28. januára 2019

Prepojenie štátnych inštitúcií, univerzít, súkromného sektora či neziskoviek. Niečo, čo je v zahraničí pri „inkubovaní“ startupov samozrejmosťou, sa u nás rozbieha len veľmi pomaly. Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity-InQb má však odvážne plány. Ako funguje a ako by mohla vyzerať jeho budúcnosť?

Správne nastavenie biznis modelu, zháňanie investorov, písanie formálnych žiadostí o granty či platenie komerčných prenájmov za kancelárie. Toto je len pár vecí, s ktorými majú mladí podnikatelia pri rozbiehaní svojho startupu problémy. Ako teda získať biznisové know-how a zároveň ušetriť čas a peniaze? Odpoveďou môžu byť inkubátory, ktoré vznikajú v posledných rokoch aj na Slovensku.

Riaditeľka Martina Vavreková na jednom z workshopov, ktoré inkubátor organizuje . Foto: inkubátor STU

Priekopníkom medzi nimi je inkubátor STU, ktorý je napriek svojmu dlhoročnému pôsobeniu známy menej ako jeho mladšia „konkurencia“. Za 13 rokov fungovania cez neho prešlo viac ako 60 prevažne technologických startupov, pričom 80 % z nich je stále aktívnych.

Na Pionierskej ulici v bratislavskom Novom Meste, kde sídli, je na dvoch poschodiach rušno, aj keď tam je aktuálne „inkubovaných“ len sedem projektov. Mladí startupisti tam majú kancelárie a realizujú obchodné stretnutia, no inkubátor žije aj z komerčného prenájmu pre svoje staršie firmy či iné organizácie.

Innovatrics postaví tech centrum pre stovky ľudí. Z vlastných zdrojov

Vyrástli z neho firmy ako Innovatrics Jána Luntera, medzinárodný Solargis či SmartHead, ktorý minulý rok vyhral slovenské finále súťaže Chivas Venture. A ako inkubátor svojim firmám pomáha? „Priestormi, kontaktami na investorov či mentoringom profesionálov z oblasti startupov, no aj analyzovaním ich projektov v počiatočnej fáze a zisťovaním, či je u nás alebo vo svete naozaj „unikátom“,“ menuje časť agendy vedúca inkubátora Martina Vavreková. Práve jedinečnosť zohráva dôležitú úlohu v tom, či startup príjmu.

ľudia na prednáške
Súčasťou aktivít inkubátora sú aj prednášky či workshopy. Foto: inkubátor STU

Od iných inkubátorov sa ten univerzitný líši najmä tým, že je súčasťou Slovenskej technickej univerzity, z čoho by mal ťažiť, no zdá sa, že bližšie kontakty nadväzujú až posledný rok. „Keď som začínala na pozícii riaditeľky, očakávala som, že inkubátor viac spolupracuje s fakultami STU. Keďže bol v minulosti zapojený do medzinárodných projektov na podporu podnikania, venovali sme sa najmä podpore našich startupov. Dnes sa snažíme pokračovať v započatej práci bývalých kolegýň a aj posilniť spoluprácu s fakultami,” hovorí vedúca inkubátora Martina Vavreková a dodáva, že práve tam vznikajú zaujímavé startupy.

Čo by nemalo chýbať v coworkingu?
Pýtali sme sa v 6 slovenských centrách

Začínajú tiež posilňovať kontakty s firmami, ktoré z inkubátora vzišli, vytvárajú sieť kontaktov a snažia sa ho posunúť vpred. Problémom sú však peniaze, ktoré prichádzajú prevažne zo súkromného sektora. Štát v súčasnosti neposkytuje finančnú podporu inkubátorom a pomoc prichádza len vo forme eurofondov, na ktoré však Bratislavský kraj nárok nemá. O iné granty sa inkubátor môže uchádzať len pod hlavičkou univerzity, keďže nemá vlastnú právnu subjektivitu. Proces prechádzajúci cez viacero neprepojených pracovísk je však zdĺhavý a neefektívny.

„Posledný rok sme dostali od STU veľkú podporu, no rokujeme o navýšení prostriedkov. Vďaka tomu by sme mohli rozšíriť náš štvorčlenný tím, zvýšiť spoluprácu s fakultami a vytvoriť zaujímavé portfólio partnerov, ktorí pomôžu podporiť naše inkubované startupy,“ hovorí Vavreková.

Odvážne plány

Jedným z dlhodobých cieľov je vytvoriť pre slovenské startupy centrum na podporu ich inovatívnych nápadov. Centrum, založené na spolupráci verejného a súkromného sektora, v ktorom startupy a začínajúci podnikatelia nájdu podporu od profesionálov z praxe a univerzít a zároveň miesto, kde študenti budú môcť vykonávať svoju prax a meniť svoje teoretické skúsenosti na praktické.

Projekt podobný Juhomoravskému inovačnému centru v Brne, ktoré za posledné štyri roky podporilo vyše 229 firiem a len za rok 2015 dosiahli obrat takmer 125 miliónov. Centrum funguje vďaka skvelému prepojeniu štátu, univerzít, tamojšieho kraja, mesta a súkromného a tretieho sektora.

„Dôležitosť ekosystému pochopili už pred 15 rokmi, u nás to tak zatiaľ nie je. Zo Slovenska odchádzajú talentovaní ľudia a plytvá sa potenciálom,“ hovorí Vavreková. Prvá pozitívna správa týkajúca sa posunu v tejto oblasti prišla len minulý rok. Inkubátor teraz čaká, ako a či dôjde k založeniu digitálneho inovačného centra, ktoré definovala vláda v Akčnom pláne inteligentného priemyslu minulý rok.

„Táto koncepcia bola vytvorená spoločne pre verejný sektor, priemysel a akademickú obec a predstavuje začiatok celoštátnej iniciatívy. Jej cieľom je transformovať a posilniť priemysel pomocou najnovšieho technologického rozvoja a pomôcť Slovensku prispôsobiť sa zmenám, ktoré táto transformácia prinesie,“ hovorí Vavreková. Inkubátor STU má byť jedným zo zakladajúcich členov centra, no ako tvrdí, bude to beh na dlhé trate.

Hlavné foto: koláž/inkubátor STU