13. októbra 2019

Po skúsenostiach s výučbou v štátnych školách sa vyštudovaná učiteľka anglického jazyka Lenka Hederová rozhodla venovať učeniu cudzieho jazyka zábavnou formou. To ju priviedlo ku kurzom Helen Doron. Už ôsmy rok prevádzkuje jazykovú školu v Trenčíne pod licenciou Helen Doron a pre Forbes zostavila 7 dôvodov, prečo umožniť dieťaťu, aby sa učilo cudzí jazyk v skorom veku. Sama pritom odporúča začať s cudzím jazykom už od troch mesiacov života dieťaťa a umožniť tak dieťaťu prijímať ho ako materinskú reč.

1.  Okno príležitostí

U detí sa hovorí o senzitívnom období na jazyky, takzvanom okne príležitostí. Je to obdobie, keď sa dieťa dokáže učiť cudzí jazyk bez toho, aby vnímalo, že sa učí. „Hovorí sa , že do siedmich rokov sa dokáže dieťa naučiť jazyk prirodzene. Po tomto veku sa učí cudziu reč iba ako cudzí jazyk, tak ako to prebieha v štátnych školách formou vysvetľovania,“ vraví Lenka Hederová, ktorá ešte pred tým, ako sa začala venovať metóde Helen Doron, učila na štátnej strednej aj základnej škole.

2. Gramatika bez premýšľania

Ak sa dieťa začne učiť cudzí jazyk skôr, ako začne chodiť do školy, dokáže si osvojiť významy slov, prirodzene ich prijíma. Neustálym opakovaním sa tak deti učia aj gramatické štruktúry, hoci nevedome. „Učíme aj malé deti gramatiku, len to tak nenazveme. Kým deti nepíšu, učíme ich celé vety a frázy a osvojujú si gramatiku prirodzene. Rovnako tak je to aj pri materinskom jazyku,“ vraví skúsená lektorka.

Naučte sa cudzí jazyk za tri mesiace: 7 tipov od polyglotky Lýdie Machovej

3. Nebáť sa komunikovať

Ak dieťa začne s cudzím jazykom v skorom veku, jednou z výhod je, že oveľa skôr začína komunikovať v cudzej reči bez toho, aby poznalo gramatické javy alebo štruktúru jazyka. „Do siedmeho roka sa dá ťažšie špecifikovať, či má alebo nemá niekto talent na jazyky. Ak niekto talent na jazyky má, tak ani po siedmom roku nemá problém sa naučiť cudzí jazyk. Pokiaľ sa niekto trápi s jazykmi a má talent skôr na niečo iné, tak po tomto veku sa bude trápiť ešte viac,“ vysvetľuje Hederová.

Lektorka Lenka Hederová so svojimi žiakmi. Foto: Archív Lenky Hederovej

4. Učenie hrou

„Do siedmich rokov k učeniu cudzieho jazyka deti pristupujú hravo,“ vraví lektorka, ktorej úlohou je pripraviť pre deti zábavnú a interaktívnu hodinu. Tá je podľa Lenky Hederovej na míle vzdialená od predstavy tradičnej vyučovacej hodiny. „Detskými očami to vyzerá tak, že sa 45 minút hráme, ale každá aktivita je cielená,“ hovorí lektorka, ktorá práve hravú formu výučby považuje za kľúč k úspechu. „Ak sa začne v ranom veku, tak je predpoklad, že dieťa bude talentované v jazyku alebo bude mať dobrý základ pre cudzí jazyk.“

5. Socializačný moment

Kurzy pre najmenších sú často orientované pre menšie skupiny, teda istý socializačný efekt je zaručený. „Aj maličké deti sa v rámci skupiny naučia pravidlám, ktoré k tomu patria. Už len to, že sa deti stretávajú v kolektíve a aktivity sú viac-menej spoločné,“ vraví Lenka, no zároveň prízvukuje, že ide o malý kolektív, ktorý umožňuje aj individuálnejší prístup.

Medzi neposlušnosťou a ADHD je tenká hranica. Odborníci radia, ako s diagnózou u detí pracovať

6. Bez strachu z pochybenia

Dospelí často bojujú pri učení sa cudzieho jazyka a jeho používaní so strachom z pochybenia. Deti však tento problém nemajú. Zároveň podľa Lenky Hederovej v prípade techniky Helen Doron platí, že je mierená tak, aby dieťa dostalo priestor sa prejaviť. „Dostanú priestor, aby ‘zahviezdili’ a to majú deti rady. Na našich kurzoch aj keď dieťa povie niečo po slovensky alebo nie úplne správne, tak ho pochválime a opravíme, aby sme odbúrali strach z pochybenia,“ uviedla lektorka a dodáva: „Stáva sa, že deti napríklad rozumejú anglickej otázke alebo inštrukcii, ale odpovedajú po slovensky. To je v poriadku. Znamená to, že rozumejú a o to ide, preto im patrí pochvala.“

7. Lepšie výsledky v škole

Zoznamovanie sa s cudzou rečou v ranom veku navyše môže pomôcť dieťaťu aj pri rozvoji materinského jazyka a pri štúdiu všeobecne. „Existuje veľa serióznych výskumov, ktoré dokazujú, že učenie sa cudzieho jazyka dokonca podporuje rozvoj materinskej reči. Nerozprávame sa iba o hovorení, ale potom neskôr aj o čítaní, písaní, gramatike. Pre mňa je učenie sa cudzieho jazyka benefit pre deti pri rozvoji materinského jazyka aj potom v škole,“ uzatvára Hederová.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk.