktorý ju začal fascinovať. Aj vďaka tejto novej záľube neskôr viedla HR v softvérovej firme Exponea, kde s kolegami rozvíjali tímy na 4 kontinentoch.

Pred približne pol rokom sa dozvedela o inovatívnom programe Tech MBA na NYU Stern School, ktorý v sebe spája biznisové a technologické vedomosti a vychováva ľudí, aby mohli zastávať rôzne roly v technologických firmách. „Bol to pre mňa ďalší impulz, kedy som sa opäť začala zamýšľať nad týmto typom vzdelávania,“ hovorí Miroslava Rusnoková.

Reklama

V rámci podujatí Mini Tech MBA majú účastníčky príležitosť zoznámiť sa so ženami, ktoré sa úspešne v IT presadili, aj keď nevyštudovali technické školy. Zľava: Lucia Ondrušeková, Alexandra Bondareva a Diana Wald. Foto: Ivana Vyšná

O svojom nápade otvoriť viac ženám dvere do IT sveta v auguste povedala Petrovi Irikovskému, CEO Exponey. „Nadchlo ho to, pre nás oboch je to kľúčová téma. Obaja veríme, že zmiešané tímy sú dôležitým predpokladom pre budovanie zdravej firemnej kultúry. Ako personalistka si tiež uvedomujem, že kandidátov na pracovnom trhu nie je neobmedzené množstvo. Čokoľvek, čo zväčší počet ľudí, ktorým je IT blízke, je skvelé. A v neposlednom rade môže dať tento program príležitosť ženám nájsť si zaujímavejšie a perspektívnejšie uplatnenie,“ dopĺňa.

Koho sa oplatí sledovať? Top žena v biznise si založila HR firmu

Pilotný program Mini Tech MBA for Women je zložený zo siedmich základných okruhov ako napríklad Manažment softvérového vývoja alebo Internet, siete a bezpečnosť. Sú rozdelené do štyroch mesiacov a zaberú približne 70 hodín lekcií a práce na zadaniach, na konci ktorých účastníčky porozumejú základnej terminológii, na ktorej je postavený svet IT. Bonusom sú voľné vstupy na IT konferencie, networkingové večery a kariérne poradenstvo.

Miroslava Rusnoková. Foto: Archív

Vďaka novému, obohatenému slovníku tak napríklad marketérky lepšie zadajú a sprocesujú prípravu firemnej web stránky a personalistky vyberú lepších kandidátov. „Ideálnym výsledkom programu Mini Tech MBA for Women sú ženy, ktoré majú obohatený slovník. Absolventky s rôznym profesionálnym pozadím budú vedieť lepšie spolupracovať s IT oddelením a získajú multikompetencie. Cieľom je exkurzia do technologickej subkultúry, z ktorej sa pomaly stáva mainstreamová kultúra. Našou ambíciou je začať vytvárať základy spoločného jazyka a dať inšpiráciu a vzdelávať sa a špecializovať sa ďalej,“ uzatvára Miroslava Rusnoková.