24. mája 2019

O tom, ako postaviť efektívne tímy, sa už popísalo nesmierne veľa a zdá sa, že táto téma ešte stále nie je vyriešená. V prvom rade si treba uvedomiť, pri tvorbe efektívnych tímov je potrebný cit a určite aj skúsenosti, postaviť takýto tím je totiž celá veda (a niekedy to vyžaduje aj trochu šťastia na tých správnych ľudí). A dokonca aj pri dodržaní všetkých zásad sa vám môže stať, že tím nebude fungovať ideálne. Kľúčové je však držať sa niekoľkých princípov a vytrvať.

O svoje postrehy, ako by mal vyzerať dobre poskladaný tím, sa podelila Anna Hudáková, jedna z najrešpektovanejších HR odborníčok na Slovensku. Hudáková vybudovala aj viedla HR oddelenia v spoločnostiach ako Coca-Cola, Slovak International Tabak/Reemstma, Slovak Telecom či farmaceutickej spoločnosti Sanofi.
„Keď sa zamýšľam nad fungovaním tímu, rada pracujem s teóriou Patricka Lencioniho, ktorú rozpracoval v knihe „5 príčin zlyhávania tímu“. Podľa neho sú najväčšie riziká fungovania tímu absencia dôvery, obavy z konfliktu, nedostatok záväzku alebo angažovanosti, vyhýbanie sa zodpovednosti a ľahostajnosť k výsledkom,“ hovorí Anna Hudáková.
Keď teda chceme dosiahnuť efektívne zloženie tímu, najdôležitejšie je podľa nej zhodnotiť, „ako jednotliví členovia môžu zapadať do spoločného puzzle, alebo ako môžu tvoriť spolu jeden funkčný celok“.

Anna Hudáková viedla HR oddelenia v spoločnostiach ako Coca-Cola, Slovak International Tabak/Reemstma, Slovak Telecom či farmaceutickej spoločnosti Sanofi. Foto: archív A. H.

„Myslím, že momentálne pri tom, ako fungujú súčasné organizácie, je niekedy náročnejšie zadefinovať tímy. V rámci vertikalizovaných, maticových, medzinárodných alebo multifunkčných organizácií už totiž máme veľmi rôzne tímy, alebo fungujeme paralelne v niekoľkých tímoch, prípadne popri svojej práci môžeme byť priradení k rôznym projektom,“ hovorí Anna Hudáková.

A čoho by ste sa teda mali držať? Tu sú jej rady a postrehy:

1. Zadefinujte si ciele

Pre fungujúci tím je hlavne dôležité, aby mal jasne zadefinované ciele, vedenie, členov tímu a spoločné úlohy, ktoré dosahujú vzájomnou spoluprácou. V najlepšom prípade je dobré, ak si tím dohodne spoločné pravidlá fungovania, čo sú veci, ktoré sú želané, a je správanie, ktoré tím nechce tolerovať.

Reklama

2. „Zdravý mix“ v tíme

Samozrejme, veľkú úlohu zohráva zloženie tímu. Z mojich skúseností vyplýva, že je dobré, ak je tím rôznorodý, ale navzájom kompaktný, teda, že sa členovia navzájom môžu dopĺňať, podporovať a hlavne efektívne spolupracovať. Počas svojej praxe som sa snažila väčšinou dosiahnuť „zdravý mix“. Je dobré, ak sa napríklad pri vekovo odlišných členoch tímu snúbi skúsenosť a možno aj rozvážnosť s inovatívnosťou, odvahou, dravosťou alebo tvorivým nepokojom neskôr narodených. Pri správnom vedení môže byť takýto tím veľmi úspešný.

Zažívate v práci nudu?
Tu je 5 krokov, ako si s podobnou situáciou poradiť

3. Pozor na kultúrne nástrahy

Čo sa týka medzinárodných tímov, mala som možnosť pracovať s rôznymi kultúrami a viem, že sa taktiež môžu tieto kultúry veľmi obohacovať, ale môžu nastať aj vážne nedorozumenia, niekedy až konflikty. Napríklad, keď sa štandardná nemecká štruktúrovaná kultúra zlaďuje s oveľa viac emotívnou, živšou a povedzme menej organizovanou talianskou kultúrou.

Tiež som zažila pár situácií s nepochopením napríklad povestného anglického humoru alebo francúzskeho šarmu v manažmente. V takýchto prípadoch je potrebné tieto rozdiely poznať, možno aj pomenovať, uvedomiť si ich, aktívne s nimi pracovať a vzájomne sa rešpektovať. Ale to je ako v každom tíme, kde by mala spolupráca stáť na vzájomnom poznaní, rešpekte a dôvere.

4. Riešte aj malé konflikty, predídete vážnym problémom

Zaujímavou kapitolou, ale veľmi dôležitou pre fungovanie tímu, je riešenie konfliktov. Ak sa v tíme budeme vyhýbať riešeniu konfliktov, nebudeme schopní ich riešiť, môže to viesť k vážnym individuálnym, ale aj tímovým problémom.

5. V tíme sa nemusíme mať všetci radi, musíme však vedieť spolupracovať

Hrozí tu tiež nebezpečenstvo tzv. „zákulisných politík“, skrytých alebo otvorených animozít, „naschválov“, ktoré zabraňujú tímu, aby fungoval efektívne a aby v ňom ľudia boli radi. Je niekoľko techník, ako sa tieto konflikty dajú riešiť, ale veľmi dôležitú úlohu zohráva vedúci tímu a kultúra, teda transparentnosť, otvorená komunikácia, dôvera. V takýchto prípadoch pomáha tiež pochopenie spoločného cieľa, pretože v rámci tímu sa nemusíme mať všetci radi, ale pre úspech tímu je potrebné, aby sme vedeli spolupracovať.

Foto: unsplash

Vzájomnému poznaniu vedia pomôcť aj neformálne spoločné aktivity, spoločné zdieľanie pozitívnych emócií, a nemusia to byť len adrenalínové teambuildingy. Môžu to byť napríklad spoločné dobrovoľnícke aktivity, šport alebo iná forma vzájomného spoznávania sa a budovania dôvery.

6. Ctite spravodlivosť, dávajte spätnú väzbu

Uvedomenie si spoločného cieľa a plnenie úloh v tíme je tiež otázkou individuálnej aj kolektívnej zodpovednosti a ochoty preberať na seba zodpovednosť. S tým súvisí aj férovosť a spravodlivosť v rámci tímu. Je to o správnom rozdelení úloh, pravidelnom monitorovaní ich plnenia, otvorenej spätnej väzbe či už pochvale, alebo konštruktívnej spätnej väzbe.

Niekedy môže byť náročné, keď v tíme, kde sú blízke vzťahy, sa majú kolegovia upozorniť na nejaké nedostatky, alebo niekoho „prásknuť“. Ale ak nevieme spolu otvorene a priamo komunikovať, tak sa môže stať, že niektorí jednotlivci budú mariť výkon celého tímu. Tieto situácie je potrebné citlivo riešiť a dodržiavaním rovnakých štandardov pre všetkých budovať férovú výkonovú kultúru.

7. Úspech pochváľte verejne, na chyby upozornite medzi štyrmi očami

Tu je kritická úloha práve vedúceho tímu. Pri spätnej väzbe sa mi veľmi osvedčilo pravidlo pristihnúť podriadených pri úspechu a pochváliť verejne, a naopak konštruktívnu spätnú väzbu dávať individuálne. Je dôležité, aby sa tím nebál robiť chyby, ak sa z nich dokáže poučiť. Posúva nás to dopredu.

Hlavné foto:Unsplash.com 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk