29. novembra 2019

„Skutočným bohatstvom je zdravie, a nie zlato alebo striebro,“ takto znejú slová citátu od Gándhího. Kto z nás by mu chcel protirečiť? Práve tému zdravia a ďalších oblastí, ktoré s ním nevyhnutne súvisia, sme otvorili s Erikou Jung, riaditeľkou Human Health Institute – Inštitútu pre ľudské zdravie. Poskytla nám 25 tipov, ako viesť zdravší a lepší život.  

Human Health Institute založila v roku 2016 počas Svetového dňa chorých (11. február). Jung vraví, že si tento dátum vybrala zámerne kvôli celému konceptu. Od začiatku chcela zvyšovať spoločenské vedomie o zdraví ale i ochoreniach.

No taktiež sa sústredila na podporu fyzickej, duševnej a sociálnej pohody či zvýšenie environmentálneho cítenia ľudí. To dnes spolu s tímom robí formou vzdelávacích a inšpiratívnych aktivít, projektov ale aj udalostí pre základné a stredné školy. Poukazuje na to, že zdravie by malo byť najdôležitejším cieľom každého človeka. 

„Žijeme v materiálnom svete. Je preto ťažké produkty a služby ako zdravie, prevenciu, osvetu ponúknuť v hmatateľnej forme,“ vysvetľuje Jung, ktorá o sebe hovorí, že mala vždy chuť meniť veci k lepšiemu. Impulzom pre ňu bolo štúdium Professional Health Care Managmentu vo Viedni.

Erika Jung
Erika Jung (na ľavej fotografii) odporúča hýbať sa, ale vyskúšať i meditáciu či jogu. Foto: archív respondentky, Unsplash/Jacob Postuma

„Patrila som do skupiny 30 ľudí, ktorí pôsobili v špičkových zdravotníckych zariadeniach a inštitútoch po celom Rakúsku,“ dopĺňa. Využila túto príležitosť, pozorne ich sledovala a počúvala, ako dokážu riešiť problémy týkajúce sa zdravia obyvateľstva.  

Reklama

Stále si však kládla jednu otázku. Ako všetkému, o čom sa dozvedala, možno predísť? „Zistila som, že tajomstvo sa ukrýva v prevencii. V bode, kde vás to nič nestojí a kde nie ste ešte v kontakte so zdravotnou starostlivosťou ako takou,“ vysvetľuje. A preto sa prevencia stala základným kameňom Human Health Institute. K tomu sa pridružilo tiež budovanie ekologickej a emocionálnej inteligencie.  

Na podporu zdravia preto v inštitúte využíva informovanosť. A to cez 5 sekcií: podpora zdravia, vzdelania, životného prostredia, pohybu a umelecká podpora.Niektorí sa opýtajú, čo to má spoločné so vzdelaním a pohybom? Je to jednoduché. Čím vyššie vzdelanie, tým nižšia chorobnosť, čím viac pohybu, tým menej chorobnosti,“ pokračuje v rozprávaní.

Pripravila si preto spolu 25 tipov z týchto 5 oblastí, ktoré môžete aplikovať vo svojom živote ale taktiež v životoch vašich detí. 

1. Zdravie 

 • Zamerajte sa na zdravý životný štýl. Existuje veľa tradičných, alternatívnych spôsobov, myšlienok a presvedčení s dlhodobou tradíciou. Tie sú zamerané na šťastie, rovnováhu a harmóniu tela i duše. Nájdite, čo vyhovuje vám. 
 • Oddychujte, relaxujte, zdravo spite, hlbšie spoznávajte svoje telo, dušu a energiu. Prevezmite zodpovednosť za vlastný život a udalosti v ňom. Snažte sa pochopiť súvislosti medzi telom, myšlienkami, emóciami, slovami, energiou, zdravím a životom.  
 • Zdravo jedzte, zvoľte sezónnu stravu z našich regiónov. Ste to, čo jete. Dajte si záležať, aby ste vedeli, čo do seba prijímate a vyberajte si kvalitné veci. Menej je viac, energia potrebná pre telo a dušu, pre prežitie, neznamená prejedanie sa nekvalitnými produktmi, ktoré sú plné umelín.  
 • Žite aktívne, minimalizujte strach, budujte si odvahu a venujte sa aktivitám zameraným na osobnostný rozvoj. Svoju pozornosť presmerujte na vnútorné šťastie, harmóniu tela a mysle.  
 • Budujte a vyhľadávajte zdravé vzťahy, pochopte ich spojitosť. A to platí pre každú oblasť vášho života. Naučte sa využívať a správne aplikovať všetky zmysly.  

