18. mája 2019

Ženy výrazne ovplyvňujú hospodárstvo. Práve 50 najrýchlejšie rastúcich spoločností, ktoré vlastnia, alebo vedú podnikateľky a líderkypodľa spoločností Women PresidentsOrganization a Capital One spolu vygenerovalo 5,6 miliardy amerických dolárov. 

„Je vzrušujúce sledovať trend nárastu počtu podnikov, ktoré vlastnia ženy,“ hovorí Jenn Flynn, riaditeľka Small Business Bank. Priemerný zisk 50 najrýchlejšie rastúcich spoločností dosiahol v roku 2018 sumu 117,1 milióna dolárov a tieto firmy zvyčajne zamestnávajú okolo 500 ľudí.

Najvýznamnejšie ženy z biznisu sa stretli pod Tatrami.
Cenu si prevzala top manažérka z U. S. Steel

Dôležité však je, že stále existuje pre ženy priestor na to, aby viac prispeli k rozvoju hospodárstva. Podľa prieskumu s názvom 2016 Small Business Credit Survey: Report on Women-Owned Firms spoločnosti Fed Small Business len 22 % firiem, ktoré vlastnia ženy, dosiahlo ročný príjem milión dolárov (alebo viac) v porovnaní s 36 % firiem, ktoré vlastnia muži.

Väčšina žien (78 %) začala podnikať s vlastnými zdrojmi, ďalších 22 % s finančnými prostriedkami od priateľov a rodiny, 6 % s bankovým úverom, 6 % vďaka úverovým rámcom, 4 % s kreditnou kartou a 8 % vďaka súkromným investorom, pričom pri rozbehu mohli využiť aj viac ako jeden zo spôsobov financovania svojho biznisu.

Jednorožcov, ktoré založili ženy, pribúda.
Miliardové startupy Glossier a Rent the Runway sú dôkazom

Medzi najrýchlejšie rastúcimi spoločnosťami, ktoré vedú muži a ženy, existuje niekoľko rozdielov. Analýza z roku 2014 pre zoznam Inc. 5000 odhalila, že v prípade zakladateľov mužského pohlavia bolo trikrát pravdepodobnejšie, že získajú prístup k financovaniu od individuálnych investorov s vlastným kapitálom alebo investorov rizikového kapitálu (14,4 % verzus 3,6 %). Muži tiež častejšie než ženy využili kontakty z okruhu priateľov (9,2 %) a známych z biznisu (13,5 % verzus 5,4 %).

Podľa správy s názvom Understanding the Landscape: Access to Capital for Women Entrepreneurs spoločnosti, ktoré vlastnia ženy, zvyčajne získavajú menšie množstvo kapitálu a sú skôr závislé od osobných než od externých zdrojov financovania. Predstavte si, o koľko väčšie by takéto spoločnosti boli, ak by získali viac peňazí.

Firmy, ktoré sa dostali na zoznam najrýchlejšie rastúcich spoločností, sídlia približne v polovici štátov USA. Určite vás teda neprekvapí, že väčšina z nich pôsobí v Kalifornii a New Yorku. Zarážajúce však je, že Florida, ktorá je po Kalifornii na druhom mieste v počte spoločností, ktoré vlastnia ženy, nemala na tomto zozname žiadne zastúpenie.

Foto: Forbes.com/Julie Fletcher Photography

Priemerný vek majiteľky firmy či jej líderky je 50 rokov. Investori rizikového kapitálu síce môžu považovať mladosť za jedno z investičných kritérií, no ženy na zozname najrýchlejšie rastúcich spoločností dokázali, že vek má svoju výhodu. Staršie podnikateľky majú totiž väčší prístup k ľudskému kapitálu (vzdelanie, skúsenosti a zručnosti), sociálnemu kapitálu (ľudia v profesionálnej sieti) a finančnému kapitálu.

Existuje tiež chybná predstava, podľa ktorej sa ženy zaujímajú najmä o odvetvia, akými sú zdravotná starostlivosť a sociálna pomoc, alebo že ponúkajú dievčenské produkty a služby. „Rebríčky ukazujú, že podnikateľky zasahujú do všetkých oblastí biznisu,“ hovorí Marsha Firestone, prezidentka a zakladateľka Women Presidents’ Organization.

Čomu teda vďačí 5 z tých najrýchlejšie rastúcich spoločností, ktoré vlastnia, alebo vedú ženy, za svoj rast?

  • „Diverzifikácia a/alebo posilnenie servisných riešení prostredníctvom partnerstiev nám skutočne pomohlo rásť,“ povedala Tierra Kavanaugh Wayne zo spoločnosti TKT & Associates. Erica Brune z firmy Lever1 (4. miesto na zozname) tento názor zopakovala. Vyčleniť si čas na vybudovanie kľúčových vzťahov je dôležité i podľa Jenelle Coy z firmy SPERO Personal (5. miesto na zozname).
  • Dvere do sveta veľkých výrobcov a priemyselných podnikov sa vďaka certifikovanému biznisu otvorili i pre Mary Hensley a Julie Hashagen zo spoločnosti Enspire Energy (2. miesto na zozname). Práve Enspire je jedným z mála rôznych dodávateľov v tejto oblasti. Cindy Lee z LYNC Logistics taktiež potvrdzuje, že certifikovaný biznis bol pre ňu dôležitým nástrojom na rozvoj podnikania.
  • Premyslený leadership vytvára dôveryhodnosť, lojalitu k značke, ale tiež ju zviditeľňuje. Za silný nástroj pri raste podnikania ho označila Eruca Brune.
  • Cindy Lee tiež uviedla, že dôležité je zamestnávať správnych ľudí, dať im možnosť rozhodovať a tiež využívať technológie na zvýšenie produktivity tímu.
  • Jenelle Coy zase uviedla, že jej taktikou a príležitosťou na poučenie sa sa boli všetky odmietnutia a zlyhania, ktorým čelila.

Úspešné podnikateľky v biznise však nie sú na svoju prácu samy. „Našla som silu v networkingu. Nebála som sa osloviť ľudí, ktorých kariéru obdivujem,“ dodala Coy zo spoločnosti SPERO.

Hlavné foto: Unsplash/averie woodard

Prispievateľka Geri Stengel píše pre Forbes.com o faktoroch úspechu podnikateliek.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk