18. októbra 2019

Ocenenie výnimočných vedcov, ktoré udeľuje Nadácia ESET, spoznalo v piatok večer svojich prvých laureátov. Absolútnym víťazom sa stal chemik a nanotechnológ Ján Tkáč, ktorý prepája vedu s biznisom. Ťažiskovým projektom jeho firmy je prevratný spôsob diagnostiky rakoviny prostaty.

Tkáč pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied a pred dvoma rokmi založil spolu s ďalším špičkovým vedcom Tomášom Bertókom spoločnosť Glycanostics, cez ktorú chcú priniesť revolúciu v liečbe rakoviny prostaty a neskôr prsníka. Vyvíjajú diagnostické kity na skorú diagnostiku rakoviny pre zdravotnícke centrá aj domácnosti.

„Veľmi zjednodušene – každá naša bunka v tele je pokrytá obalom pozostávajúcim z cukrov. Ten slúži na komunikáciu medzi bunkami. My sme prišli na to, ako zmena zloženia cukrov na povrchu buniek ovplyvňuje najrôznejšie fyziologické procesy alebo niektoré ochorenia. Na tom je v princípe postavená aj naša diagnostika,“ vysvetlil v septembri 2018 Tkáč pre Forbes Next.

Zakladatelia Glycanostics Ján Tkáč a Tomáš Bertók, ktorý bol nominovaný v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, hovorili o startupe v minuloročnom Forbes Next. Foto: Miro Nôta
Zakladatelia Glycanostics Ján Tkáč a Tomáš Bertók, ktorý bol nominovaný v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, hovorili o startupe v minuloročnom Forbes Next. Foto: Miro Nôta

Tkáč získal v roku 2012 ako vôbec prvý vedec na Slovensku prestížny European Research Council Starting grant zameraný na využitie nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal opäť ako prvý a zatiaľ jediný Slovák grant European Research Council Proof of Concept zameraný práve na komercializáciu kitov pre skorú diagnostiku rakoviny prostaty cez Glycanostics.

Startup SurgLogs digitalizuje zdravotníctvo v USA.
Stojí za ním Slovák Peter Zajac

Reklama

Víťaza v hlavnej kategórii vyberala z piatich finalistov medzinárodná komisia zložená z uznávaných zahraničných vedeckých osobností. Jej predsedom bol nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher.

Ďalší štyria finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy:

  • Marián Brestič, pôsobí na Katedre fyziológie rastlín Fakulty Agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zaoberá sa vplyvom klimatických zmien na poľnohospodárske rastliny.
  • Igor Lacík, pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom biomateriálov pre oblasť liečby cukrovky.
  • Zdenko Machala, pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom studenej plazmy.
  • Igor Podlubný, pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov.

Lekári začnú testovať aplikáciu od Slovákov.
Umelá inteligencia určí diagnózu a zníži chybovosť

O ocenenie sa mohli uchádzať vedeckí pracovníci pôsobiaci na Slovensku v nasledovných vedeckých odboroch: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Laureát hlavnej kategórie získal finančnú odmenu 100 000 eur, ktorú venoval hlavný partner podujatia, spoločnosť ESET. Laureáti zvyšných dvoch kategórií získajú po 5 000 eur. Kto sú ďalší víťazi?

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ľubomíra Tóthová

Ľubomíra Tóthová. Foto: Eset Science Awards

Tóthová pôsobí na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a zaoberá sa výskumom využitia slín v diagnostike chorôb. Snaží sa tým nahradiť iné testy na choroby, ktoré sú často zdĺhavé či bolestivé. Pacient by tak dokázal urobiť odber doma, len jednoduchým pľuvnutím do skúmavky. Tóthová rieši tiež poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek.

Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Tomáš Vinař

Tomáš Vinař. Foto: Eset Science Awards

Vinař pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bioinformatik je garantom študijného programu Dátová veda. V súčasnosti sa venuje problémoch súvisiacim so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na Cornellovej univerzite v USA.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk