15. marca 2019

Po desiatich rokoch odišla z korporátneho sveta, pretože chcela vytvoriť niečo vlastné. Túžba pochopiť svet okolo seba a chuť odovzdať ľuďom poznatky o tom, ako v rôznych situáciách funguje naša myseľ, ju doviedli k otvoreniu vlastnej vzdelávacej agenúry Olinclusive a získaniu titulu Lektorka roka 2018.

Olívia Hurbanová už dva a pol roka vo firmách na Slovensku i v zahraničí a na vysokej škole učí ľudí, ako byť úspešnými zamestnancami. Vo svete plnom neustálych zmien a informačnej explózie to totiž nie je jednoduché.

Emocionálnemu aspektu nášho správania venuje Olívia Hurbanová hneď začiatok kurzu. Foto: Zuzana Zuzakova Photography

Olívia pochádza z rodiny prírodovedcov a odjakživa ju okrem humanitných vied zaujímal aj biologický pohľad na ľudské správanie a myslenie. Aj preto začala sledovať najnovšie trendy vo vzdelávaní s dôrazom na mäkké zručnosti a vytvorenie vlastného konceptu odvíjala od štúdie vypracovanej prestížnou prognostickou inštitúciou, ktorá predikuje kompetencie zamestnancov IFTF.

Táto definuje šesť oblastí, takzvaných spúšťačov zmien v spoločnosti. Ide napríklad o robotizáciu, predlžovanie dĺžky života, globalizáciu či informačný pretlak. „Na ich základe bolo zadefinovaných 10 kompetencií, ktoré by mal jedinec ovládať, aby sa s týmito zmenami vysporiadal a dokázal na trhu práce obstáť aj v budúcnosti,“ vysvetľuje Olívia.

„Ja som si z nich vybrala tie, ktoré spadajú do mäkkých zručností a vytvorila som koncept schopností, ktoré zatiaľ nie sú nahraditeľné technológiou a ktoré sú nevyhnutné pre úspech na rýchlo sa meniacom trhu práce,“ dodáva.

Reklama

Bojoval o titul Podnikateľa roka. Po vyhorení sa vrhol do nového projektu a dnes vedie úspešnú firmu

Zároveň hovorí, že je dôležité, aby sa jednotlivé zručnosti vzájomne prepájali. „Každá má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné prepájanie prináša pridanú hodnotu. Darmo totiž niekto bude skvelý v argumentovaní, keď mu bude chýbať sociálna a emočná inteligencia,“ pokračuje.

Na čo by teda zamestnanci vo firmách a vlastne každý, kto funguje na súčasnom pracovnom trhu, mali dávať pozor, ak chcú byť v tom, čo robia, lepší?

1. Emocionálna a sociálna inteligencia je kľúčová

V prvom rade na emocionálny aspekt správania, ktorému venuje spravidla hneď začiatok kurzu. Byť emocionálne a sociálne uvedomelý dokáže podľa nej pomôcť každému, a to v akejkoľvek, nielen kariérnej oblasti, kde sa kontinuálne dostáva do styku s ľuďmi. Preto v rámci kurzu prostredníctvom virtuálnej reality a zážitkových tímových hier sleduje na účastníkoch tímovú dynamiku, poukazuje na chyby v empatii a vedie ich k praktizovaniu sebapozorovania a metakognície – rozmýšľania o vlastnom rozmýšľaní. „Túto schopnosť máme ako jeden z mála druhov na tejto zemi a naneštastie ju nie až tak často využívame,“ tvrdí.

Koncept Olívie Hurbanovej Zručnosti budúCNOSTI sa vyučuje pre všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Foto: Zuzana Zuzakova Photography

2. Rozhodujeme sa podvedome. Pozor na predsudky

Hneď nato nadväzuje komplexným pohľadom na ľudské rozhodovanie a iracionalitu. „Poukazujem na takzvané ‚mentálne skratky‘ a kognitívne skreslenia, ktoré naša hlava využíva pri rozhodovaní, či už ide o preferovanie nám sympatickejšieho kandidáta pri pohovore alebo o to, ako nás podprahovo ovplyvňujú impulzy z prostredia, o ktorých nemáme ani potuchy,“ hovorí odborníčka.

Pripomína, že najnovšie poznatky z neurovedy a kognitívnych vied dokazujú, že až do 99 % našich rozhodnutí prebieha mimo našu vedomú myseľ. „A toho si treba byť vedomý,“ prízvukuje Olívia, podľa ktorej množstvo z týchto skratiek, ktoré našej hlave umožňujú fungovať na autopilota, vznikli ako evolučné adaptácie.

