20. júna 2019

Nezisková organizácia LEAF odovzdala v stredu večer ceny najtalentovanejším mladým roku 2019. Traja laureáti z vekovej skupiny 13 až 19 rokov získali finančnú podporu 5-tisíc eur na napredovanie svojho projektu a dostali sa do ročného programu osobného rozvoja.

Tento rok zabodovali ekologické obaly na zošity a učebnice, edukačná pomôcka na výučbu robotiky a informatiky aj platforma na obojsmernú komunikáciu medzi mestom a občanmi. Okrem mladých ľudí pod 19 rokov boli tak ako každý rok ocenené aj tri inšpiratívne projekty členov komunity okolo organizácie LEAF.

LEAF vyhlásil tri top projekty ľudí do 19 rokov.
Tvorcovia dostanú grant 5-tisíc eur

Jedným z najväčších prekvapení večera bol rozhovor vo virtuálnej realite s hlavným spíkrom Petrom Gažíkom, CEO spoločnosti O2. Nástroje VR v prepojení na online prostredie a sociálne siete boli totiž na tento účel použité na Slovensku po prvýkrát a organizácia LEAF sa aj takouto formou rozhodla inšpirovať k inovatívnym a kreatívnym riešeniam.

Toto sú ocenení 4. ročníka LEAF AWARDS:

Reklama

Daniela Gregušová: Ekologické ľanové obaly YOMA

Daniela má 19 rokov a študuje na gymnáziu v Košiciach. K myšlienke projektu ju priviedla brigáda v papiernictve. Tam si všimla si, aké veľké množstvo plastových obalov na zošity a učebnice ľudia spotrebujú, a tak sa rozhodla vytvoriť ich ekologickú náhradu. Ako materiál vybrala ľan pre jeho ekologické vlastnosti, pevnosť a odolnosť, a svoj nápad neskôr aj pretavila do skutočnej firmy YOMA. Funguje od januára tohto roka a má vlastnú webovú stránku s e-shopom.

Okrem toho rozbehla spoluprácu so strednou odbornou školou, ktorej študenti pomáhajú obaly šiť, organizuje ekologické prednášky a podieľala sa aj na organizovaní školského štrajku za klímu v Košiciach, ktorý je súčasťou globálnej iniciatívy Grety Thunberg. Jej YOMA spolupracuje výhradne so slovenskými dodávateľmi ľanu. Objednávky balí do recyklovateľných obálok a v rámci Košíc a okolia ich doručuje peši alebo na bicykli. Daniela sa tiež zapája do rôznych ekologických a zero waste iniciatív.

Foto: Leaf

Stano Jochman: Robot Cing 4.0

19-ročný gymnazista je z Košíc rovnako ako Daniela Gregušová, no jeho projekt sa venuje robotike. Zostrojil totiž robota, ktorého nazval Cing, a momentálne pracuje už na jeho štvrtej verzii. Ide o edukačnú pomôcku, určenú na výučbu robotiky a informatiky v školách, ktorá dostupným spôsobom rozvíja digitálny potenciál a tvorivé schopnosti detí. Stano pri práci na svojom projekte prepája pedagogické znalosti s informatikou.

V rámci experimentu žil na ulici. Univerzitu vymenil za prácu v útulku

Robot Cing kombinuje výhody pomerne nízkej ceny stavebnice Lego, podpory viacerých senzorov a stavebných súčiastok. Stano pre robota Cing vytvoril knižnice, ktoré zjednodušujú programovanie, a tak užívateľ nemusí vedieť, ako fungujú jednotlivé komponenty, aby vedel robota programovať. Zároveň podporuje ďalšie úrovne programovania. Po dokončení projektu bude edukačná pomôcka robot Cing pripravená na individuálnu výrobu. To znamená, že budú napísané príručky, knižnice a vytvorená webová stránka. Cieľom projektu je aj rozšírenie edukačnej pomôcky medzi ľudí a do škôl, ktoré vyučujú, alebo plánujú vyučovať robotiku.

Peter Kováč: Hlas mesta

Peter je z Levíc, má 18 rokov, študuje na gymnáziu a svojím projektom by rád pomohol zvýšiť záujem občanov mesta o komunálnu politiku. Pod názvom Hlas mesta vyvíja online platformu na uľahčenie komunikácie medzi mestským zastupiteľstvom a občanmi. Na stránke hlasmesta.sk si občania budú môcť pozrieť, o čom sa na zastupiteľstve rokuje, podať sťažnosť, podnet či navrhnúť tému na diskusiu. Od známeho projektu Odkaz pre starostu sa Hlas mesta odlišuje predovšetkým tým, že je to živá interaktívna platforma. Nejde teda iba o nahlasovanie problémových situácií, ale vytvára priestor na obojsmernú vzájomnú komunikáciu aj za pomoci sociálnych sietí, s cieľom šíriť informácie a uľahčovať realizáciu zmien pre občanov mesta.

Petrovi sa podarilo dať dokopy tím študentov, s ktorými vytvorili základný dizajn projektu. Pripravujú crowdfundingovú kampaň v spolupráci so študentskou marketingovou agentúrou Tochka. V rámci konzultácií projektu sa im podarilo sa spojiť s Robertom Bjarnasonom, CEO islandskej organizácie Citizens Foundation, ktorý prevádzkuje podobný projekt aj v Reykjavíku.

Laureáti 4. ročníka LEAF Award z radov LEAF komunity:

Lucia Bokesová: Osobnostný a sociálny rozvoj – projekt, ktorý poskytuje materiály pre učiteľov, ktoré im pomôžu pri práci na rozvoji osobnosti žiakov. Zároveň žiakom poskytnú akési portfólio prístupov, z ktorého si každý vyberie to, čo mu je blízke, čo mu dáva zmysel a pomáha. Materiály obsahujú úvodné teoretické poznatky o jednotlivých konceptoch a metodické cvičenia.

Julian Gerhart: Zmúdri – projekt, ktorý pomôže mladým ľuďom s praktickými témami nezapadajúcimi do tradičných učebných osnov. Informovanosť mladých zlepšujú formou interaktívnych vtipných video kurzov, ktoré namiesto teoretických poučiek učia v praxi aplikovateľné vedomosti. Na webovej stránke zmudri.sk sa nachádzajú online kurzy k témam ako napríklad: ako si nájsť brigádu, ako zvládať stres pred testami, ako porozumieť prezidentským voľbám a fungovaniu Európskej únie.

Michal Nešpor: Crowdberry – Transparentné a etické investovanie – Crowdberry vyberá, hodnotí, pripravuje a následne pre investorov profesionálne spravuje investičné príležitosti na úrovni profesionálnych investičných fondov. Dlhodobo chce budovať zdravé transparentné podnikateľské podhubie, ktoré uspeje v medzinárodnej konkurencii a bude tvoriť chrbtovú kosť slovenskej a českej ekonomiky

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk