22. novembra 2018

Sára bola novou manažérkou a ocitla sa v ťažkej situácii. Jedna z jej zamestnankýň bola totiž kancelárskou klebetnicou. Ako postupne spoznávala svoj tím a osamote trávila čas i s každým jedným jeho členom, tak si všímala, že v spoločných rozhovoroch často počuje jedno meno, a to nie práve v dobrom zmysle. 

Táto zamestnankyňa, ktorú ostatní spomínali, si vyslúžila „reputáciu“ kancelárskej klebetnice a tiež bola osobou, ktorá podľa ostatných kritizovala všetky kroky, ktoré robil predchádzajúci manažér. Problémom ale bolo, že Sára nikdy nebola svedkom tohto negatívneho správania. Všetky informácie mala od ostatných zamestnancov, ktorí sa svoju novú šéfku snažili varovať pred „Annou“.

Podnikateľ bez vlastnej spoločnosti?
Musíte byť lídrom i vizionárom

Všetko sa ale zmenilo v deň, keď Sára prechádzala okolo miestnosti s kopírkou a priamo z úst Anny počula tieto negatívne komentáre. Zastala pred otvorenými dverami a v tichosti počúvala, ako jej zamestnankyňa útočí na nové zmeny, ktoré s pracovníkmi rozoberali počas mítingu. Nakoniec sa rozhovorila i o novej manažérke. A bolo to naozaj zlé.

Sára počúvala, až kým Anna nevyslovila všetky komentáre. Následne vošla do miestnosti s kopírkou. „Anna, rada by som ťa videla vo svojej kancelárii, prosím,“ povedala. Tam následne požiadala Annu o spätnú väzbu v otázke nových zmien, o ktorých sa diskutovalo v priebehu stretnutia.

Chcete byť v pracovnom kolektíve obľúbenejší?
Vyskúšajte týchto 5 rád

„Oh, nie,“ odpovedala Anna. „Myslím, že tieto zmeny sú skvelé. Naozaj nám pomôžu zjednodušiť veci naokolo.“ Sára sa naklonila dopredu a dvihla obočie. Po význačnej pauze povedala: „Hm. Takže si nemyslíš, že nové zmeny sú absurdné alebo to, že sa týchto zmien nemá nikto obávať, pretože veríš, že na tomto poste nevydržím viac ako pár týždňov?“

Anna len otvorila ústa v nemom úžase. „Keď som prechádzala popri miestnosti s kopírkou, tak som ťa počula hovoriť o mítingu. Zastavila som sa teda, aby som si vypočula všetko, čo si chcela povedať,“ prezradila jej Sára. „Tak a teraz sa poďme porozprávať o tom, prečo takéto správanie nie je v poriadku a čo sa stane, ak v ňom budeš pokračovať.“

Ak si chcete poradiť s človekom, ktorý na pracovisku roznáša klebety, tak to riešte podobne ako Sára:

  • Hneď po incidente sa s týmto človekom stretnite osobne.
  • Situáciu vyriešte pokojným a profesionálnym spôsobom.
  • Pomôžte vinníkovi pochopiť, prečo bolo jeho správanie nevhodné.
  • Vysvetlite tomuto človeku, aký vplyv má jeho správanie na ostatných.
  • Diskutujte o dôsledkoch, ktoré nastanú, ak bude vo svojom správaní pokračovať, zmieniť môžete napríklad progresívne disciplinárne opatrenia.
Hlavné foto: Unsplash/Dan White

Prispievateľka Lisa Quast píše pre Forbes.com o práci a kariére.