10. decembra 2019

Nová štúdia od firmy Boston Consulting Group informuje, že odstránenie rozdielov v podnikaní medzi mužmi a ženami by mohlo zvýšiť globálne HDP o 2,5 bilióna amerických dolárov na sumu 5 biliónov dolárov. Spoluautorky tejto štúdie, Shalini Unnikrishnan a Cherie Blair, analyzovali údaje z každoročného hodnotenia Global Enterpreneurship Monitor, aby pochopili, ako vplýva rozdiel v množstve podnikateľov a podnikateliek na ekonomiku. Ešte dôležitejšie však je, že hľadali spôsoby, akými by sa táto pomyselná priepasť mohla odstrániť.  

Dvojici sa podarilo zistiť, že v niektorých štátoch majú muži oproti ženám o 4 až 6 % väčšiu šancu začať s podnikaním. Táto rodová priepasť sa však v posledných rokoch zmenšila v 50 % zo 100 skúmaných krajín, pričom najväčší pokrok zaznamenali v Turecku, Južnej Kórei a na Slovensku. V 40 % krajín je to však naopak, rozdiely sa zväčšujú, a to najvýraznejšie vo Švajčiarsku, v Uruguaji a Južnej Afrike.  

Nedostatok ľudského, sociálneho a finančného kapitálu

Cieľom by nemalo byť len odstránenie týchto rozdielov v počte mužov a žien začínajúcich s vlastným biznisom. Taktiež je dôležité poskytnúť podporu firmám, ktoré založili ženy, aby mohli na trhu uspieť. Dokonca aj vtedy, keď muži a ženy začínajú podnikať v rovnakom čase, by malo byť ďalším krokom zabezpečenie podpory podnikateliek. Prečo? Výskumníčky zistili, že vo všetkých regiónoch, s výnimkou Severnej Ameriky, majú firmy vedené ženami menšiu pravdepodobnosť udržať sa v biznise. 

Prečo ženy zarábajú menej? Je to daň za materskú

Taktiež prišli na to, že k týmto rozdielom prispieva mnoho faktorov. Napríklad nedostatok ľudského aj sociálneho kapitálu či finančných zdrojov. No kľúčovým faktorom je skutočnosť, že ženy majú menší prístup k podporným sieťam pre podnikateľov.

Reklama

„V krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami je väčšia dostupnosť a využívanie podnikateľských sietí spojené s menšími rodovými rozdielmi v udržateľnosti podnikania,“ píšu Unnikrishnan a Blair. „Siete peer-to-peer (so vzájomným sprístupňovaním, pozn. red.) podporujú ženy, aby mali s firmami väčšie ambície, plán rastu a nebáli sa prijímať inovácie.“

Ženy to majú na LinkedIne ťažšie, no nesmú sa vzdať.
Toto sú 3 spôsoby, ako na platforme zažiaria

Dvojica zistila, že najlepšie siete sú postavené na troch princípoch: zámer, začlenenie a interakcia. Prvým princípom je zabezpečiť, aby zapojenie sa do komunity malo pre podnikateľku prínos, ako napríklad prístup k ľudskému, finančnému a sociálnemu kapitálu, prípadne iné spôsoby, ktorými by sieť pomohla ženám dosiahnuť ich obchodné ciele.

Druhým princípom je vytvorenie inkluzívnej komunity s novými, ale tiež skúsenými podnikateľmi a ich aktívne členstvo. V ideálnom prípade by malo ísť o ľudí z rôznych kultúrnych prostredí. Tretí princíp je vytvoriť komunitu, ktorá umožňuje formálne vzdelávanie ako aj neformálne interakcie.  

„Nie je prehnané tvrdiť, že podnikanie žien môže zmeniť svet. A benefity sú oveľa väčšie než len nárast globálneho HDP,“ informujú Unnikrishnan a Blair. „Koniec rodových rozdielov v podnikaní a podpore rastu podnikov vo vlastníctve žien prinesie na trhy nové nápady, služby a produkty. A toto môže nakoniec predefinovať budúcnosť.“  

Prispievateľka Elana Lyn Gross píše pre Forbes.com o ženách a rodových rozdieloch.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk