24. júna 2019

Vyštudovaná právnička a zakladateľka Klubu úradníkov dobrej vôle Zuzana Vargová strávila niekoľko rokov štúdiom v Prahe i v Dánsku. Na rozdiel od mnohých rovesníkov sa vrátila na Slovensko, kde sa štyri roky v prezidentskej kancelárii venuje témam zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Jej rozhodnutie vrátiť sa do rodnej krajiny malo jediný dôvod. Chcela vidieť zmenu v spoločnosti, ktorá je podľa nej možná len vtedy, ak sa mladí a talentovaní ľudia rozhodnú na Slovensku zostať, dajú mu šancu a v neposlednom rade sa spoja.

„Doplácame na dedičstvo komunizmu. Na druhej strane sme však krajinou, ktorá sa v kľúčových momentoch vedela správne rozhodnúť,“ skonštatovala Zuzana, pre ktorú je vnášanie kultúry do spoločnosti a spájanie ľudí s rovnakým zámerom základom dobre fungujúceho štátu.

Svetovým podnikateľom roka je Američan s miliardovou firmou,
ktorý sľúbil svoj majetok charite

Čo konkrétne ju však podnietilo k tomu, aby založila komunitu úradníkov, a ako vidí budúcnosť štátnej správy na Slovensku?

Témy, na ktoré sa zabúda

Zuzana Vargová nikdy netúžila po kariére v úradníckej sfére. Samu seba si predstavovala na advokátskych či manažérskych pozíciách a na prezidentský úrad ju zavial až záujem o zdravotnícke právo, s ktorým sa zoznámila po prestupe na vysokú školu v Prahe. Práve zdravotníctvo bolo totiž jednou z prehliadaných problematík, ktoré chcel exprezident Andrej Kiska dostať opäť do povedomia verejnosti.

Má však vôbec záujem prezidenta o oblasti, ktoré sa podľa väčšiny dajú riešiť len na pôde exekutívy, zmysel? Podľa Zuzany, ktorá je aktuálne v kancelárii senior analytičkou pre oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí, je práve pozornosť hlavy štátu kľúčová. „Síce nemá exekutívne právomoci, disponuje však veľmi silným hlasom. Jeho úlohou je zvýrazňovať dôležitosť tém, ktoré pre vládu nie sú prioritou. Deje sa to aj preto, že členovia koalície o veciach, ktoré tak celkom nefungujú, sami od seba hovoriť nechcú,“ dodáva.

Veľmi jasným príkladom je podľa nej obdobie pred poslednými parlamentnými voľbami v roku 2016, keď väčšina politických strán strašila obyvateľstvo migráciou. Oblastiam, ktorých dôležitosť bola z hľadiska vývoja krajiny oveľa kľúčovejšia, ako napríklad školstvo či budúce smerovanie Slovenska v Európe, sa nevenovala pozornosť. Preto sa kancelária rozhodla zamerať práve na tieto témy a Zuzana spoločne s tímom dohliadali na formu a stratégiu komunikácie ich dôležitosti na verejnosti.

Potrebuje Slovensko mimovládky? Bez nich by nešlo o zdravý štát,
hovorí riaditeľka Karpatskej nadácie

„Prezident sa vždy snažil o to, aby vznikol verejný dopyt po riešeniach a prirodzený tlak na vládu, ktorý ju prinúti viac sa týmto témam venovať. Aj preto bola našou stratégiou návšteva krajov a stretávanie sa s bežnými ľuďmi a osobnosťami, ktoré ovplyvňujú život v regiónoch. Podstatné bolo komunikovať dôležitosť volieb a vzbudiť v ľuďoch záujem o riešenia problémov v oblastiach, v ktorých Slovensko najviac zaostáva. Tieto priority sme zohľadňovali aj pri tvorbe obsahu, ktorý bol komunikovaný do médií,“ vysvetľuje a dodáva, že aj samotné výsledky prieskumov z povolebného obdobia nakoniec jednoznačne dokázali výrazný nárast záujmu občanov o pálčivé, dovtedy kolektívne prehliadané oblasti verejného života.

Zuzana Vargová (vpravo hore) sa do prezidentskej kancelárie dostala vďaka stáži. Foto: Marián Garaj

Problémových, no pre vládu ťažko spopularizovateľných tém je však na Slovensku nespočetne veľa. Kariéra na pôde prezidentského paláca Zuzane ukázala, že jednou z najpálčivejších je volanie spoločnosti po celkovej zmene kultúry. V politike, aj na verejnosti. „Nejde ani tak o budovanie inštitúcií alebo o nastavenie legislatívy, ako o zvýšenie nárokov na samých seba a vnášanie kultúry do spoločnosti,“ vysvetľuje právnička, ktorú aj táto skúsenosť podnietila k založeniu neformálneho združenia na podporu a pomoc pracovníkov štátnej správy s názvom Klub úradníkov dobrej vôle.

Demotivácia

Tento koncept, ktorý sa z celkom nevinných kamarátskych stretnutí u nej doma v obývačke za štyri roky rozrástol na skupinu združujúcu vyše 600 úradníkov, má jedno dôležité poslanie. Nabádať ľudí pracujúcich na úradníckych postoch, aby neprestali mať radi svoju prácu a nestrácali motiváciu len preto, že veci v slovenskej štátnej správe majú k dosiahnutiu bezproblémového fungovania ešte ďalekú cestu.

„Videla som viacerých úradníkov, ktorí milujú svoju prácu, no často v štátnej správe predstavujú len akýsi ostrovček pozitívnej deviácie, ktorý veľmi ľahko stráca energiu, pokiaľ sa nachádza v skostnatenom a limitujúcom priestore,“ hovorí Zuzana, pre ktorú klub predstavuje niečo, čo dokáže spríjemniť život nielen jeho členom, ale aj spoločnosti ako takej, ktorá so štátnou sférou a jej demotivovanými pracovníkmi často zvádza každodenný boj.

Klub úradníkov dobrej vôle, ktorý Zuzana Vargová (druhá zľava) zakladala, má dnes vyše 600 členov. Foto: Kristína Majorová

Tím okolo Zuzany preto pre členov klubu neustále organizuje množstvo workshopov, besied a podujatí, ktoré slúžia na vzájomné networkovanie, ale aj edukovanie úradníkov v sférach, s ktorými sa denno denne dostávajú do kontaktu a môžu im spôsobovať problémy. Oblasti ako ochrana osobných údajov v rozpore s právom na informácie sa tak bežne stávajú nosnou témou podujatí, na ktoré Zuzana prizýva hostí z oblasti investigatívnej žurnalistiky, ale aj priamo z Úradu na ochranu osobných údajov.

„Minulý rok sme dokonca organizovali aj prvý úradnícky festival, na ktorom sme prostredníctvom množstva workshopov pomáhali zamestnancom štátnej správy so zlepšením prezentačných schopností, faktickým písaním či s nadobudnutím vedomostí z oblasti úradníckej etiky,“ menuje.

Zuzana Vargová svoje skúsenosti ide úročiť ďalej a od leta začína pracovať pre stranu SPOLU. Foto: Martina Vargová

Veľkému množstvu úradníkov sa však podľa nej aj napriek ich snahe meniť veci verejné nedostáva dostatočného uznania. Chuť meniť zaužívané systémy a zaujímať sa o verejný život podľa nej v spoločnosti ešte nie je na toľko zakorenená, aby sme ju vnímali ako samozrejmosť. Aj preto spoločne s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť tento rok po prvýkrát v rámci klubu organizujú projekt Úradnícky čin roka. Chcú tak vzdať hold tým úradníkom, ktorí si svoju prácu vykonávajú zodpovedne a snažia sa o skutočnú zmenu v spoločnosti.

„Chceme sa poďakovať tým, ktorí na verejnú službu hľadia optikou prinášania čo najväčšej hodnoty. Zaslúžia si to,“ dodáva Zuzana na záver. Jej ďalšie kroky teraz povedú mimo prezidentského paláca. Už v lete začne pracovať pre politickú stranu SPOLU.

 

Hlavná foto: Zuzana Vargová verí, že sme krajina, ktorá dokáže nabrať odvahu a bojovať za spravodlivosť. Foto: Archív Zuzany Vargovej

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk