17. mája 2018

Nezisková organizácia LEAF vo štvrtok večer odovzdala ceny najtalentovanejším žiakom a študentom do 19 rokov. Každý z nich získal finančnú podporu pre svoj projekt vo výške 5-tisíc eur a účasť v programe osobného rozvoja. Zo 136 prihlásených vybrala porota tri top projekty.

Zvíťazila študentská marketingová agentúra Emanuela Kucbela, monitoring kvality ovzdušia Filipa Geiba a výskum, ktorým sa Peter Škripko snaží nahradiť syntetické materiály v opaľovacích krémoch.

11-ročný Matúš vyrába vlastné mydlá. Ich predajom zarába peniaze na bratovu liečbu

Okrem projektov mladých tento rok LEAF po prvýkrát oceňoval aj inšpiratívne projekty z radov učiteľov, podnikateľov, aktívnych ľudí vo firmách či Slovákov v zahraničí. Z radov dospelých zvíťazili Juraj Kováč, ktorý pomáha naštartovať podnikanie iným, Jozef Maruščák so študentským start-upom na predpovedanie výsledkov v súdnych sporoch a učiteľka Marta Páleníková. Forbes prináša prehľad ocenených.

Opaľovanie a inovácie: Peter Škripko

Reklama

19-ročný stredoškolák v súčasností končí gymnázium v Prešove a jeho záujem o vedu sa pretavil do zaujímavého projektu. Hľadá v ňom odpoveď na to, čím sa dajú nahradiť syntetické látky v opaľovacích krémoch, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Výskum ho priviedol k absorpčnej látke lignín, ktorá by sa mohla potenciálne využiť v prevencii pred UVA/UVB žiarením.

Momentálne pripravuje ďalšiu časť projektu, a to pozorovanie daných látok na kožných bunkách, pričom výsledky chce ďalej použiť na vytvorenie prototypu opaľovacieho krému. „Jeho ambícia spájať výsledky vedeckej práce s reálnym svetom svedčí o podnikavosti a schopnosti premýšľať v širšom kontexte,“ hovorí nezisková organizácia, ktorá ho ocenila.

16-ročný Ondrej Vrábel vyvíja hry pre deti so špeciálnymi potrebami

Učňovská reklamka: Emanuel Kucbel

Je študentom tretieho ročníka bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici a spolupracuje aj s občianskym združením Zastavme korupciu. Ocenenie získal za svoj podnikateľský projekt TOCHKA production, ktorý označuje ako “učňovskú” mediálnu a marketingovú agentúru.

Za študentské ceny ponúka produkciu videí, hudby, eventov, fotografie a grafiky. V súčasnosti má plán rozšíriť tím a vytvoriť platformu, kde môžu stredoškoláci, ktorí sa venujú médiám a marketingu, nazbierať kontakty, skúsenosti a privyrobiť si.

Vyberať ich chcú na základe zručností a predpokladov sa rozvíjať. „Študentská firma vyrába záznamy podujatí na profesionálnej úrovni, avšak za nižšie ceny, čím sa stáva konkurencieschopnou,“ uvádza LEAF dôvod, prečo projekt neziskovku zaujal. TOCHKA sa tiež angažuje v spoločensky dôležitých témach, ako boli napríklad voľby v Banskobystrickom kraji.

Kvalita ovzdušia: Filip Geib

Do LEAF Award sa maturant prihlásil s projektom Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši, ktorého cieľom je vytvoriť zariadenie, ktoré bude monitorovať prašnosť a koncentráciu chemických látok v ovzduší v meste. Malé meracie stanice rozmiestnené po meste komunikujú so serverom, ktorý spracováva prijaté dáta, prepočítava ich a pripravuje databázy pre históriu meraní a grafy.

Na rozdiel od aktuálnych meracích zariadení meria viac znečisťujúcich látok, je menšie a cenovo dostupné. Funkčný prototyp bude umiestnený najprv v Liptovskom Mikuláši, Geib ho však chce v budúcnosti rozšíriť aj do iných slovenských miest.

Chcel pomôcť planéte, vytvoril e-shop s rozložiteľným riadom a robí osvetu

Rozbehni sa: Juraj Kováč

Projekt Juraja Kováča Rozbehni sa! pomáha ľuďom naštartovať podnikanie. Študentov aj ľudí so spoločensky prospešnými projektami sa snaží naučiť, ako testovať akýkoľvek nápad čo najrýchlejšie a najlacnejšie, ako robiť marketing, osloviť zákazníkov, vytvoriť biznis model a mnohé iné dôležité veci. Doteraz kurzy absolvovalo 2500 študentov na 60 školách, Kováč rozdal 1500 publikácií.

Predpovede pre súdy: Jozef Maruščák

Má 24 rokov, študuje právo na Univerzite v Cambridge a stojí za študentským start-upom CaseCrunch, ktorý pomocou umelej inteligencie predpovedá šancu na výhru v súdnom spore. Vyvinul ho spolu s dvoma spolužiakmi pred vyše rokom a pol. Softvér testovali na spotrebiteľských sporoch vo Veľkej Británii a podarilo sa mu úspešne predpovedať výsledky v takmer 90% prípadov. Ich umelá inteligencia dokonca v organizovanej súťaži porazila 110 top právnikov a ako sa softvér ďalej učí, úspešnosť predikcie sa zvyšuje.

Učí sa spätnej väzbe: Marta Páleníková

Navštevuje program neziskovej organizácie LEAF na podporu učiteľov a už 11 rokov učí na prvom stupni základnej školy. Venuje sa téme reflexie, čiže systematickému využívaniu spätnej väzby a samohodnotenia na vyučovaní. V súčasnosti pripravuje knihu, ktorá má byť návodom pre učiteľov, ako s reflexiou pracovať  a napomáhať ich rastu.

Hlavná foto:ocenené mladé talenty s porotcami