4. novembra 2018

Cieľom projektu Fenomény sveta je priniesť do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Prináša ho nezisková organizácia Edulab, ktorá na ňom spolupracovala aj so spoločnosťou BBC. Súčasťou vzdelávacích materiálov tak budú videá spomínanej spoločnosti, špeciálne prispôsobené jednotlivým témam. Mimo školy zas majú žiakov vtiahnuť videá slovenského youtubera Miroslava Baču.

Centrum moderného vzdelávania Edulab tvorí skupina bývalých aj súčasných pedagógov, ktorí realizujú projekty v oblasti inovatívneho vzdelávania. Ten najnovší, Expedícia Fenomény sveta, je v poradí ich siedmy a je určený pre druhý stupeň základných škôl.

„Našou ambíciou bolo využiť skúsenosti z predchádzajúcich projektov a dať učiteľom do rúk niečo, pomocou čoho žiakom sprostredkujú okrem teoretických vedomostí aj zážitok,“ vysvetľuje riaditeľ neziskovej organizácie Ján Machaj.

Chcete kvalitné vzdelanie? Toto sú top univerzity u nás a našich susedov

Reklama

Hodiny, na ktorých učitelia využijú pripravené materiály, však nebudú rozdelené podľa predmetov, ale tém. Tých je zatiaľ päť: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia, no neskôr by k nim mohli pribudnúť ďalšie. „Chceme konkrétne javy ukázať v širších súvislostiach tak, ako sa správajú vo svete. Aby to nebolo o tom, že sa žiaci o niečom učia na piatich predmetoch, ale uniká im prepojenie, ako sa to často stáva,“ hovorí.

Ján Machaj prezentuje projekt Expedícia Fenomény sveta.
Ján Machaj počas prezentácie Fenoménov sveta. Foto: archív Edulab

Projektový balík zahŕňa učebnice, doskovú hru, na ktorej žiaci spoločne skladajú „príbeh“, interaktívne cvičenia a balík videí od BBC, ktoré sú prepojené s tým, čo sa učia na hodinách. Machaj však vysvetľuje, že projekt nie len o premietaní videí, dokumentmi sa aktivita iba začína. O najväčšom údolí sveta sa budú učiť aj formou hry Bingo, texty o zvetrávaní a erózii budú zase čítať a interpretovať vo dvojiciach a napríklad vode v krajine je venované pexeso.

„Každá hodina je iná, chceme v žiakoch vzbudiť chuť objavovať, a tak v balíkoch nájdete množstvo vzdelávacích prístupov od gamifikácie (použitie herných prvkov v nehernom prostredí, napríklad vo vyučovacom procese) či rovesníckeho vzdelávania až po personalizované učenie. Asi všetko okrem diktovania poznámok,“ vraví Machaj.

     Každý  z piatich fenoménov sa vyučuje zo štyroch perspektív:

– ako to funguje,
– ako nás to ovplyvňuje,
–  fenomén v histórii,
–  zaujímavosti.

Žiakov majú tieto aktivity naučiť kritickému mysleniu, flexibilite, tímovej práci, čítaniu s porozumením či prezentačným zručnostiam. Mnohé z nich totiž slovenským deťom chýbajú, čo ukazuje každoročné testovanie vedomostí PISA, v ktorom sa Slovensko prepadáva.

Projektové balíčky piatich fenoménov - kultúra, komunikácia, voda, vzduch, slnko - s ktorými budú učitelia viesť vyučovanie zaujímavou formou.
Päť fenoménov, ktoré sa budú vyučovať. Foto: archív Edulab

Na projekte začal Edulab pracovať v októbri minulého roka a len samotné rokovania s BBC trvali niekoľko mesiacov. „Nebolo to jednoduché, no nakoniec sme jedni z prvých na svete, ktorí ich videá využívajú takýmto spôsobom,“ vraví Machaj.

Celkovo je takýchto videí 450 a ku každému z nich je vytvorený kvíz, ktorý overuje, či a ako mu žiaci porozumeli. Prínos vidí Edulab aj v tom, že videá sú v angličtine so slovenskými titulkami a žiaci sa aj týmto spôsobom môžu zdokonaľovať v cudzom jazyku.

Každý z piatich fenoménov má svoj vlastný box, ktorý slúži na výučbu 12 vyučovacích blokov. Musia to byť však minimálne „dvojhodinovky“.

Deň na unikátnej internátnej škole. Ako vyzerá vyučovanie top študentov?

Celý projekt financovali súkromní partneri a celkové náklady Edulab nezverejňuje. Machaj však pripustil, že to stálo vyše stotisíc eur. Školy sa ale zapájajú bezplatne.

Ako však dostať do rozvrhu žiakov učenie, ktoré sa nedá priradiť ku konkrétnemu predmetu? Machaj tvrdí, že najjednoduchšie je vytvorenie nového predmetu, no niektoré školy zavedú aj blokovú výučbu či projektový týždeň. „Autormi vzdelávacích materiálov sú skúsení učitelia z praxe, ktorí poznajú potreby učiteľov v teréne. Materiály sú navyše spracované tak, aby sa dali využiť pri napĺňaní cieľov Štátneho vzdelávacieho programu,“ hovorí Machaj a dodáva, že podporu im vyjadrila aj štátna školská inšpektorka.

Najzaujímavejšou časťou projektu však pre žiakov môže byť spolupráca s youtuberom Miroslavom Bačom, ktorý sa žiakom prihovorí prostredníctvom cestovateľských vlogov. Do nich bude vsúvať zaujímavé a poučné fakty o jednotlivých miestach, na každé video sa viaže aj kvíz. Každý, kto ho vyplní, je v hre o zájazd do Nórska s celou triedou. Zatiaľ je do projektu prihlásených vyše 700 škôl, ostatné majú na prihlásenie sa čas do konca novembra.

Hlavné foto: archív Edulab