2. Vzdelanie

 • Nestrácajte záujem o vzdelanie, informovanosť a komunikáciu. Pochopte, že je to vaša prirodzená súčasť. Preto je potrebná pri správnom rozhodovaní ako v živote, tak i v rámci osobnostného rozvoja.  
 • Ako sa vzdelávate a informujete, tak myslíte. A ako myslíte, tak cítite, a to sa prejavuje na vašom správaní a žití. Informácie rozhodujú o kvalite vášho života.  
 • Buďte v sociálnom kontakte a prehlbujte ho. Sústreďte sa na networking, rozširujte si obzor a buďte otvorení pozitívnym zmenám.  
 • Aktívne pracujte na osobnostnom rozvoji. Zdieľajte vlastné skúsenosti a skúsenosti iných. Pestujte si v živote lásku, slobodu, vášeň, odpustenie a vďačnosť.  
 • Vzdelávajte sa pre radosť, naplnenie a pochopenie. Podporujte rovesnícke vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a buďte jeho súčasťou.  

3. Životné prostredie

 • Zmeňte svoje návyky pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Do procesu pozitívnej environmentálnej zmeny zapojte svoje potreby, emócie ale aj problémy. Spoznávajte svet a prírodu cez citové väzby. Prežívajte, zažívajte ju a buďte s ňou v nepretržitom kontakte.  
 • Žite uvedomele. A to každý deň. Rozvíjajte vlastnú ekologickú inteligenciu, uvedomelé environmentálne zmýšľanie, rozhodovanie a konanie. To všetko musí byť založené na vašich vedomostiach, skúsenostiach, postojoch a hodnotách.  
 • Myslite globálne, konajte lokálne. Vysaďte stromy či rastliny. Presadzujte permakultúru, bezodpadovosť ale tiež minimalizujte konzum, jednorazové produkty a tie, ktoré majú krátkodobú životnosť.  
 • Podporujte vzájomné závislosti jednotlivých súčastí životného prostredia. Chráňte prírodné zdroje a snažte sa zabrániť ich znečisteniu. Podporujte život v prírode. 
 • Informujte sa o negatívnych vplyvoch. Pozrite sa na znečisťovanie, ničenie, zastavte degradáciu ekosystémov, devastáciu prírodných zdrojov, lesov, národných parkov, biotopov národného, európskeho či celosvetového významu. 

4. Pohyb

 • Samotný život je pohyb. A všetko je neustále v pohybe. Je to rytmus, ktorým sa dokážete riadiť ale i nástroj, vďaka ktorému sa do tela dostáva potrebná energia. Pohyb je ľudská schopnosť, ktorú by ste mali využívať a vnímať ako každodennú potrebu. Je to základ života, ostaňte v pohybe a buďte aktívni.  
 • Športové aktivity a pohyb zamerajte hlavne na pobyt na čerstvom vzduchu. Choďte do prírody, fyzicky zaťažte svoje telo viac, ako obyčajne. Rozpumpujte si srdce, napríklad chôdzou, behom, fitnesom.  
 • Začnite s jogou, meditáciou a rozvíjajte všímavosť. Pri pohybe nezabudnite na svoju myseľ, aj tá ho potrebuje. Preto ňou neprestaňte hýbať.  
 • Otužujte sa. Nebojte sa vystaviť vlastné telo takémuto stresu, zvýši to prekrvenie a zlepší vašu imunitu.  
 • Vnímajte pohyb ako nástroj na posilnenie zdravia. Taktiež sa naň pozerajte ako na prevenciu pred ochorením a pri ochorení ako na liek, vďaka ktorému dosiahnete uzdravenie.  

5. Umenie

 • Nechajte prúdiť svoju energiu a kreativitu. Využívajte umenie na oddych a relax.
 • Prejavte v umení vlastné pocity. Ale tiež vám môže slúžiť na dosahovanie cieľov či samotné prebudenie kreativity. 
 • Umenie považujte za nástroj. A to emocionálneho, umeleckého prejavu ale tiež ako nástroj na osobnostný rozvoj a komunikátor potrebný na prejav, odovzdanie a získanie informácií.  
 • Myslite na to, že umenie prehlbuje vzťah človeka k sebe samému. Je to emocionálny prejav, vďaka ktorému ste vedomí. Tiež podporuje vaše cítenie, hodnoty a rozvíja emocionálnu inteligenciu.  
 • Umenie odbúrava negatívne pocity. Napomáha k uzdraveniu a objavovaniu nového. Umenie vnímajte ako prejav samých seba a iných.  

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?