8. januára 2019

Počet pracovných ponúk v prvom polroku 2018 predstavoval na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku vyše 143-tisíc. Bolo to o takmer 750 viac ako v predošlom období. Aj z tohto dôvodu sa očakávalo, že nedávno skončený rok by mohol priniesť nový rekord. Rast sa však napokon zastavil a po veľmi dlhom čase vidíme medziročný pokles.

1029. Toľko ponúk delilo rok 2018 od vyrovnania sa predošlému obdobiu na Profesia.sk. Aj napriek tomu, že sa zo všetkých strán ozýva, ako na Slovensku vznikajú nové a nové pracovné miesta a zohnať ľudí na voľné pracovné pozície je čoraz ťažšie, rekord z mimoriadne úspešného roka 2017 sa prekonať už nepodarilo.

Ponúk bolo menej, uchádzač to však nemusel pocítiť

Rok 2018 priniesol na pracovný portál Profesia.sk presne 273 944 ponúk. Po veľmi dlhom čase sa tak stalo, že na začiatku januára konštatujeme medziročný pokles počtu pracovných ponúk. Hoci tieto informácie môžu u mnohých ľudí spôsobovať myšlienky, že na Slovensku sa preto hľadala práca v roku 2018 ťažšie, nie je to pravda.

Rozdiel medzi počtom ponúk v rokoch 2017 a 2018 je naozaj minimálny, pričom je potrebné zohľadniť aj iné faktory. Jednou z vecí, ktorá mohla ovplyvniť vývoj ponúk nedávno ukončeného obdobia, je aj zrejme najzásadnejšia minuloročná novela na trhu práce – povinné zverejňovanie platov v pracovných ponukách. Po medializácii plánovanej zmeny sa totiž firmy začali správať zdržanlivo. Množstvo zamestnávateľov preto so zverejnením pracovných ponúk v mesiacoch apríl a máj skôr vyčkávalo. Ešte pred zvyknutím si a získaním informácií, ako zverejňujú mzdy konkurenti, mali firmy možnosť skúsiť získať nových zamestnancov aj inými spôsobmi. Teda bez zverejnenia oficiálnej pracovnej ponuky.

Je Bratislava útočiskom východu?
Štatistiky ukazujú, že východniari majú o ňu najmenší záujem

Skutočnosť, že uchádzač v roku 2018 hľadal prácu jednoduchšie ako v roku 2017, však podporuje aj vývoj nezamestnanosti. Tá bola minulý rok opäť nižšia a opäť zaznamenala rekordy. Počet ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, tak prirodzene klesá, čo spôsobuje, že uchádzači, ktorí hľadali nové zamestnanie minulý rok, bojovali s menšou konkurenciou.

Cítia vyšší dopyt po novej pracovnej sile aj niekoľkoroční zamestnanci?

Podľa údajov Štatistického úradu sa reálna mzda Slovákov medziročne zvýšila o takmer 4 percentá. Príčina by mala byť jednoznačná – firmy musia o kvalitných uchádzačov aj naďalej bojovať skutočne tvrdo. Túto informáciu potvrdzujú aj samotné inzeráty zamestnávateľov. Ak sa totiž pozrieme na priemerné platy pracovných ponúk, vidíme, že mnoho zamestnávateľov zverejňovalo napríklad v júni nižšie čísla, ako je tomu teraz. Dopyt po novej pracovnej sile je jednoducho enormný a prieskumy hovoria jasne – uchádzačov pri zmene práce zaujíma najmä plat.

Dokáže však súčasná situácia na trhu práce ovplyvňovať aj zamestnancov, ktorí sú vo firme niekoľko rokov? Prieskumy slovenských zamestnancov naznačujú, že by to tak byť mohlo. Keď sme sa totiž v prieskume Paylab nedávno pýtali Slovákov, čo je podľa nich najefektívnejší spôsob zvýšenia platu, najväčšia časť odpovedala „výmena zamestnania“.

Nebuďte ako Viktor, buďte ako Diana.
Posuňte svoju kariéru v roku 2019 ďalej

Čo sa však poprieť nedá, je skutočnosť, že ak súčasní zamestnanci nepociťujú zmenu na svojom plate, môžu to pocítiť na zamestnaneckých benefitoch alebo finančných odmenách. Najviac „in“ sú dnes najmä benefity súvisiace s rovnováhou medzi prácou a voľným časom, ako pružný pracovný čas, dni voľna navyše alebo možnosť pracovať z domu. Týmto spôsobom sa snažia zatraktívniť predovšetkým tí zamestnávatelia, ktorí sa usilujú uloviť, prípadne udržať mladšie vekové ročníky.

Prinesú problémy svoje „ovocie“ v budúcom roku?

Ako som už v článku nejedenkrát naznačil, súčasná situácia na slovenskom trhu práce praje najmä uchádzačom. Zamestnávateľom však tento stav spôsobil nejednu vrásku na čele. Nedostatok pracovnej sily bol v uplynulom roku veľmi vážny problém vo väčšine odvetví. Najhoršie to bolo v oblasti IT, kde sa v rámci niektorých pozícií hlásili na ponuky v priemere iba dvaja uchádzači. Extrémny problém bol tiež s obsadzovaním technicky zameraných pozícií alebo voľných miest vodičov a skladníkov.

A práve problémy zamestnávateľov boli zrejme aj impulzom, prečo sa z požiadaviek v pracovných ponukách pomaly vytrácajú tvrdé zručnosti. Keďže kvalitných uchádzačov je ťažké nájsť, firmy sú celkovo nútené „znižovať latku“ a vyžadovať od kandidátov menej ako v minulých rokoch. Firmy neočakávajú, že uchádzač bude už pri nástupe ovládať všetky potrebné „tvrdé“ zručnosti a sú ochotnejšie investovať do ich postupného vzdelávania alebo tréningu. S tým súvisí aj vyšší dôraz na tzv. „mäkké“ zručnosti. Pre zamestnávateľov sú dôležité predovšetkým dobré komunikačné schopnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmenám a rýchlo sa učiť nové veci, v neposlednom rade tiež logické myslenie a proaktívny prístup k práci. Takéto požiadavky sa v textoch pracovných ponúk v roku 2018 objavovali podstatne častejšie ako v minulosti.

Soľ do rany sypú zamestnávateľom aj dlhodobé demografické trendy či starnutie populácie. Na trhu práce začína zohrávať čoraz väčšiu rolu populačne slabšia generácia ľudí narodených po roku 1990. Najviac sa to prejavilo v poklese dostupnosti čerstvých absolventov vysokých škôl. V roku 2018 doštudovalo vysokú školu až o viac ako 5 000 absolventov menej ako rok predtým, čo predstavuje až desatinu z ich celkového počtu.

V nasledujúcich rokoch budú zrejme aj takéto faktory naďalej zohrávať čoraz výraznejšiu rolu na trhu práce. Aj z tohto dôvodu bude zaujímavé sledovať, či dokáže trh práce prinášať podobné výsledky aj budúcom roku. Existujú dohady, že rast voľných pracovných miest sa môže zastaviť, najmä pre to, že niektoré firmy v dôsledku nedostatku zamestnancov nie sú schopné plniť svoje ciele, čo sa logicky odráža aj na ziskoch.

Hlavné foto: Unsplash/Alex Kotliarskyi