18. januára 2018

Známa platforma na prezentácie PowerPoint podľa výskumu Harvardskej univerzity poškodzuje to, ako vás a vašu značku vnímajú ostatní ľudia.

Tamojší výskumný tím zisťoval odpovede na otázky: „Aký efektívny je PowerPoint ako prezentačný nástroj a aký efektívny je v porovnaní s tzv. zväčšovateľným používateľským rozhraním (zoomable user interfaces ZUI, napríklad softvér na prezentácie Prezi) alebo klasickou hovorenou prezentáciou? Výsledky ukazujú, že PowerPoint zlyháva v dvoch kľúčových oblastiach: zvyšovanie prenosu informácií medzi vami a vaším publikom a zlepšenie toho, čo si ľudia vlastne myslia o vašej značke (a vás).

Zbavte sa televízora a ďalšie rady, ako podnikať od zakladateľky Froggywear

Pri nasimulovaní reálnej situácie nebol PowerPoint ohodnotený online publikom lepšie, než obyčajná verbálna prezentácia, ktorá neobsahuje žiadne vizuálne pomôcky. Výskumníci tvrdia, že „prezentácie pritom ovplyvnili kľúčové podnikateľské rozhodnutia ľudí a naznačili, že ZUI prezentácie (ako Prezi) môžu prispieť k dobrým behavoriálnym výstupom a dobrej skúsenosti.“ Účastníci dospeli k záveru, že prezentácie Prezi boli organizovanejšie (13 percent), pútavejšie (16 percent), presvedčivejšie (22 percent) a efektívnejšie (25 percent) než PowerPoint alebo hovorená prezentácia.

PowerPoint vám aj vašej značke môže ublížiť. Zdroj foto: Pexels

Okrem toho, že publikum príliš prezentácie v PowerPointe neohromia, existuje ďalší dôvod, pre ktorý by ste mali túto platformu prestať používať. Ona totiž zhoršuje vnímanie vašej značky. Výsledky výskumu ukazujú, že prednášajúci, ktorí používajú ZUI nástroje, pôsobia ako „lepšie informovaní a profesionálnejší“.

Prezi ale nie je pre každého. Má obmedzenia týkajúce sa písma a iných základných prvkov. Ja beriem túto limitáciu ako súčasť kúzla Prezi, ale iní ľudia považujú tento nedostatok kontroly za frustrujúci.

Štúdia dospela k mnohému. Program PowerPoint nepomáha užívateľom zlepšovať sa a pomôcť publiku porozumieť či pochopiť niečo, je predsa obrovská vec – veď ide 30 miliónov PowerPoint prezentácií denne.

Spoluzakladateľ LinkedIn Allen Blue ponúka najlepšie kariérne rady

V takom zaneprázdnenom a rušnom svete je snaha o pochopenie informácií pre rôzne podniky a organizácie veľkým problémom. Plytvanie peniazmi, plytvanie časom, plytvanie pozornosťou, v konečnom dôsledku to nestojí len peniaze, ono to aj nudí vašich zamestnancov. Program PowerPoint sa snaží byť lepší, zatiaľ čo údaje z Harvardu sú jasné – PowerPoint nemusí byť tým najlepším nástrojom pre prácu.

Metodológia: Harvardskí výskumníci uplatnili dvojfázový prístup

Experiment 1: V prvej fáze boli účastníci s dostatkom skúsenosti vo verbálnej, PowerPoint a Prezi tvorbe prezentácií náhodne pridelení na tvorbu prezentácie v jednom z týchto formátov. Výskumníci z Harvardu im poskytli potrebný kontext, inštrukcie a čas na vytvorenie krátkej, ale realistickej prezentácie. Následne svoje výtvory ľudia prezentovali naživo cez Skype skutočnému publiku, ktoré posúdilo účinnosť každej jednej z prezentácií.

• Harvard naverboval 146 ľudí, ktorí v tejto štúdii pôsobili ako prednášajúci
• Harvard naverboval 153 členov publika z Harvard Decision Science Laboratory

Experiment 2: Videonahrávky týchto prezentácií z prvej fázy boli prezentované pred väčším internetovým publikom, čím Harvard získal väčšiu štatistickú silu a umožnilo mu to merať vplyv formátu prezentácie na rozhodovanie a učenie sa.

Prispievateľ Paul Armstrong píše pre Forbes.com o poradenstve a technológiách.