27. septembra 2019

Skúste si predstaviť atmosféru na týchto dvoch pracoviskách. V prvých priestoroch sedia vystresovaní zamestnanci, ktorým chýba kreativita a nedokážu vzájomne spolupracovať. To druhé je zase plné pracovníkov, ktorí sú šťastní, spokojní a nechýba im ani tímový duch. Ktoré z nich by ste si vybrali pre vlastnú spoločnosť? Druhá možnosť je jasnou voľbou. Takéto prostredie budujú vo firmách ľudia, ktorých pracovné pozície hovoria za všetko. Manažéri šťastia. 

Najprv si však ujasnime, kto je vlastne Happiness Manager, Happiness Expert či Happy Office Manager. Je to snáď asistent Marek, ktorý pre zamestnancov organizuje posedenia po práci, firemné večierky a v kalendári sleduje, kto má narodeniny alebo meniny, aby mohol objednať tortu? Alebo je to recepčná Mária, ktorá rozdáva úsmevy napravo, naľavo a stará sa o to, aby bolo na pracovisku či mítingoch vždy dosť kávy a čisté šálky? Nie, nie je to ani jeden z nich.

Obviňovanie iných a sťažovanie sa pohodu nikomu neprinesie.
10 návykov, ktoré bránia vášmu šťastiu

Všetky činnosti, ktoré robia Marek s Máriou síce ľuďom na pracovisku prospievajú, no z týchto dvoch nerobia manažérov šťastia. To na príkladoch vysvetľuje Ingrid Svitaničová, ktorá pracuje ako Office & Happiness Manager v poradenskej skupine Jenewein Group. Podľa nej ide len o jednotlivé hrozienka vybraté z koláča. „Z dlhodobého hľadiska na to treba ísť inak. K hrozienkam vhodne namiešať základné cesto a naň navrstviť niečo, čo natrvalo ovplyvní firemnú kultúru, vzťahy, princípy a hodnoty, ktoré organizácia ako celok vyznáva a ktorými sa riadi,“ ozrejmuje bližšie. Na Slovensku majú zamestnancov na týchto pozíciách napríklad firmy Slido či Sygic, v digitálnej agentúre Zaraguza prešlo miesto upgradom na pozíciu Agency Angel.

Manažéri šťastia musia byť ľudomilovia

Manažér šťastia je zamestnanec, ktorý vedie pracovný kolektív a spoločnosť k dvom veľkým cieľom: šťastiu a spokojnosti. „Svojím vplyvom prispieva k pochopeniu, že šťastie je závislé od pozitívneho myslenia, optimizmu, a tým súvisiacich zdravých vzťahov a kvalitnej komunikácie medzi ľuďmi,“ dopĺňa Jana Švarná, lektorka talentov a odborná HR konzultantka zo vzdelávacej organizácie Topcoach.

Reklama
Manažéri šťastia vedú svoje pracovné tímy k tomu, aby boli ich zamestnanci šťastní a spokojní. O tomto povolaní nám porozprávali Ingrid Svitaničová a Jana Švarnová.
O tejto pracovnej pozícii sme sa rozprávali s manažérkou šťastia Ingrid Svitaničovou (vľavo) a lektorkou talentov a odbornou HR konzultantkou Janou Švarnou (vpravo). Foto: Jenewein Group, Topcoach

Preto v tejto súvislosti spomína harvardského psychológa Shawna Achora, ktorý tvrdí, že až 75 % pracovného úspechu vychádza práve z optimizmu a pozitívneho myslenia. Manažér šťastia je akési 3 v 1. Mal by totiž disponovať vlastnosťami a zručnosťami, ktoré sú inak typické rovnako tak pre personalistu, psychológa ako aj terapeuta. „Byť kdesi uprostred medzi ‚tvrdým svetom biznisu a krehkými bytosťami so všetkými pocitmi, emóciami, starosťami i radosťami‘, nie je jednoduché,“ približuje manažérka šťastia.

Vedci našli výšku príjmu, ktorá robí ľudí šťastnými.
Pomáha kúpiť si viac voľného času

Podľa nej musí mať manažér šťastia rád ľudí a mal byť mať životný nadhľad, schopnosť pozitívne myslieť a predovšetkým motivovať a inšpirovať. Svitaničová taktiež hovorí o Monike Kraus Wildegger, CEO spoločnosti Goodplace, ktorá pôsobí v oblasti Feelgood Managementu. Tá opisuje manažéra šťastia ako osobu, ktorá monitoruje pracovné prostredie a atmosféru, analyzuje komunikáciu a súdržnosť medzi zamestnancami, vymýšľa a aplikuje služby, ktoré vedú k zlepšeniu firemnej kultúry a podpore tímového ducha.

Len dobrý plat nezaručí šťastie

Maximálne výsledky, po ktorých túži každá spoločnosť a jej vedenie či manažment, neprichádzajú iba vtedy, ak sú zamestnanci adekvátne finančne ohodnotení alebo majú k dispozícii ďalšie benefity. Svitaničová hovorí aj o lepších podmienkach, výkone a správnej motivácii. „Manažéri šťastia vytvárajú prostredie, čas a inšpiráciu na rôzne aktivity a procesy. Ich cieľom je podpora nielen kreativity, hodnôt a inovácií, ale najmä podpora výkonnosti, efektívnosti a kvality vzťahov v tíme. A taktiež internej komunikácie, pozitívnej emócie, spokojnosti a spoločenskej i ľudskej zodpovednosti v súlade s firemnou kultúrou a so spoločnými hodnotami,“ vymenúva.

Vzápätí však upresňuje, že manažéri šťastia nie sú hovorcovia, odborárski predáci ani ombudsmani zamestnancov. „V princípe ide o to, aby sa vo firme udomácnila ľudskosť. Aby bolo cítiť, že ju netvorí množina individualistov, ale že ide o premyslene prepojený celok, v ktorom vládne tvorivosť, sloboda a vhodné podhubie na rast a rozvoj. Z času na čas podporené zábavou,“ dopĺňa Svitaničová. Všetky tieto atribúty prispievajú k tomu, že si spoločnosť udrží odborných a lojálnych zamestnancov, čím dokáže ovplyvniť aj fluktuáciu.

Ak chcete vo svojej spoločnosti manažéra šťastia, tak najväčšie predpoklady podľa Švarnej majú kandidáti so vzťahovým a motivačným talentom. Dôležité je, aby mal tento zamestnanec pozitívny vplyv na ostatných, aby sa ľudia cítili v jeho spoločnosti dobre, dali na jeho slová, sami ho vyhľadávali a dôverovali mu. „Taktiež by ho malo lákať budovanie vzťahov a rozvoj silných stránok ľudí. Prirodzene by sa mal zaujímať o druhých, načúvať, nenechať nikoho sedieť nevypočutého v kúte, zaujímať sa o zvýšenie motivácie kolegov i zníženie stresu,“ vysvetľuje Švarná.

Čo teda zabezpečujú manažéri šťastia?

Nuž, tu sa ponúka dôležitá otázka, je možné si takéhoto manažéra šťastie pre svoju spoločnosť i vykoučovať? Určite áno, vedenie a manažment nemusia nutne siahať po externých zdrojoch. Koučing je podľa Švarnej určený pre každého zamestnanca, ktorý sa chce rozvíjať a zároveň má merateľný potenciál. Ideálnym adeptom na pracovnú pozíciu manažéra šťastia je človek, ktorý prirodzene vykazoval spomínané vlastnosti ešte skôr, ako ho firma na toto miesto navrhla.

Na záver si to poďme všetko zrekapitulovať. Manažér šťastia v prvom rade zabezpečuje, aby bol pracovný kolektív šťastný a spokojný. Zamestnancov, ktorí majú takéhoto človeka vo firme, Svitaničová opisuje v 5 bodoch:

  1. Poznajú víziu spoločnosti a zmysel svojej práce.
  2. Pociťujú uznanie a vďačnosť za dosiahnuté výsledky.
  3. Vedia, ako ich práca ovplyvňuje spoločnosť a klientov.
  4. Cítia podporu a sú informovaní i vypočutí.
  5. Sú súčasťou celku, ktorý s nadšením pracuje na spoločnom cieli.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk