5. septembra 2018

Duševná imunita je základom emocionálnej odolnosti. Rovnakým spôsobom, akým môže nádcha alebo chrípka vykoľajiť zdravie človeka, ktorý už chorý je, tak môže drobná prekážka či znepokojivá myšlienka ovplyvniť niekoho, kto nie je „duševne imúnny“.

Práve duševnú imunitu dosiahnete, ak podmienite vlastnú myseľ nielen očakávať strašné myšlienky alebo externé výzvy, no i tolerovať ich v prípade, že sa objavia. Tak budete schopní zmeniť životný postoj a uvedomíte si, že aj bolesť je súčasťou našich životov. Duševná imunita však nespôsobuje, že by človek proste dokázal odolávať negatívnym myšlienkam alebo ich popierať. Znamená to, že je schopný ich pozorovať bez toho, aby podľa nich konal alebo automaticky veril, že predstavujú skutočnosť.

Chcete byť úspešní? Nemíňajte svoju energiu na týchto 10 vecí

Ak máte duševnú imunitu, tak sa môžete stať pozorovateľom vlastných myšlienok a pocitov. Vďaka nej viete identifikovať, čo potrebujete, čo nechcete a na čom vám skutočne záleží. Schopnosť spracovať nepríjemné pocity vám pomôže napredovať. Takže už viete, že duševná imunita je dobrá vec. Ako si ju však vybudovať? Tu je 7 spôsobov:

Zaujmite postoj pokroku, nie dokonalosti.

Je efektívnejšie zamerať sa na zlepšovanie vášho správania alebo vyrovnávania sa so stresom o 1 % denne, ako radikálne sa snažiť zmeniť vlastný život. Hovorí sa: „Pomaly ďalej zájdeš.“ Znamená to, že pomalým, ale kontinuálnym progresom dosiahnete vaše ciele skôr.

Reklama

Buďte opatrní, aby ste sa nestotožnili s tým, proti čomu bojujete.

Mnohí ľudia, ktorí strávili život bojom s úzkosťou, začínajú predpokladať, že je to len časť ich osobnosti. Frázy ako „som úzkostlivá osoba“ a jej podobné sú bežné, no nie nevyhnutne pravdivé. Len čo prijmete takúto myšlienku o sebe a o svojej identite, tak vlastne uveríte, že takí vo svojej podstate naozaj ste. A také myslenie sa mení len veľmi ťažko.

Prestaňte skúšať eliminovať zo svojho života strach.

Zlé myšlienky síce očakávajte, pretože ony len tak nezmiznú, no uvedomte si, že nie vždy sú odrazom reality.

Vysvetľujte si „zvláštne“ alebo znepokojujúce myšlienky ako symboly, nie ako skutočnosť.

Pokiaľ sa bojíte šoférovať auto sami, bojíte sa straty zamestnania alebo toho, že budete čeliť živelnej katastrofe, tak zvážte, čo to môže vo vašom živote predstavovať – možno máte pocit, že už nie ste dostatočne v kontakte s ľuďmi, ktorých milujete, alebo že ste nejakým spôsobom „nebezpeční“.

Chcete mať život pod kontrolou? Naučte sa pracovať s pocitmi

Väčšina takýchto myšlienok sa vás len snaží nasmerovať k tomu, aby ste niečo zmenili, tak si ich ceňte.

Buďte ochotní vidieť zmenu.

Keď ľudia s niečím dlhodobo bojujú, môže sa u nich prejaviť odpor k všímaniu si zmien. Zmenu však môže spôsobiť práve ochota otvoriť oči a pozrieť sa na veci jasne. Ak nemôžete počas dňa urobiť nič iné, tak si aspoň nahlas povedzte: „Som ochotný vidieť túto zmenu.“

Predstavte si, čo by ste urobili so svojím životom, ak by ste nečelili strachu.

Presne to by ste teraz mali robiť. Ak sa príliš zameriavate na snahu niečo „prekonať“, tak to v skutočnosti len posilňujete. Vpred sa pohnete iba vtedy, ak sa naučíte sústrediť na to, na čom vám naozaj záleží.

Buďte tu a teraz.

Všetko, čo vás v živote sabotuje, je výsledkom akejsi neochoty byť prítomnými. Snívame a plánujeme, čo ale znamená, že nikdy nekonfrontujeme pocity, ktoré si so sebou nosíme. Byť tu a teraz je nevyhnutné pre rozvoj vašej duševnej sily a emocionálneho zdravia. Dovoľuje vám to totiž skutočne reagovať na vlastné myšlienky a pocity.

Vaše podvedomie verí čomukoľvek, čo pôsobí pravdivo. Preto je ľahké podvedome sa presvedčiť, že ste v nebezpečenstve alebo že nie ste milovaní. Dôsledne si tak pripomínajte, že spektrum pocitov je zdravé a užitočné. Zbavte sa tiež myšlienky, podľa ktorej niečo prekonať znamená úplne to zo svojho života eliminovať. Nestaňte sa obeťami vlastnej mysle.

Prispievateľka Brianna Wiest píše pre Forbes.com o emocionálnej inteligencii.