25. mája 2020

To, ako strávime skoré roky svojho života, ktoré formujú našu osobnosť, má obrovský vplyv na našu budúcnosť. Pravdaže, nie je možné dohliadať na všetko, s kým alebo s čím sa dieťa v živote stretne či rozpráva, či už je to doma, alebo mimo neho. Nepredvídateľné a nechcené okolnosti sa však určite objavia. Riešením nie je snaha vyhnúť sa takýmto situáciám za každú cenu, ale rozvíjať v dieťati postoj a nastavenie mysle, ktoré mu pomôže prekonávať všetky prekážky.

Rešeršovala som, aké mali detstvo stovky podnikateľov a rozprávala som sa s mnohými biznis lídrami s rôznym rodinným zázemím. Zistila som, že v osobných príbehoch týchto ľudí existuje šesť nespochybniteľných spoločných trendov.

Zdravie má byť najväčší životný cieľ.
Toto je 25 tipov, ako byť lepší k sebe i k životnému prostrediu

1. Zažili zmenu alebo zásadný zlom.

Mohlo by sa zdať, že toto je pre dieťa zlá vec. Zmena školy, rutiny či nepríjemná udalosť. Snažíme sa im vyhýbať za každú cenu. Vo filmoch je zmena prostredia z pohľadu dieťaťa vždy zveličovaná, hrá na pocit strachu, že bude vyčnievať z davu, alebo bude neisté. Avšak často je to práve zásadná zmena, ktorá dá ľuďom šancu rozvíjať svoju odolnosť.

Spomedzi podnikateľov, s ktorými som sa rozprávala alebo si ich životné príbehy rešeršovala, takmer všetci zažili v detstve významnú udalosť, s ktorou sa museli vysporiadať. Niektorí z nich zmenili školu, presťahovali sa s rodinou do nového mesta či krajiny. Iní zažili rozchody svojich rodičov či globálne krízy. Vyvinuli si však mechanizmy, ktoré im umožnili prispôsobiť sa novej situácii a to sa stalo základom, pomocou ktorého neskôr dokázali zvládať všetky ďalšie prekážky.

Čím skôr v živote niekto prekoná prekážky, tým skôr sa naučí, že je schopný prekonávať nepriazeň osudu. Naučí sa nebáť neznámeho a zásadné zmeny chápe z pozitívneho hľadiska. Zmena môže byť šancou učiť sa, rásť a zažiť niečo iné ako doposiaľ. Je to cenná lekcia pre deti aj pre dospelých.

2. Chápu, že „svet je veľký“.

V podnikaní je zmysel pre perspektívu zásadný. Dokázať sa povzniesť nad aktuálnu situáciu znamená, že budete schopní zhora vidieť, že drobné detaily sú irelevantné a dokážete vyhodnotiť, na čom naozaj záleží. Čím skôr si deti získajú povedomie o okolitom svete, tým skôr môžu začať rozmýšľať v perspektívach.

Všetci podnikatelia, ktorých životy som študovala, zažili počas detstva nejaký typ pohľadu „spoza hraníc“. Niektorí čítali zahraničné správy v novinách, iní sa ako deti stretávali s ľuďmi z rôznych krajín či sami cestovali do zahraničia. Všetci si v istom momente detstva uvedomili, že to, ako žili, nebol jediný spôsob, ako sa dá žiť.

Vedomie, že máme možnosť vybrať si, ako a kde žiť, zvyšuje našu schopnosť rozhodovať o svojich životoch. Takíto ľudia nebudú len akceptovať, že niečo je tak, ako je, pretože vedia, že vždy je možnosť vybrať si, aby to bolo inak. Ak dieťa vidí, že existuje viac, ako len jeho najbližšie okolie, dokáže zapojiť predstavivosť o tom, kým by sa mohlo stať a čo by mohlo dosiahnuť.

3. Majú povedomie o práci.

Myšlienky sa stávajú slovami, slová sa stávajú postojmi a vierou a následne aj činmi. Tieto činy formujú budúcnosť. To, ako človek rozmýšľa, sa preto stáva dôležitým ukazovateľom, čo v živote dosiahne. A to, ako zmýšľame o práci nie je výnimkou.

Budujte si zmysluplné vzťahy.
Naučte sa komunikovať s kýmkoľvek, kdekoľvek a o čomkoľvek

Mnohí z ľudí, ktorých som oslovila či študovala, veľmi skoro vo svojich životoch zistili, čo je práca. Neznamená to nevyhnutne, že mali skoro v detstve prácu. Ale napríklad sa s rodinou pri stole o práci rozprávali, a tak začínali aj oni ako deti rozmýšľať, čo to je práca a podnikanie. Deti tiež dokážu prebrať mnohé z postojov voči práci od svojich rodičov. Či ich práca baví, koľko úsilia do práce vkladajú a aj životný štýl, ktorý im daná práca umožňuje.

