7. marca 2019

Oproti roku 2016 svoj návrat domov nevylučuje vyššie percento Slovákov v zahraničí, ukázal veľký prieskum iniciatívy Slovak Professionals Abroad neziskovej organizácie LEAF. Do zisťovania sa zapojilo 4 044 respondentov žijúcich v 72 krajinách sveta. Najviac ich trápi korupcia a klientelizmus a za najpozitívnejšiu vec minulého roka považujú masové protesty Za slušné Slovensko.

Naša krajina dlhodobo zápasí s únikom mozgov do zahraničia, kde žije, študuje a pracuje viac ako tristotisíc Slovákov. Spomedzi štátov EÚ sme tiež krajina s najväčším počtom vysokoškolských študentov študujúcich v zahraničí. Aj preto uskutočnil LEAF v poradí druhý prieskum o našincoch v zahraničí.

Deň na unikátnej internátnej škole. Ako vyzerá vyučovanie top študentov?

Aktuálne výsledky pritom ponúkajú pozitívnejší obraz ako v roku 2016, a to najmä z hľadiska rozmýšľania o návrate. Skupina ľudí, ktorá plánuje ostať za hranicami, sa zmenšila a tvorí ju 22 % opýtaných. 51 % ľudí návrat nevylučuje a 27 % sa na Slovensko chystá určite. Len 4 % to však plánujú urobiť do jedného roka.

Respondentov naspäť láka najmä emocionálne puto k svojej domovine, ktoré prevažuje nad pragmatickými dôvodmi, akými je napríklad nepresýtený trh či menej hektiky. Viac ako polovicu opýtaných by pritiahla zmena politickej kultúry (54 %), za ktorou nasleduje konkrétna pracovná ponuka (47 %).

LEAF vyhlásil tri top projekty ľudí do 19 rokov. Tvorcovia dostanú grant 5-tisíc eur

Svoju hlavnú pridanú hodnotu vidia podľa prieskumu v zmene mentálneho nastavenia (53 %) a v odborných vedomostiach (49 %). Oboje môže Slovensku pomôcť zvýšiť schopnosť inovovať a prijímať pokročilejšie technológie, čo vedie k zvýšeniu miezd a celkovému hospodárskemu rastu krajiny.