17. júla 2018

Nová vlna zamestnancov prináša do firiem nový pohľad na prácu. Rozdiely medzi týmito pracovníkmi a staršími ročníkmi by zamestnávatelia nemali podceňovať. Zmena stratégie odmeňovania či ponuky zamestnaneckých benefitov budú tak pre firmy skôr či neskôr neodmysliteľné. Poslúžiť im môžu dáta, ktoré ukazujú rozdiely medzi ponúkanými a chcenými benefitmi na Slovensku.

Aj takto môže vyzerať typický príklad zo súčasnosti: Andrej má 29 rokov a chodí do práce každý deň na deviatu. Firma, v ktorej pracuje, má dobré meno, ponúka benefity, ako množstvo firemných akcií, kávu zadarmo, pravidelné firemné raňajky či zľavu na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a lístky do divadla.

Viete, čo všetko ovplyvňuje váš plat? Na porovnávanie s priemernou mzdou zabudnite

Andrejova mzda je v porovnaní s platmi zamestnancov na podobných pozíciách mierne nad priemerom. Napriek tomu však v spoločnosti nie je šťastný a rozmýšľa, že z nej odíde.

Čísla ukazujú, že slovenskí mileniáli túžia po väčšej voľnosti

Andrej sa vekovo zaraďuje do generácie Y, ktorá v súčasnosti tvorí stále dôležitejšiu zložku zamestnancov na trhu práce. Mileniáli, ako ich inak nazývame, majú na rozdiel od predošlých generácií špecifické pracovné správanie a požiadavky.

Paylab Data Research zisťoval, ako na slovenskom trhu práce reagujú konkrétne vekové skupiny zamestnancov. Výsledky potvrdzujú, že mileniálom prekážajú príliš veľké záväzky a obmedzovanie. Skupina ľudí narodená v rokoch 1980 až 1995 považuje za najdôležitejší benefit flexibilný pracovný čas – možnosť prispôsobiť si pracovný deň podľa seba namiesto príchodu do práce na presnú hodinu považuje za najdôležitejší prínos presná polovica zamestnancov tejto vekovej skupiny.

Neprispôsobenie firiem môže priniesť neprispôsobenie zamestnanca

Túžba po väčšej voľnosti od zamestnávateľa je citeľná aj pri ďalších dvoch najžiadanejších benefitoch. Na druhom mieste skončila dovolenka navyše. Tú preferuje 47 % Slovákov tejto vekovej skupiny. Za ňou je možnosť pracovať z domu, ktorú by si prialo 44 % respondentov. Tieto benefity sú zároveň pre mladšiu generáciu rozhodujúce aj pri výbere zamestnania.

Top reklamy a faily mesiaca: Hra, ktorá ovplyvnila Cristiana Ronalda

Náš príklad ukazuje prípad mileniála, pre ktorého investuje jeho zamestnávateľ financie do väčšieho množstva zamestnaneckých benefitov. Andrejov problém je však v tom, že svoj životný štýl nedokáže zapasovať do nastavených firemných pravidiel.

Prispôsobenie sa potrebám by malo byť prirodzené

Portál Platy.sk ukazuje, že nie každá spoločnosť nasleduje trendy a požiadavky novej generácie na trhu práce. Z údajov vyplýva, že 22 % mileniálov nemá k dispozícii žiaden benefit. Vo všeobecnosti navyše platí, že ak už aj majú, ide často o firemné akcie či kávu na pracovisku.

Situácia na trhu práce predstavuje pre zamestnávateľov stále väčšie riziko nenájdenia kvalitnej pracovnej náhrady za odchádzajúceho zamestnanca. Z tohto dôvodu musia firmy dbať na to, aby boli ich ľudia spokojní. Analýzy pritom jasne ukazujú, že čím nižší vek zamestnanca, tým vyššie riziko fluktuácie. Je to spôsobené najmä tým, že zmena zamestnania je pre takýchto ľudí jednoduchšia, často totiž nemajú založené rodiny a nie sú zaťažení splácaním hypotéky.

Aby spoločnosť predišla problémom s prípadnou fluktuáciou, nemala by podceňovať správy o nových trendoch či práve investovanie do získavania informácií o potrebách jednotlivých skupín ľudí na trhu práce.

Odmeny za zotrvanie alebo prísľub nových projektov

Hovorí sa, že mileniáli nemenia prácu, ale pracovné výzvy. Je preto dôležité zdôrazňovať zmysluplnosť projektov a starať sa o nové impulzy v ich pracovnom kolobehu. Zamestnanci by mali mať pocit, že v budúcnosti budú mať možnosť pracovať v rámci firmy na ďalších projektoch a výzvach. Je to najmä preto, že mileniáli vnímajú kariéru dynamickejšie a menia prácu častejšie ako staršie ročníky.

Práca od deviatej do piatej je mŕtva. Vyskúšajte iný pracovný čas

Už dnes môžeme vidieť, že na Slovensku sú spoločnosti, ktoré začínajú reagovať na tieto skutočnosti. Ponuka benefitov, ktoré mileniáli požadujú, tak neustále stúpa a na podporu lojálnosti svojich ľudí začínajú firmy využívať napríklad aj finančnú odmenu za odpracovanie istého času vo firme.

Kým doteraz sme vnímali to, že zvýhodňovaní boli najmä zamestnanci, ktorí vydržali vo firme desať – dvadsaťročie, odmeňovaná hranica postupom času klesla aj na 5 rokov a možno v budúcnosti bude ešte nižšia.

Nikola Richterová pracuje ako PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Profesia. V článkoch sa venuje témam z oblasti práce a školstva.

Hlavná foto: Pexels