11. januára 2019

Je neuveriteľné, ako často sa manažéri sťažujú na to, že ich najlepší zamestnanci odchádzajú z práce. A veru sa majú na čo sťažovať. Existuje totiž len málo vecí, ktoré sú také nákladné a nepríjemné, ako keď dobrí zamestnanci opúšťajú spoločnosť.  

Manažéri majú v takýchto momentoch tendenciu hľadať vinu všade inde, len nie tam, kde treba. Ignorujú tak podstatu veci: ľudia neopúšťajú firmy, opúšťajú manažérov. Smutné je, že týmto problémom by sa mohli ľahko vyhnúť. Manažérom by totiž stačila len nová perspektíva a nejaké to úsilie navyše.

Poďme sa teda pozrieť na 7 tých najhorších vecí, ktoré manažéri robia, a sami tak najlepším zamestnancom dávajú dôvody na to, aby z práce odišli. Tu sú:

Spôsobujú u zamestnancov prepracovanosť

Nič nespôsobí vyhorenie u zamestnanca viac ako prepracovanosť. Je lákavé nechať tých najlepších ľudí ťažko pracovať, a tak do tejto pasce manažéri často padnú. Spôsobiť však prepracovanosť dobrým zamestnancom je zbytočné. Oni to totiž vidia tak, ako keby ich za skvelý výkon nadriadení trestali. Takáto prepracovanosť je tiež kontraproduktívnou záležitosťou.

Robiť viac vecí naraz ničí vašu produktivitu aj váš mozog

Nový výskum zo Stanfordu ukazuje, že hodinová produktivita poklesne, keď pracovný týždeň presiahne 50 hodín. V prípade, že presiahne až 55 hodín, tak produktivita padne naozaj prudko. Z práce navyše tak manažéri nakoniec nebudú mať vôbec nič.  Ak chcú u tých najlepších zamestnancov zvýšiť pracovné zaťaženie, tak by to mali riešiť zvýšením platu či povýšením.

Nedokážu rozpoznať dobrú prácu a odmeniť ju

Každý človek dostane pochvalu naozaj veľmi rád. A hlavne ak sa na jej dosiahnutí skutočne nadrel. Manažéri potrebujú komunikovať so svojimi ľuďmi, aby dokázali zistiť, vďaka čomu sa cítia dobre (pre niektorých je to zvýšenie platu, pre ostatných verejné uznanie).

Máte vysoké IQ? Týchto 5 bodov vám napovie

Následne by mali svojich ľudí odmeniť za dobre vykonanú prácu. V prípade tých najlepších zamestnancov sa to bude stávať často, ak to teda budú sami manažéri robiť správne.

Nestarajú sa o svojich zamestnancov

Viac ako polovica ľudí, ktorí odchádzajú z práce, tak činí kvôli svojmu vzťahu so šéfom. Múdre spoločnosti sa ubezpečujú, že ich manažéri dokážu byť nielen profesionálmi ale tiež ľudskí. V takomto prípade ide o šéfov, ktorí oslavujú úspech svojich zamestnancov alebo s nimi súcítia, ak práve v živote prežívajú niečo naozaj ťažké. Manažéri, ktorí sa o svojich ľudí starať nebudú, ich jednoznačne stratia. Nie je predsa možné, aby zamestnanci pracovali minimálne osem hodín denne pre človeka, ktorý sa nestará o nič iné ako o ich pracovné výsledky.

Zamestnávajú a povyšujú nesprávnych ľudí

Dobrí a ťažko pracujúci zamestnanci chcú pracovať s profesionálmi, ktorí premýšľajú rovnako. Keď si manažéri nedávajú záležať na tom, aby zamestnali ďalších dobrých ľudí, tak je to pre ostatných členov tímu skutočne demotivujúce. A oveľa horšie je, keď týchto nesprávnych ľudí ešte i povýšia. Pokiaľ človek naozaj drie na tom, aby získal povýšenie, ktoré nakoniec dostane niekto, kto sa šéfovi len zaliečal, tak je to pre neho ozajstná urážka. Manažéri sa vtedy nemôžu čudovať, že dobrí zamestnanci odchádzajú.

Nedovoľujú ľuďom robiť to, čo ich baví

Talentovaní ľudia sú zanietení. V prípade, že im manažér poskytne príležitosti na to, aby mohli robiť všetko, čo ich baví, zvýši sa ich produktivita a rovnako i pracovná spokojnosť. No mnohí šéfovia chcú, aby ich zamestnanci pracovali len v rámci spleti pravidiel. Títo manažéri sa obávajú, že produktivita bude klesať, ak nechajú ľudí rozširovať svoje zameranie a presadzovať svoje vášne. Tento strach je ale úplne neopodstatnený.

Nedarí sa im zapojiť do práce kreativitu zamestnancov

Tí najtalentovanejší zamestnanci sa snažia zlepšiť všetko, čoho sa počas svojej práce chytia. Ak im manažér odoberie schopnosť meniť a vylepšovať veci, pretože mu status quo maximálne vyhovuje, tak svoju prácu začnú z duše nenávidieť. Uväznenie ich vrodenej túžby tvoriť nebude obmedzovať len týchto zamestnancov ale rovnako i manažérov.

Nedokážu vytvárať intelektuálne výzvy pre svojich ľudí

Skvelí šéfovia svojich zamestnancov vyzývajú, aby dosiahli tie veci, ktoré sa na prvý pohľad javia ako nepredstaviteľné, nemysliteľné a nedosiahnuteľné. Namiesto toho, aby nastavili ľudské, vzostupné ciele, stanovujú tie vysoké, ktoré mnohých ľudí nútia vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Následne však svojim zamestnancom dobrí manažéri pomôžu uspieť. Keď talentovaní a inteligentní ľudia zistia, že robia veci, ktoré sú príliš ľahké alebo dokonca nudné, tak sa začnú pozerať po takých pracovných miestach, ktoré budú predstavovať výzvu pre ich intelekt.

Zhrnutie na záver

V prípade, že manažéri chcú, aby ich najlepší zamestnanci v práci zotrvali, musia si starostlivo a veľmi dobre vopred premyslieť, ako s nimi budú zaobchádzať. Zatiaľ čo talentovaní ľudia sú v práci naozaj silní a odolní, tak ich talent im dáva na výber nespočetne veľa možností. Manažéri sa tak musia postarať o to, aby pre nich títo ľudia jednoducho chceli pracovať.

Hlavné foto: Pexels

Autor Travis Bradberry píše pre Forbes US o emocionálnej inteligencii. Tiež spolupracoval na bestselleri Emotional Intelligence 2.0 a spoluzaložil TalentSmart.