12. júna 2018

Spoločnosť Profesia.sk priniesla v poradí 11. rebríček verejných vysokých škôl zameraný na schopnosť uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Prvé miesto rebríčka obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave.

Posledné týždne sa študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia usilovne pripravovali na obhajoby záverečných prác a na štátne skúšky. Pre študentov to znamenalo nielen zisk vysokoškolského titulu, ale aj krok, ktorý im mohol napomôcť podpísať pracovnú zmluvu u vysneného zamestnávateľa. Na to, či absolventa príjmu do konkrétneho zamestnania, majú vplyv nielen jeho schopnosti a zručnosti, ale aj to, akú vysokú školu a fakultu vyštudoval.

Netradičná škola pre ambiciózne Slovenky. Otvára im dvere do IT

Opäť po roku zostavila spoločnosť Profesia na základe analýzy rebríček vysokých škôl a fakúlt, ktorých umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov nachádzajúcich sa na spomínanom pracovnom portáli. Takýmto spôsobom je možné sa dozvedieť, akú príležitosť na uplatnenie sa majú absolventi našich vysokých škôl.

Najväčšiu príležitosť zamestnať sa majú študenti informatiky, najnižšiu študenti umeleckých smerov. Zdroj: Profesia

Oproti minulému roku nastali zmeny na popredných miestach rebríčka najmä v poradí fakúlt. Najžiadanejší sú absolventi Fakulty informatiky a informačných štúdií Slovenskej technickej univerzity, ktorá ako jediná fakulta obhájila minuloročné umiestnenie v TOP 3.

V zahraničí študuje viac ako 30-tisíc Slovákov. Chýba im zvučné meno školy aj odbory

Druhé miesto obsadila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a na tretej priečke sa nachádza Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Ak ste vyštudovali informatiku, pravdepodobne máte vyhraté. Zdroj: Profesia

Prvenstvo v rebríčku univerzít obhájila bratislavská Ekonomická univerzita, ktorá mu dominovala aj v predchádzajúcom roku, čím porazila školy technického zamerania. Oproti vlaňajšku si polepšili Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, až o tri miesta klesla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.

Životopis absolventa Ekonomickej univerzity si pozrie v priemere 7 firiem, absolventa Univerzity Konštantína Filozofa len 4. Zdroj: Profesia
Hlavná foto: Pexels