4. februára 2020

Dobré vzťahy na pracovisku sú dôležité. Pokiaľ súhlasne prikyvujete, poznáte ich skutočnú hodnotu. Nikoho predsa nebaví, keď príde ráno do kancelárie a celý deň na neho nenávistne hľadí kolega alebo ho nebodaj šikanuje šéf. V toxickom prostredí sa nedá zhlboka nadýchnuť a tobôž nie zdravo fungovať. Preto treba vo firmách budovať a udržiavať kvalitné medziľudské vzťahy. Ako na to? 

Tretina produktívneho života bez mizérie

Otázka dobrých vzťahov na pracovisku sa týka každého jedného z vás bez rozdielu. Nech už ste zamestnancami, vedúcimi pracovníkmi alebo majiteľmi firiem. Malo by vám na nich záležať. Janette Šimková, vzťahová koučka zo vzdelávacej organizácie Topcoach, na začiatok menuje tri hodnoty, na ktorých by mali byť pracovné vzťahy postavené:  

  • Rešpekt. Ten je pre každého ako vzduch. Pokiaľ oň prídete, nemôžete dýchať. Len čo pocítite neúctu, potrebujete brániť svoju česť a dôstojnosť. A to v žiadnom prípade nevytvára harmonickú atmosféru.
  • Produktívne vyjadrovanie. Vďaka nemu dokážete ostatným ľuďom sprostredkovať svoj pohľad na vec. Nesnažte sa ich presviedčať o svojej pravde. Radšej im pomôže pochopiť vaše uvažovanie. Druhí sa tak môžu pýtať a prispievať k procesu vzájomného tvorenia. 
  • Prejavovanie uznania a potvrdenia. Tým dávate ľuďom najavo, že ich pocity vnímate ako oprávnené. Zároveň zdieľajte ľudskosť a buďte otvorení v tom, čo je pre vás dôležité. To vedie k zbližovaniu a zdravej regulácii emócií. Ide o spôsob, ktorým dokážete eliminovať zbytočné pnutie a nedorozumenia. 
Budovanie dobrých vzťahov na pracovisku, či riešenie šikany nám priblížili Peter Rolný (vľavo) a Janette Šimková (vpravo). Foto: archív P. Rolného, Gabriela Teplická

O svoj pohľad na dôležitosť dobrých pracovných vzťahov sa delí i headhunter Peter Rolný, partner v spoločnosti SAM International. Ten zase menuje svojich top 5 atribútov: 1. zdieľaný zmysel existencie firmy, 2. zdieľané ciele, 3. dôvera, 4. otvorená a úprimná komunikácia, 5. vzájomná podpora. Do tejto témy sa zaberá hlbšie a vysvetľuje, prečo by pre vás mali byť dobré vzťahy na pracovisku prioritou. Pozrite sa na dva kľúčové faktory:  

Psychologické atribúty: Peter Rolný vraví, že až tretinu produktívneho života trávite v zamestnaní. Každý z vás je sociálna bytosť plná emócií. Je preto prirodzené, že túžite po určitej forme harmónie. Rozhodne nechcete, aby pre vás tretina života predstavovala absolútnu mizériu. Zlé vzťahy na pracovisku sa rovnajú utrpeniu. Ako po psychickej, tak i po fyzickej stránke. Nuž a logickým východiskom je, že sa od utrpenia snažíte ujsť. Čo možno najrýchlejšie a najďalej. 

Keď „sopliaka“ nechcú počúvať. Takto si manažér mileniál poradí so staršími podriadenými

Reklama

Biznis stránka: Dobré vzťahy na pracovisku sa podľa Petra Rolného priamo a tiež nepriamo odrážajú na samotnej motivácii zamestnancov. V takomto prípade sa zvýši ich produktivita, zníži miera fluktuácie a absencie. Zároveň budú do práce chodiť s radosťou, podieľať sa na úspechoch firmy, šíriť jej dobré meno a napomáhať reputácii značky.  

Vzťahy budujú obe strany barikády

Vedúci pracovníci a majitelia firiem by sa mali pričiniť o to, aby na pracovisku vládli dobré a zdravé medziľudské vzťahy. Janette Šimková hovorí, že by mali viesť s ľuďmi rozhovory takým spôsobom, ktorý prispeje k riešeniu problémov. Tie netreba prehliadať a ignorovať. „Keď zamestnanci vedia, že lídri konajú v ich záujme a v súlade s firemnými hodnotami, vytvára to pozitívnu klímu a cítia sa v bezpečí,“ dopĺňa odborníčka. Vďaka tomu zamestnanci vedia, že sa nemusia uchyľovať k neférovému správaniu.  