Rovnako dôležité ako hovoriť o práci je „hrať sa na prácu“. Experimenty prirodzene vedú k diskusiám ohľadom ponuky a dopytu, nákupe a predaji, najímaní a prepúšťaní ľudí. A to všetko v bezpečí rodinného krbu. Príkladmi môžu byť skúsenosti s predajom lístkov na tanečné vystúpenie v obývačke, predaj nevyužívaných vecí cez eBay či umývanie auta susedovi. Každá takáto skúsenosť prináša šancu pochopiť, akú rolu by mala zohrávať práca v našich životoch v budúcnosti.

4. Sú zvedaví a chcú sa učiť nové veci.

Schopnosť byť niečím očarený rozvíja mnoho kľúčových podnikateľských zručností. Keď sa naučíme, ako veci fungujú, získame tým možnosť replikovať to alebo to vylepšiť. Spoločnou črtou biznismenov v mojej štúdii bolo, že sa neúnavne pýtali „prečo“, lebo chceli pochopiť veci. Niektorí rozoberali a potom zase poskladali rôzne objekty. Iní prišli s rôznymi vynálezmi potom, ako rozmýšľali o problémoch, ktoré by mohli vyriešiť. Ďalší kládli otázky, pretože ich k tomu povzbudzovali rodičia a ich zvedavosť bola prijímaná s radosťou.

Majstrovstvo, obsiahla znalosť či schopnosti v danej oblasti, či aktivite je kľúčovou zložkou viery v naše vlastné schopnosti. Keď dosiahneme majstrovstvo v jednej oblasti, dokážeme takýto postoj aplikovať aj na ďalšie. Keď sme schopní zamyslieť sa nad minulosťou, ktorú sme venovali učeniu a zlepšovaniu sa v niečom, dáva nám to do veľkej miery sebavedomie, že to dokážeme znova.

5. Sú nezávislí.

Keď, prenesene, hodíte niekoho do hlbokej vody, buď sa utopí, alebo začne plávať. Podnikatelia, o ktorých tu píšem, boli do hlbokej vody hádzaní opakovane, ale neustále ich okolie uisťovalo, že dokážu prísť na to, ako prosperovať. Ich najväčšími hrdinami sa stali ich rodičia, pretože im dodávali sebavedomie a vieru, ktorú potrebovali.

Keď už raz tieto deti zistili, ako chutí nezávislosť, všade ju vyhľadávali. Začali robiť vlastné rozhodnutia a tešili sa z možnosti byť pánmi toho, ako sa veci vyvíjajú.

Ich príležitosti byť nezávislými začínali v malom a postupne rástli. Či už si vyberali vlastné oblečenie, dohadovali stretnutia a plánovali víkendové aktivity. Toto všetko viedlo k nezávislému premýšľaniu o riešeniach problémov či kreatívnym myšlienkam. V každom štádiu rozvíjali svoj pocit vlastníctva, zodpovednosti a túžby zlepšovať sa. To sú dôležité podnikateľské vlastnosti.

6. Majú životné vzory.

Dieťa sa dokáže usilovať len o to, o čom vie, že existuje. Aby ich ciele a sny boli veľké, musia si uvedomiť, aké možnosti existujú na svete. Podnikatelia, o ktorých hovorím, ako aj zakladatelia mnohých známych značiek, v detstve stretli a spoznali priateľov či členov rodiny, ktorí mali na ich ambície a budúcnosť obrovský vplyv.

Niektorí z nich pochopili zložitosť zručností či práce niekoho iného, čo následne prispelo k rozvoju ich vlastného odhodlania. Iní videli, ako sa niekto v ich blízkosti staval k práci, a tiež spoznali hodnoty, podľa ktorých títo ľudia žili.

Človek je spoločenský tvor, svoje správanie navzájom odzrkadľujeme, väčšinou podvedome. Ľudia, s ktorými sa dieťa stretáva, formujú to, kým sa stanú. Ak dieťaťu (aj dospelému) predstavíte inšpiratívnych, úspešných a šťastných ľudí, bude ich to ovplyvňovať v myšlienkach a postojoch.

Nie je nevyhnutné, že ak sa človek chce stať úspešným podnikateľom alebo podnikateľkou, musí vo svojom detstve zažiť všetkých spomínaných šesť vplyvov, avšak trendy sú neklamné. Podobné skúsenosti môžu deti nasmerovať na úspešný život.

Autorka textu Jodie Cook pre Forbes US píše o podnikateľských konceptoch, šťastí a životnom štýle.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?