6. októbra 2018

„Každý deň v Amazone je deň číslo 1,“ hovorí CEO tejto spoločnosti Jeff Bezos. Svojim zamestnancom už desaťročia pripomína, že Amazon nikdy neprestane byť startupom. Dokonca zašiel až tak ďaleko, že pomenoval budovu v kampuse svojej spoločnosti názvom Day 1. A zakaždým, keď Bezos zmenil pôsobisko a presťahoval sa do inej budovy, tak tento názov šiel s ním.

Bezos si myslí, že je nevyhnutné myslieť na to, čo sa bude diať v deň číslo 2, keď sa časy startupov skončia. „Deň 2 charakterizuje hibernácia,“ napísal v roku 2016 v liste akcionárom. „Ju nasleduje irelevantnosť. A ju neslýchaný, bolestivý úpadok. Až napokon príde smrť. A to je dôvod, prečo sme stále v dni číslo 1.“

Kto je to Bezos? Táto rodina je ešte bohatšia ako zakladateľ Amazonu

Bezos netvrdí, že spoločnosť zomrie cez noc, no pripúšťa, že jej úpadok sa môže diať desaťročia. Len čo sa však prestanete sústreďovať na deň 1, tak sa deň 2 stane neodvratným. Jedným z nástrojov, ktoré sám využíva na odvrátenie druhého dňa, je efektívne a rýchle rozhodovanie sa, ktoré vedie k lepším výsledkom.

Šesť strán poznámok, žiadny PowerPoint

V roku 2012 Bezos odhalil, že vedúci predstavitelia Amazonu začínajú stretnutia v tichosti a každý človek si počas 30 minút číta šesť strán naratívnych poznámok o téme, o ktorej majú diskutovať.

Reklama

„Pre nových zamestnancov je to zvláštna počiatočná skúsenosť,“ povedal Bezos. „Nie sú zvyknutí sedieť potichu v miestnosti a študovať materiály spolu so skupinou vedúcich pracovníkov.“

Jeff Bezos je síce závratne bohatý, ale nie je to najbohatší muž v histórii

Čítanie poznámok pred stretnutím zabezpečí, že všetci začínajú na tej istej stránke a s rovnakými informáciami. No najdôležitejšie je, aby si ľudia v spoločnosti vytvorili návyk rozhodovať sa a vyjadrovať sa v naratívnom písaní a nie v bodoch.

„Celé vety sa píšu ťažšie,“ hovorí Bezos. „Majú slovesá. Odseky obsahujú názvy tém. Neexistuje žiadny spôsob, ako napísať šesť strán naratívne štruktúrovaných poznámok a vyhýbať sa pritom jasnej mysli.“

V internej emailovej správe svojmu vedúcemu tímu v roku 2004 Bezos napísal, prečo prezentácie v programe PowerPoint nahradili naratívnymi poznámkami. „Naratívna štruktúra dobrej poznámky si vyžaduje lepšie myslenie a pochopenie toho, čo je dôležité, a nie toho, čo, ako a s čím súvisí,“ napísal CEO spoločnosti Amazon. „Prezentácie v štýle PowerPoint akosi dovoľujú ignorovanie nápadov a ich vzájomné prepojenie.“

Väčšina nápadov sa dá ľahko zvrátiť

Bezos tiež povedal, že je dôležité klasifikovať rozhodnutia na dva typy, pretože nie všetky z nich majú rovnaké dôsledky. Rozhodnutia typu 1 sa nedajú zvrátiť, a ako také si vyžadujú i značnú pozornosť. Rozhodnutia typu 2 možno zvrátiť ľahko.

„Ako sa organizácie rozrastajú, zdá sa, že využívajú ťažký rozhodovací proces typu 1 na väčšinu svojich rozhodnutí vrátane mnohých tých, ktoré sú v skutočnosti typ 2,“ vyhlásil vo svojom liste akcionárom v roku 2015. „Konečným výsledkom je pomalosť, nemilosrdná averzia voči riziku, nedostatočné experimentovanie a následne pokles vynachádzavosti.“

Bezos zdôraznil, že je dôležité vyhnúť sa skratkám a použiť správny rozhodovací proces. „Spoločnosti, ktoré zvyčajne používajú ľahký rozhodovací proces typu 2 na rozhodovanie o veciach typu 1, zaniknú ešte predtým, než sa rozrastú.“

Robte rozhodnutia už pri 70 % informácií, ktoré by ste chceli mať

Bezos chápe zvyčajnú túžbu po získaní väčšieho množstva údajov, no povedal, že s týmto prístupom je zjavný problém. „Ak čakáte aspoň na 90 %, tak vo väčšine prípadov ste pravdepodobne príliš pomalí,“ napísal vo svojom liste akcionárom v roku 2016.

Musíte totiž vynaložiť svoje úsilie na analyzovanie, rozhodnutie sa a pokračovanie v štúdiu. Ak štandardizujete sledovanie svojich rozhodnutí, tak môžete utiahnuť slučku, len čo nové informácie zmenia váš kurz. „Pokiaľ ste dobrí v zmene kurzu, tak pochybenie môže byť menej nákladné, než si myslíte,“ napísal Bezos. „No ak budete pomalí, tak to bude drahé.“

Nesúhlas a záväzok

Bezos zaviedol v Amazone špecifickú frázu „nesúhlas a záväzok“, ktorá slúži na ušetrenie času. „Ak ste o niečom konkrétnom presvedčení, i keď sa na tom ostatní nezhodujú, tak môžete povedať: „Pozrite, viem, že sa na tomto nezhodneme, no skúsite to so mnou risknúť? Nesúhlas a záväzok?“

Bezos v roku 2016 v liste akcionárom napísal: „V čase, keď sa nachádzate na tomto bode, nikto nemá jasnú odpoveď, a pravdepodobne budete počuť rýchly súhlas. Pokiaľ ste šéfom, tak by ste to mali urobiť tiež. Ja nesúhlasím, no zaväzujem sa celý čas.“

Tento prístup podporuje otvorenú diskusiu a zdravé nezhody, zároveň však uprednostňuje potrebu rýchleho rozhodovania sa nad komfortom konsenzu.

Rýchle rozhodovanie poháňa inováciu

Bezos sa zameriava na rýchle rozhodovanie, i keď sa takým spôsobom zvyšuje riziko pochybenia. „Verím, že sme to najlepšie miesto na svete na zlyhanie (máme v tom veľa praxe). No práve zlyhanie a vynálezy sú neoddeliteľné dvojčatá,“ napísal v liste akcionárom v roku 2015. „Ak chcete niečo vymyslieť, tak musíte experimentovať, a ak vopred viete, že to bude fungovať, tak potom to nie je žiadny experiment.“

Čím viac inštitucionalizujete, štandardizujete a sledujete rozhodovací proces vo vašej firme, tým rýchlejšie sa všetci môžu zaradiť na spoločnú cestu vpred a vyrovnať sa s tým, ak veci nepôjdu podľa plánu. Mnohé veľké spoločnosti to často však nedokážu.

„Nejakým spôsobom musíte rýchlo robiť kvalitné rozhodnutia,“ napísal Bezos. „Pre začínajúce podniky je to ľahké, pre veľké organizácie je to naopak náročné. Senior tím v Amazone je odhodlaný rozhodovať v rýchlom tempe.“ 

Hlavné foto: SITA/AP

Prispievateľ Erik Larson píše pre Forbes.com o komunikácii a lepších rozhodnutiach pre organizácie. 

Reklama