22. novembra 2018

Predaj je srdcom biznisu. Nezáleží na tom, aký kvalitný produkt alebo služba je, ak ho nevieme predať. Akokoľvek chceme, tieto dve veci – predaj a produkt – bez seba jednoducho fungovať nebudú. Čím skôr si to predajca uvedomí, tým skôr môže začať dosahovať lepšie výsledky. Ako na to?

Dlhodobé skúsenosti z obchodných stretnutí s majiteľmi a riaditeľmi veľkých medzinárodných firiem, dohodnuté rôzne sponzorstvá, spolupráce s televíziami či uzatváranie spoluprác s influencermi. Týmto všetkým som si už prešiel, na základe čoho som spísal zásady, ktoré mi pomáhajú pri biznise, respektíve predaji. A môžu pomôcť aj vám. 

Transparentnosť nadovšetko

Pri predaji je jednou z najdôležitejších zásad transparentnosť. Nebudem ponúkať produkt alebo predávať riešenie, o ktorom viem, že druhej strane reálne nepomôže. Dokonca ani v tom prípade, že by ma mali vyhodiť z práce alebo by som nezarobil ako podnikateľ toľko peňazí, koľko som si stanovil v ročnom pláne.

Staňte sa lepším obchodníkom.
4 tipy, ako zvýšiť svoje predajné čísla

Ak je za obchodným stretnutím úprimná ochota pomôcť, druhá strana to vycíti a bude s vami rokovať úplne inak. Možno dospejete k záveru, že obchodnému partnerovi v súčasnosti neviete pomôcť a bude sa to z krátkodobého hľadiska javiť ako neúspech. V dlhodobom horizonte ste však zvíťazili. Zachovali ste sa čestne a nikdy neviete, komu ten človek o vás povie. Môže vám prísť ponuka od jeho známeho, ktorému už pomôcť budete môcť.

Reklama

Buďte odborník

Byť čestný a transparentný je jedna vec, ak ale neviete, čo predávate, budú vám tieto vlastnosti na nič. Klientovi uškodíte tak či tak. Dobrý predajca by mal mať dokonale zvládnutú problematiku, ktorú „predáva“. Ako inak môže seba samého a človeka na druhej strane presvedčiť, že to, čo ponúka, bude naozaj fungovať?

Aby ste dosiahli úspech,
musíte sa vyrovnať s jedným nepríjemným pocitom

Predať vieme čokoľvek, ale až výsledky práce budú hovoriť za všetko. Preto je potrebné na svojej odbornosti pracovať každý deň, aby výsledky hovorili za nás.

Iniciatíva ako ingrediencia, ktorá dodá chuť

Ako povedal majiteľ Kofoly Jannis Samaras: „Je lepšie divokého koňa krotiť, než lenivého do zadku kopať.“ A má pravdu. Osobne nepoznám človeka, ktorý by neuvítal „zdravú“ iniciatívu. Požiadal vás klient o vypracovanie marketingovej stratégie na sociálnych sieťach? Priložte mu k vypracovaniu aj dokument s nápadmi, ako by mohol zvýšiť hodnotu priemernej objednávky na jedného zákazníka.

Na obchodné stretnutie sa pripravte aj na tému, ktorá nie je predmetom jeho diskusie, ale môže s ňou mať určitý súvis. Napríklad, ak máte rozoberať stratégiu expanzie podniku do 5 nových krajín, tak na stretnutie prídete aj so zistenými faktami o legislatíve v daných krajinách, ktoré budú overené právnikom.

Druhá strana rýchlo pochopí, aký je váš prístup k práci a celé stretnutie sa bude uberať tým správnym smerom. Cieľom je odlíšiť sa. Dobrý obchodník by mal prinášať väčšiu hodnotu, ako sa od neho očakáva.

Dlhodobá vízia, nie krátkodobé potešenie

Myslite v dlhodobom horizonte a dajte to druhej strane jasne najavo. Ak sa budete ako obchodníci snažiť byť transparentní a budete sa orientovať v danej problematike alebo začnete prinášať väčšiu hodnotu, ako sa od vás očakáva, a navyše dáte najavo, že sa na všetky vzájomne činnosti pozeráte z dlhodobého hľadiska, je veľká pravdepodobnosť, že v obchodnom rokovaní uspejete. Vysielate tak signál, že vám na vzájomnej spolupráci naozaj záleží, a že ste neprišli kvôli „jednorazovému“ obchodu.

Tip na záver 

Ideálny obchodník neexistuje, ale mali by sme sa snažiť každým dňom priblížiť k ideálu. Prístupov, ako uzatvoriť obchod, je mnoho. To, s čím mám úspech ja, vy mať nemusíte. Preto si z toho zoberte, čo uznáte za vhodné, a testujte. Na záver vám môžem odporučiť knihu od amerického FBI agenta s názvom Never split the difference. Je zameraná na vyjednávanie a pomôže vám zahĺbiť sa do tejto problematiky.

Hlavné foto: photos.icons8.com/Alexey Sokolov

Autor je Account Manager v globálnej marketingovej agentúre Performics, online podnikateľ, spoluautor dvoch knižných bestsellerov, spoluzakladateľ občianskeho združenia Connected a vášnivý cestovateľ.