25. júla 2019

Pracovníci, ktorí dnes v skladoch plnia škatule s tovarom, môžu byť budúcimi programátormi. Amazon im preplatí až 95 % nákladov na školenia, ak sa zapoja do programu vzdelávania do roku 2025.

Program tréningu a rekvalifikácií v hodnote 700 miliónov dolárov oznámil Amazon, jeden z najväčších zamestnávateľov v USA a zároveň jeden z lídrov v implementácii robotov, dronov a umelej inteligencie do praxe, len nedávno. Až do roku 2025 má bežať rozsiahly program, v ktorom sa viac ako 100-tisíc zamestnancov Amazonu v USA bude vzdelávať v technických a softvérových oblastiach.

Kríza ich takmer položila na kolená. Dnes predávajú kožené opasky aj na americkom Amazone

Tento program však zahŕňa aj netechnické smery. Podľa vyjadrení predstaviteľov firmy je jej záujmom ponúknuť svojim zamestnancom aj možnosti na pokračovanie budúceho pracovného života v dobách, kedy až 8,5 % pracovných miest v globálnej ekonomike obsadia roboty a automatické zariadenia schopné učiť sa. Pracovníci, ktorí prejdú školiacim programom, nebudú nevyhnutne musieť zostať v radoch Amazonu a môžu rozbehnúť svoju kariéru v iných firmách či vo vlastných podnikoch.

Nadzručnenie

Amazon je jedným z najväčších chlebodarcov v USA a dáva prácu takmer 300-tisíc zamestnancom a ešte väčšiemu počtu externých dodávateľov a partnerov. K dnešnému dňu má 20-tisíc voľných miest, na ktoré hľadá kolegov v rámci USA. V časoch klesajúcej nezamestnanosti je pre firmu problémom tieto voľné pozície obsadiť a nájsť talenty pre svoje podnikanie. Vzdelávací program, ktorý firma nazvala Upskilling 2025 (niečo ako Nadzručnenie 2025) bude pre každého absolventa znamenať rozšírenie jeho znalostí nielen v oblasti, v ktorej dnes vykonáva prácu, ale má zvýšiť kvalifikáciu aj v iných oblastiach, ktoré bude v budúcnosti potrebné ovládať. Kurzy v Upskillingu sa budú týkať aj zdravotníctva a elektronizácie v nemocniciach, strojového učenia, programovania v robotike a podobne.

Takto robí Jeff Bezos rýchlejšie a lepšie rozhodnutia pre dobro Amazonu. Poučiť sa z nich viete i vy

Pre tretinu zamestnancov Amazonu sa tak na dobrovoľnej báze otvára šanca na udržanie svojich príjmov aj v budúcnosti. Amazon si tak však možno pripravuje cestu k uplatneniu svojich investícií do farmaceutických odvetví. Je možné, že v budúcnosti bude diaľkovo poskytovať vyšetrenia cez sieť svojich lekárov a sestier, pacient si cez Amazon lekáreň objedná predpísané lieky a dron mu ich zo skladu Amazonu dodá až pred dvere bytu.

Na Slovensku zatiaľ nie

Amazon pritom už skôr realizoval tréningový program pre pracovníkov pod názvom Career Choice. Od roku 2012 cez neho prešlo 12-tisíc zamestnancov. Tento program umožňoval dovzdelanie v oblastiach, po ktorých rastie dopyt v praxi.

Nový program Upskilling 2025 sa zatiaľ týka len pracovníkov Amazonu v Spojených štátoch. Svojim zamestnancom na Slovensku ponúka firma možnosť zapojiť sa do staršieho Career Choice, v rámci ktorého 95 % nákladov na školenie a vzdelanie hradí spoločnosť. Podľa vyjadrenia Miroslavy Jozovej z PR oddelenia Amazonu tento program spustili na Slovensku v roku 2018. “Zamestnanci v rámci neho môžu získať certifikáty a tituly v povolaniach, po ktorých je na trhu najvyšší dopyt – akými sú účtovníctvo, informatika, robotnícke a mechanické práce alebo doprava,” uviedla pre Forbes.sk Jozová.

Amazon má svoje dôvody

Názory manažérov na zvyšovanie robotizácie sa odlišujú od nálady obyvateľov a až 76 % Američanov si myslí, že nerovnosť medzi bohatými a chudobnými sa nástupom robotov ešte prehĺbi. Len jedna tretina opýtaných si myslí, že robotizácia vytvorí nové, lepšie platené miesta pre pracovníkov. Zjavná snaha Amazonu o proaktívny prístup je možno spojená aj s takýmito prieskumami.

Aktivita firmy vzrástla zrejme tiež vzhľadom na nedávne kritické hlasy, ktoré hovorili o neľudských pracovných podmienkach vo firme. Jedným z už prijatých opatrení bolo stanovenie minimálnej mzdy v Amazone v USA na 15 dolárov, čo je takmer dvojnásobok zákonom stanovenej federálnej minimálnej mzdy. Kritické hlasy zazneli už z radov odborárov zastrešených pod organizáciou UFCW, ktorí hovoria, že „Amazon sa snaží hádzať peniaze na pokrytie problémov, ktoré firma sama spôsobila a teraz očakáva, že im budeme tlieskať.“

Je to nevyhnutnosť

Podľa prieskumu Medzinárodnej organizácie práce sa kvôli prenikaniu robotov a umelej inteligencie do priemyslu a služieb bude musieť celosvetovo do roku 2022 preškoliť a ďalej vzdelávať až 54 % pracovníkov v širokom spektre odvetví. Na dôvažok spoločnosť LinkedIn vo svojej správe z decembra 2018 hovorí, že najväčšie potreby vzdelávania v budúcnosti sú spojené s takzvanými softskills – ústna komunikácia, vodcovstvo a časový manažment. Tieto tri okruhy sa podľa vyjadrení zamestnávateľov, ktorí cez LinkedIn hľadajú nových pracovníkov považujú za najmenej rozvinuté u veľkého množstva pracovníkov.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk