26. marca 2019

Výzvam sa stavia vždy čelom. Iveta Tonhauserová sa rozhodla pre kariéru v IT sfére, ktorá podľa nej práve zažíva svoj zlatý vek. Firmy do zamestnancov investujú a o takej voľnosti a benefitoch môžu ľudia v iných segmentoch len snívať. Pre Forbes.sk vyvracia 7 mýtov, ktoré sa spájajú s touto kariérnou oblasťou a ženami.   

S IT sa Iveta poriadne zoznámila až na Technickej univerzite v Košiciach. „Vždy som bola ten typ človeka, ktorého baví takmer všetko a rozhodnúť sa pre konkrétnu vysokú školu bolo teda veľké a zdĺhavé trápenie,“ spomína. Nakoniec sa spolu s ďalšou kamarátkou rozhodli, že sa prihlásia na štúdium informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Keďže šlo náročný odbor, o ktorom predtým vôbec nič nevedela, tak to pre ňu predstavovalo výzvu. Tej sa nebála a úspešne ju zvládla.

Googlerka zo Silicon Valley: Ak bude v tech sfére viac žien, prestanú na nás hľadieť ako na anomáliu

Aktuálne pracuje Iveta pre spoločnosť Creatix, kde sa venuje projektu GoHealth, ktorý súvisí so službami v rámci zdravotného poistenia v USA. Tam pôsobí ako full stack softvérová inžinierka a stará sa o vývoj jednotlivých častí frontendu a backendu. „Ľudskou rečou povedané, programujem všetko, čo je potrebné, bez konkrétnejšej špecializácie,“ ozrejmuje.

Iveta prednášala aj na konferencii pre ženy s názvom Frida Talks Tech v Košiciach. Foto: archív I. Tonhauserovej

Už niekoľko rokov sa ale v rámci svojej IT profesie venuje tiež dobrovoľníctvu. V ňom využíva poznatky zo svojej doterajšej praxe, a to bez nároku na odmenu. „Oblasť charity či celkovo pomoci je mi veľmi blízka. Napadlo mi spojiť príjemné s užitočným prostredníctvom výzvy určenej pre neziskovky a občianske združenia,“ dopĺňa pre Forbes.sk.

Pre Google robí viac ako 10 rokov. V práci má bazén, 3D tlačiarenskú dielňu a kúpili mu bicykel

Za najúspešnejšie projekty Iveta pokladá spoluprácu so Slobodou zvierat na ich webovej stránke alebo organizáciou Depaul na kampani Adoptuj posteľ, zachráň život. Taktiež sa venuje mentorovaniu ľudí, ktorí sa chcú do oblasti IT dostať, v podobe prednášok alebo workshopov.

Mýty: Ženy verzus IT

Iveta pracuje v tech sfére, ktorá je inak plná mužov. „Väčšina predsudkov či prekážok ohľadom žien v IT sa pohybuje takmer výlučne na úrovni názorov a poznámok,“ vraví. Tie vám ale účty nezaplatia, a tak k nim treba i pristupovať. Ako žena sa s podceňovaním však nikdy otvorene nestretla. Ivete v tejto problematike skôr prekáža neúmyselné odrádzanie žien od profesie v IT sfére. „A to zbytočným živením dávno prekonaných mýtov,“ dodáva.

A presne tu sa zastavíme. Iveta totiž pre Forbes.sk vyvracia 7 mýtov, ktoré sa týkajú témy Ženy verzus IT. Poďme sa na ne dobre pozrieť:

  1. Ženy nemajú o kariéru v IT záujem. Tento mýtus patrí podľa Ivety k tým najsilnejším. Ona sama mu dokonca dlho verila. Keď sa však človek odhodlá vystúpiť zo svojej bubliny a začne sa o túto tému hlbšie zaujímať, narazí na prekvapivo vysoké číslo žien, ktoré záujem majú, no chýbajú im potrebné informácie alebo nevedia, na koho smerovať svoje otázky. Ďalším faktorom je to, že ženy nemajú na Slovensku v technických odboroch tradíciu a to podvedome ovplyvňuje i väčšinové nastavenie. Podľa Ivety teda nie je prekvapivé, že nakoniec od IT ženy často upustia.
  2. Ženy nemajú pre IT sféru predpoklady. To, že je v oblasti IT málo žien, podľa Ivety neznamená, že na to nemajú schopnosti. Súvis by skôr hľadala v predchádzajúcom bode. Ak by sa sama nedostala k štúdiu informatiky, zrejme by podľa všeobecnej mienky tiež patrila do rozsiahlej skupiny žien s nálepkou „nemá k technike vzťah“. Podľa nej je hlúposť očakávať, že každého bude technika baviť, ale rovnakou hlúposťou je predpokladať, že 50 % populácie nemá automaticky potrebné schopnosti alebo záujem.
  3. Bez znalosti programovania či matematiky sa ženy v IT nepohnú. Vždy to závisí od konkrétnej pozície. Podľa Ivety je ich v IT sfére však veľa a neustále vznikajú ďalšie. Osobne považuje znalosť programovania za gro, no nemyslí si, že sa bez neho v IT ženy neuplatnia. Existuje totiž množstvo pozícií, ktoré majú obchodný, projektový alebo dizajnový charakter.
  4. V IT sfére je pre ženy ťažké udržať si priaznivý balans medzi osobným a pracovným životom. Iveta tvrdí, že je to presne naopak. Máloktorá profesia umožňuje takú flexibilitu pracovnej doby alebo miesta ako IT. Aj ona pracuje väčšinu času z domu, kde sa dokáže najlepšie sústrediť a značne teda využíva voľnú pracovnú dobu. V prípade potreby nie je veľkým problémom nájsť i rôzne skrátené úväzky alebo sa dohodnúť na individuálnych podmienkach.
  5. Ženy sú príliš emotívne a nezvládajú stres, ktorý k práci v IT oblasti patrí. Aj tento mýtus vyvracia. Podľa nej je to u každého človeka veľmi individuálne a netreba zovšeobecňovať. Sama pracovala so ženami, ktoré si dokázali udržať chladnú hlavu v akejkoľvek náročnej situácii a rovnako zažila i veľmi emotívnych kolegov, s ktorými zamával pomaly každý e-mail a napriek tomu sa im v IT sfére veľmi dobre darí.
  6. IT je mužský svet a ženy tu nie sú vítané. Iveta v tejto súvislosti hovorí, že ide o meritokraciu, kde sú najdôležitejšie schopnosti a výsledky. Ak sa na IT pozrieme v globále, tak naozaj ide predovšetkým o mužský svet, ale je značne tolerantný a otvorený. Pokiaľ majú ženy záujem učiť sa, vykonávať svoju prácu dobre a byť prínosom pre tím, tak by s tým nemal byť žiadny problém. Samozrejme sa podľa nej nájdu i výnimky, no bolo by chybou pre stromy nevidieť celý les.
  7. Oblasť IT nepotrebuje viac žien. Tu nie sú potrebné žiadne hypotézy, stačia holé fakty. IT podľa Ivety potrebuje predovšetkým viac pracovníkov. Oveľa viac, ako ich je dnes. Odrádzanie žien od tejto kariéry spôsobuje, že v budúcnosti nebude možné pokryť požiadavky trhu, čo má značný vplyv na ekonomiku a rozvoj regiónov. Je potrebné uvedomiť si, že ženy tvoria polovicu pracovnej sily, ktorú už dávno nemožno ignorovať.
Hlavné foto: archív I. Tonhauserovej