V školách sa začína písať po novom. Klasické písané písmo nahradila jeho modernejšia verzia

Jej úlohou je dosiahnuť, aby si ľudia začali fungovanie týchto skreslení uvedomovať a naučili sa s nimi pracovať. „Mentálnu skratku, ktorá môže viesť k skresleniu, nezastavíme, ale ak dokážeme spätne reflektovať, vieme premýšľať nad tým, prečo sa istým spôsobom v rôznych, nielen pracovných, situáciách správame a dáva nám to šancu na zmenu. Málokto si naozaj pripustí, že má nejaký predsudok alebo skreslenie. Moderná neuroveda nám však dokazuje, že s nimi pracujeme neustále,“ dodáva Olívia.

3. Selektujte informácie

Naše vnímanie je ale obmedzené aj v inej oblasti. Tá súvisí so spracovávaním informácií. V dnešnej dobe sa ich množstvo dramaticky zvyšuje, no naša kapacita ostáva do istej miery rovnako oklieštená, ako tomu bolo v minulosti. Preto je podľa Olívie cestou k úspechu a pracovnej efektivite aj správna selekcia.

„Ľudia si to často uvedomujú aj sami, no všetky sociálne siete sú dizajnované tak, aby sme donekonečna ‚scrollovali‘ v presvedčení, že nás na konci čaká niečo hodné našej pozornosti, skrátka odmena. Všetci máme radi rýchlu odmenu, no zároveň tým strácame čas,“ vysvetľuje.

Čas je však v pracovnom prostredí jednou z najvzácnejších komodít, a preto je dôležité naučiť sa správne selektovať informácie a zadefinovať si priority.
„Často netušíme, ako informácie rozumne selektovať či verifikovať. Hľadáme odpovede, no neučíme ľudí klásť dobré otázky,“ dodáva Olívia, podľa ktorej je riešením budovanie kultúry, kde kritické myslenie bude oceňované viac ako sebavedomie a neotrasiteľná viera v správnosť vlastných názorov.

Olívia Hurbanová pochádza z rodiny prírodovedcov a odjakživa ju okrem humanitných vied zaujímal aj biologický pohľad na ľudské správanie. Foto: Zuzana Zuzakova Photography

4. Na zmenu sa treba adaptovať

Aj správna selekcia je nám však v práci nanič, ak nie sme schopní a ochotní prispôsobiť sa nečakaným situáciám a fungovať nad rámec toho, čo je vopred zadefinované, a na čo sme zo svojej doterajšej praxe zvyknutí. Aj preto sa Olívia rovnako komplexne venuje kreativite, inováciám a adaptívnemu mysleniu, pričom do hĺbky vysvetľuje, prečo sa bojíme zmien a väčšinou ich nemáme radi.

„Keď prechádzame zmenou, napríklad bydliska, musíte dieťa zaniesť inam do škôlky, inam ideme do obchodu, zrazu máme nových susedov, mozog musí vytvárať nové mentálne mapy, jednak na navigáciu v priestore, ale i v sociálnych interakciách. To je obrovská mentálna záťaž, ktorú keby ľudia pochopili, dokázali by sa s tým oveľa jednoduchšie vysporiadať a viac by rozmýšľali nad tým, koľko si na plecia naložiť,“ vysvetľuje a dodáva, že čím väčšiu mentálnu záťaž a stres prežívame, tým viac limitujeme napríklad svoju schopnosť kreatívne myslieť ale i empatizovať.

Olívia Hurbanová svoje zručnosti odovzdáva prostredníctvom vlastnej agentúry. Foto: Oliver Takac

Preto, ak chceme vo firme produktívnych a kreatívnych zamestnancov, je nevyhnutné ich na zmenu pripravovať a pracovať na ich adaptácii postupne. „Ak zmenu prijať nechceme, je to ešte o niečo horšie. Zažívame stresovú reakciu. Nefunguje nám dobre pamäť, neviem formovať návyk, pretože na konci procesu nás nečaká odmena,“ hovorí Olívia a vysvetľuje, že strach zo zmien opäť raz tkvie v evolučnom vývoji. To, čo nás kedysi chránilo pred ohrozením, nám teraz často bráni posúvať sa kariérne ďalej. Po prvotnom odmietaní však podľa nej prídeme do bodu, kedy sa prestaneme orientovať na minulosť, to čo sme stratili a začneme vnímať to, čo môžeme získať.

Väčšina zmien ale zlyhá z dôvodu, že sa ľudia pred dosiahnutím tohto bodu vzdajú, lebo nevedia ustáť negatívne emócie s tým spojené. „Ak si to však uvedomíme, prestaneme sa báť a pochopíme, že pocit neistoty nebude trvať večne. Isté veci nie je možné uponáhľať, ale ich pochopením sa vieme cez náročné situácie preniesť jednoduchšie,“ dodáva na záver.

Hlavné foto: Oliver Takac