27. septembra 2018

Úspešných ľudí do značnej miery definuje ich ochota riešiť problémy, nevyhýbať sa im a neklásť iným za vinu. Takí jednotlivci vidia príležitosť v každej výzve a dokážu si v čase krízy vytvoriť stratégiu, zatiaľ čo ostatní na krízu len emocionálne reagujú.  

Zaujímavé je, že títo jednotlivci nie sú vždy tými najviditeľnejšími osobami na pracovisku. V ich prípade ale môžeme pozorovať pravú podstatu lídrov. Kým ostatní vidia okolo len krízu, oni vidia šancu na zmenu a rast. Tu je 13 tých najťažších vecí, ktoré sa úspešní ľudia naučili ešte v mladosti:

1. Priznať si chybu.

Úspešní ľudia chápu, že čím skôr si priznajú chybu, tým skôr môžu podniknúť kroky potrebné k jej náprave. Pokiaľ by neprekonali akýsi ego blok, pre ktorý popierajú svoje pochybenie, tak by ich to nielen brzdilo, no svedčilo by to aj o ich chabom charaktere.

2. Robiť správne veci.

Úspešní ľudia nikdy nie sú tými najmúdrejšími osobami v miestnosti. Necítia potrebu mať vždy pravdu, namiesto toho sa držia pohnútky, podľa ktorej chcú „robiť tie správne veci“. Ich cieľom nie je byť najlepšími. Chcú vytvoriť niečo, čo je najlepšie, a to v spolupráci s ľuďmi, ktorí to dokážu urobiť.

3. Zachovať si pokoru.

Byť pokorný znamená radšej sa pozerať na samého seba ako na celok a človeka, než ako na pár svojich výnimočných úspechov. Úspešní ľudia spolupracujú s ostatnými. A potom sú tu takí, ktorí sa pre svoje úspechy povyšujú nad ostatných.

Reklama

4. Komunikovať s presnosťou.

Hodnotu dobrého komunikátora netreba podceňovať. Hovoriť s presnosťou znamená nájsť a použiť správnu kombináciu dikcie a tónu na čo najjasnejšie vyjadrenie vlastnej idey.

Zostaňte produktívni a plní energie. Zbavte sa týchto 13 rozptýlení

To si vyžaduje jasné myslenie a objektívne sprostredkovanie myšlienok. Netreba tak zbytočne vyvolávať emocionálne reakcie, ako je úžas či ľútosť, alebo používať zastrašovanie.

5. Vnímať zlyhanie ako proces a nie definitívny výsledok.

Tí, ktorí sa obávajú neúspechu, a následne sa tak vyhýbajú riziku, majú tendenciu vnímať prípadné riziko ako trvalú „škvrnu“ na svojej reputácii. V skutočnosti však v prípade neúspechu, ako i úspechu, ide o prebiehajúci proces. A ten prvý takmer vždy predchádza tomu druhému.

6. Nenafukovať problémy.

Ktokoľvek z nás dokáže problém skomplikovať viac, než je v skutočnosti potrebné. Vlastne to tak robí väčšina ľudí. Na ich zjednodušenie však treba geniálne nadanie a štipku taktu.

7. Zachovať si silnú vôľu.

Nie je to náš čas, ktorý nás denne obmedzuje, ale naša energia. Špecifickejšie, ide o našu vôľu, ktorú veľmi jednoducho vyčerpáme, ak ju musíme využívať príliš dlho.

Duševná imunita vám pomôže čeliť strachu. Takto si ju vybudujete

To je dôvod, pre ktorý mnohí úspešní ľudia zjednodušujú alebo automatizujú veľkú časť rozhodovania sa o každodenných veciach, ako je napríklad výber oblečenia i príprava jedla. Vďaka tomu sa môžu zamerať na veci, na ktorých skutočne záleží.

8. Porozumieť úsudkom iných.

Je jednoduché zaujať obranný postoj, ak má niekto hanlivú poznámku o vás alebo práci, ktorú robíte. Potrebujete múdrosť, aby ste dokázali akceptovať to, čo takí ľudia hovoria, a zhodnotili, či má, alebo nemá byť takáto poznámka ignorovaná alebo potenciálne využitá ako ponaučenie.

9. Mať súcit s bolesťou.

Ak by ste sa stali úspešnými, no stratili by ste svoju ľudskosť, tak by to veru nebol žiadny „úspech“. Pokiaľ sa z ľudí stanú čísla a problémy sa zmenia na štatistiku pre tých, ktorí sú zodpovední za ich riadenie, tak takéto dištancovanie sa pôsobí dokonca až kruto.

10. Rozjímať o smrteľnosti.

Keď sa v živote snažíme získať viac a viac, tak by sme si mali veľmi dobre pamätať, že všetko je len dočasná záležitosť. Na samom konci bude naozaj záležať len na tom, koľko sme urobili pre iných a ako sa pri nás iní ľudia cítili.

11. Zvážiť motiváciu ostatných ľudí.

Každý brilantný vynálezca, podnikateľ, populárny spisovateľ alebo umelec na svete má jednu zručnosť, ktorá ich všetkých spája. Rozumejú totiž potrebám ostatných. Na to, aby sme pochopili, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú, je nevyhnutné naplniť ich potreby. A tak sa úspešní ľudia radšej ostatných pýtajú, prečo robia to, čo robia.

12. Spolupracovať so súťaživosťou.

Práca s ľuďmi, ktorí súťaživosť považujú nielen za nástroj na posilnenie a zviditeľnenie firmy, no aj ako akýsi princíp vnímania ostatných ako partnerov, a nie nejakých hrozieb, nie je len znakom dobrého charakteru, no i efektívnejšieho podnikateľa.

13. Vidieť prekážky ako príležitosti.

Úspešní ľudia sú hrdinami svojich vlastných príbehov, a nie obeťami okolností. Vidia život ako odraz toho, kým a akí v skutočnosti sú. Pre nich je to oblasť potenciálu, ktorý môžu naplniť svojimi angažovanosťou a vytrvalou duševnou silou.

Prispievateľka Brianna Wiest píše pre Forbes.com o emocionálnej inteligencii.