Kedy je načase opustiť toxické pracovisko?
5 krokov, ako si postupne odpovedať na túto otázku

Peter Rolný odporúča vedúcim pracovníkom a majiteľom firiem takzvaný „leadership by example“, teda vedenie príkladom. Ich správanie sa podľa headhuntera „nedá nahradiť žiadnou formalizovanou kultúrou“. A taktiež nesmú v žiadnom prípade tolerovať ani len minimálne náznaky toxických prejavov správania sa na pracovisku.  

Na druhej strane pomyselnej barikády stoja zamestnanci. Oni sami musia prispieť k budovaniu a udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov. Janette Šimková odporúča, aby sa vzdali čiernobieleho myslenia. To znamená, aby sa nepozerali na ostatných a nehodnotili ich ako kompetentných – nekompetentných, dokonalých – zlých alebo cenných – bezcenných. Vtedy sa totiž potrebujú obhájiť a nájsť vinníka, čo vedie k zbytočným konfliktom.  

„Stopercentne príjemná atmosféra je rovnaký ideál ako dokonalý kandidát. V každej práci predsa môže existovať tlak termínov, konflikt, chyby alebo príliš veľa úloh,“ približuje Peter Rolný. Dôležité podľa headhuntera je, aby boli súčasťou firemnej kultúry mechanizmy, ktoré umožnia zamestnancom konštruktívne a dôverne riešiť vzniknuté problémy. Predpokladom pre vytvorenie takejto atmosféry je podľa neho „values-based hiring“, teda zamestnávanie ľudí zdieľajúcich hodnoty firmy.  

Šikana ako toxický prejav správania

Vzťahy na pracoviskách ale nie sú vždy dobré a už vonkoncom nie ideálne. Niekde môžu byť natoľko narušené, že dochádza medzi ľuďmi vo firme aj k šikane. Tú označuje Peter Rolný za prejav toxického prostredia. „Ak nefungujú „samoočistné“ alebo „samoregulujúce“ procesy, znamená to, že šikanovanie je už len vyvrcholením rastu toxicity,“ ozrejmuje. 

To, že si niekto dovolí šikanovať kolegu, je podľa headhuntera úplným zlyhaním leadershipu, kultúry a čiastočne i práce HR oddelenia vo firme. Pokiaľ sa stane, že šikane čelí zamestnanec od svojho šéfa, to už Peter Rolný označuje za pracovnoprávny problém. V prípade, že niečo podobné musíte v zamestnaní znášať, nenechávajte si to pre seba. Nie je to tabu a vaše mlčanie len nahráva útočníkovi. Janette Šimková radí konkrétne kroky na vašu obranu:  

  • Upozornite vedúceho pracovníka, že vás kolega šikanuje. Priamo alebo prostredníctvom HR oddelenia. Pokiaľ vás šikanuje šéf, informujte jeho nadriadeného.  
  • Ak máte vo firme odbory, požiadajte ich o pomoc.  
  • O situácii môžete informovať taktiež inšpektorát práce. 
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa zaoberá agendou šikany, môžete sa informovať aj u nich. 
  • Máte možnosť podať žalobu na súd a po preskúmaní prípadu dostanete právneho zástupcu. 

Keď vo firme nemáte HR oddelenie, na ktoré by ste sa mohli s problémom obrátiť, Peter Rolný radí, aby ste zamierili priamo ku majiteľovi firmy. Headhunter však vraví, že takto ďaleko to zájsť nemusí, a šikane na pracovisku sa dá vyhnúť. To majiteľ firmy by mal ísť príkladom (ak to tak nie je, radšej podajte výpoveď), netolerovať toxické prejavy správania a zároveň sa postarať o to, aby HR manažéri a personalisti prijímali hodnotovo založených ľudí. „Prevenciou je prejavovať láskavosť, srdečnosť a pozitívny záujem o životy zamestnancov, ako aj stanovenie pevných hraníc neakceptovateľného správania,“ dodáva Janette Šimková.  

Zlé vzťahy a napätá atmosféra na pracovisku sú jednoducho jasným signálom, že niečo nefunguje tak, ako by malo. Peter Rolný otvorene uvádza, že jeden teambuilding ročne nestačí, aby sa medziľudské vzťahy zlepšili. „Chce to kontinuálne nastavené programy podporujúce spoznávanie kolegov a pestovanie zdravých vzťahov. Pri zážitkových skupinových aktivitách sa dajú mnohé procesy bežiace na pozadí v skupine dobre „diagnostikovať“. Šéf tak môže identifikovať napríklad toxického člena tímu,“ dopĺňa ho Janette Šimková. Nech už ste teda zamestnancom, vedúcim pracovníkom alebo majiteľom firmy, pamätajte si zlaté pravidlo: Správajte sa k ostatným tak, ako chcete, aby sa oni správali ku vám.  

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk