9. júna 2021

Keďže sme uprostred štvrtej priemyselnej revolúcie, je najvyšší čas pripraviť sa na budúcnosť. Vďaka rýchlemu progresu v technologických inováciách a vo vývoji umelej inteligencie sa zručnosti potrebné na pracovnom trhu neustále menia a je potrebné držať krok. Čo môžete urobiť, aby ste nezaostávali? Začnite tým, že sa budete celoživotne vzdelávať, aby ste získali zručnosti budúcnosti.

Tu je 10 zručností, ktoré sú čoraz potrebnejšie na pracovnom trhu:

1. Kreativita.

Ľudia budú musieť byť kreatívni, aby si naplno uvedomili výhody, ktoré plynú z nových vecí – nových produktov, pracovných postupov a technológií. V súčasnosti roboti nie sú schopní konkurovať ľuďom v tvorivosti. Práca v budúcnosti si bude vyžadovať nové spôsoby myslenia a ľudská kreativita bude kľúčová.

2. Emocionálna inteligencia (EQ).

Schopnosť ľudí uvedomiť si, kontrolovať a vyjadriť svoje emócie a zároveň rozpoznať emócie druhých vyjadruje ich emocionálnu inteligenciu. Disponujete vysokou emocionálnou inteligenciou, ak ste empatickí a dobre vychádzate s ostatnými.

Prístroj nemôže nahradiť schopnosť emocionálneho prepojenia medzi ľuďmi, preto ľudia s vysokým EQ budú žiadaní aj v budúcnosti.

Reklama

3. Analytické (kritické) myslenie.

Ľudia s kritickým myslením sú schopní navrhnúť inovatívne riešenia a nápady či vyriešiť komplexné problémy vďaka logickému mysleniu a schopnosti vyhodnotiť argumenty.

Prvým krokom pri kritickom myslení je analýza toku informácií z rôznych zdrojov. Človek so silným analytickým myslením sa spolieha na logické argumenty, nie emócie. Vyhodnotí pre a proti danej situácie a je otvorený najlepšiemu možnému riešeniu.

Ľudia so silným analytickým myslením budú potrební na rozdelenie práce medzi ľudí a prístroje.

4. Chuť aktívne sa učiť a rásť.

V budúcnosti sa budú musieť všetci v práci aktívne učiť a rásť. Človek, ktorý sa chce učiť, chápe, že môže rozvíjať svoje schopnosti a inteligenciu a vie, že ak chce dosahovať výsledky, tak musí vylepšovať svoje zručnosti. Títo ľudia preto radi prijímajú výzvy, učia sa z chýb a aktívne sa vzdelávajú.

5. Úsudok a rozhodovanie.

Prístroje a dáta síce dokážu spracovať a poskytnúť informácie, ktoré by ľudia neboli schopní získať, ale v konečnom dôsledku je na ľuďoch, aby spravili finálne rozhodnutia na základe schopnosti rozpoznať, aké budú mať dôsledky – ako ovplyvnia ďalšie oblasti podnikania, zamestnancov a morálku.

Keďže technológia sa postará o podradnejšie a všedné úlohy, ľudia budú mať možnosť viac sa venovať rozhodovaniu na vyššej úrovni.

6. Medziľudské komunikačné schopnosti.

Ďalšou dôležitou schopnosťou počas štvrtej priemyselnej revolúcie je vzájomná výmena informácií medzi ľuďmi. To znamená, že ľudia by sa mali vedieť správne vyjadriť, zvoliť správny tón hlasu a reč tela, aby zdokonalili svoju schopnosť efektívne komunikovať s ostatnými.

6. Líderské schopnosti.

Inšpirovať a pomôcť druhým, aby zo seba dostali to najlepšie – to je zručnosť, ktorá sa často spája s lídrami. A presne to bude kľúčové aj v budúcnosti. Jednotlivci prevezmú vedúce úlohy v projektových tímoch alebo budú spolupracovať s ostatnými pracovníkmi na riešení problémov.

8. Rozmanitosť a kultúrna inteligencia.

Keďže náš svet a pracovné prostredie sa stáva čoraz rozmanitejším a otvorenejším, je nevyhnutné, aby sme boli schopní pochopiť, rešpektovať a pracovať s rôznymi ľuďmi – či už ide o ľudí s odlišnou farbou pleti, kultúrou, jazykom, vekom, pohlavím, sexuálnou orientáciou, politickými či náboženskými názormi a podobne. Schopnosť porozumieť a prispôsobiť sa druhým, ktorí môžu mať iný pohľad na svet, nielen vylepší medziľudské vzťahy v rámci spoločnosti, ale s veľkou pravdepodobnosťou budú aj produkty a služby, ktoré spoločnosť ponúka, inkluzívnejšie a úspešnejšie.

9. Technologické zručnosti.

Štvrtá priemyselná revolúcia je poháňaná technologickými inováciami ako umelá inteligencia, big data, virtuálna realita, blockchainy a ďalšie. To znamená, že každý bude musieť do určitej miery vedieť pracovať s technológiami. Od pracovníkov vo väčšine pozícií sa bude požadovať prístup k údajom a správne nakladanie s nimi. To si vyžaduje určité technické zručnosti.

Okrem toho bude potrebné, aby boli ľudia schopní pochopiť potenciálny dopad nových technológií na ich odvetvie, podnikanie a prácu.

10. Nebáť sa zmeny.

Ľudia budú musieť byť aktívni a otvorení zmene v stále sa meniacom pracovisku budúcnosti. Nielen naša myseľ musí byť flexibilná, ale musíme sa tiež vedieť prispôsobiť meniacim sa pracovným miestam, očakávaniam a požadovaným schopnostiam. Bude nevyhnutné, aby sme vnímali zmenu nie ako záťaž, ale ako možnosť rásť a inovovať.

Článok vyšiel na Forbes.com. Autorom je prispievateľ .

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?