28. októbra 2021

Investori do ETF fondov na Slovensku spozorneli. Kým doteraz si tieto fondy obchodované na burze podobne ako akcie (exchange traded fund) užívali daňovú výhodu, keď ich výnosy po splnení podmienok nepodliehali dani z príjmov, dnes úrady hovoria, že v určitých prípadoch by sa pri nich dane platiť mali.

Finančná správa Slovenskej republiky chce jedným zo svojich usmernení zmeniť doterajšiu prax zdaňovania ETF.

Čo by tento krok priniesol?

  • daňové priznanie by bolo treba podávať pri každom predaji fondu, teda aj pri rebalancingu,
  • z výnosu by sa platila daň z príjmu vo výške 19 % (resp. 25 %),
  • rovnako by sa z výnosu platili aj zdravotné odvody vo výške 14 %,
  • prísnejšie podmienky by sa okrem ETF uplatňovali aj na podielové fondy, registrované na zahraničných burzách a predávané na Slovensku najmä kvalifikovaným investorom.

Zdaňovanie investícií je v súčasnosti na Slovensku rozdelené na dve kategórie. V jednom sú nástroje ako podielové fondy alebo korporátne dlhopisy, kde rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou podlieha dani z príjmu.

V druhom tábore sú akcie, ostatné dlhopisy a ETF fondy, pri ktorých sa daň platiť nemusí. Podmienkou je, aby tieto nástroje boli obchodované na burze cenných papierov a investor ich vlastnil viac ako jeden rok. Tieto pravidlá platia od roku 2016.

Reklama

Daňová výhoda povzbudila apetít investorov

„Rôzne režimy zdaňovania majú svoj dôvod v minulosti,“ vysvetľuje Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Daňovým zvýhodnením totiž zákonodarca chcel povzbudiť rozvoj kapitálového trhu na Slovensku. Aj vďaka daňovej výhode záujem verejnosti o finančné investície prudko vzrástol.

Kým koncom roka 2017 mali obchodníci s cennými papiermi (OCP) na Slovensku v úschove a správe majetok v hodnote 679 miliónov eur, v prvom polroku tohto roka to bolo takmer trikrát toľko – 1,9 miliardy eur. Nemalú časť z toho tvoria práve ETF fondy.

Podľa zistení Forbesu je najväčším OCP na slovenskom trhu Partners Investments, ktorý spravuje 354 miliónov eur. Ďalším veľkým hráčom je Finax s klientským majetkom 207 miliónov eur. Gro biznisu oboch týchto firiem sú práve ETF fondy. Na trhu sú však aj mnohé ďalšie spoločnosti, ktoré tento nástroj ponúkajú.

Vybraní obchodníci s cennými papiermi na Slovensku a majetok, ktorý spravujú (v mil. eur)

Infografika: Peter Apolen

Nový výklad zákona

Finančná správa chce teraz zmeniť pravidlá hry. Podľa stanoviska, v ktorom sa odvoláva na názor Sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR, je rozhodujúca právna subjektivita fondu.

Za určitých okolností by sa mal ETF fond zdaňovať podobným režimom ako podielový fond, teda ako výnos z kolektívneho investovania. „Z pohľadu zákona o dani z príjmov by išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov,“ uvádza sa v stanovisku Finančnej správy.

Samotné ministerstvo financií v reakcii uviedlo: „Jednou zo zásad daňového konania je prednosť obsahu pred formou realizovanej operácie. Znamená to posúdiť, či daný príjem z ETF fondu plynie od subjektu zdaňovaného daňou z príjmov…,“ vysvetľuje rezort.

„Ak by sa táto zásada nerešpektovala, mohlo by prísť k situácii celkového nezdanenia investície, a to v prípade, ak by sa daňovo oslobodil príjem z predaja akcií a súčasne by išlo o fond, ktorý sa nezdaňuje daňou z príjmov,“ konštatuje ministerstvo.

Drobný investor by mal byť preto zo strany obchodníka s cennými papiermi informovaný o charaktere ETF fondu, aby vedel správne posúdiť prípadné budúce zdanenie výnosu z predaja investície.

Obchodníci trvajú na svojom

Táto informácia vyvolala rozruch v radoch investorov. Investičný riaditeľ Finax Radoslav Kasík hovorí, že týždenne dostanú desiatky otázok na túto tému. Podľa jeho názoru pritom ide o nesprávny výklad zákona zo strany ministerstva financií. Výnosy z ETF by podľa neho po splnení podmienky predaja na burze a držaní viac ako jeden rok zdaňované byť určite nemali.

Rovnaký názor má aj Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Stanovisko uverejnené na stránke Finančnej správy označuje za vecne nesprávne a v rozpore s platným znením zákona o dani z príjmov. Posudzovanie právnej subjektivity je podľa asociácie irelevantné.

Pri predaji ETF totiž dochádza k prevodu cenného papiera z pôvodného majiteľa na majiteľa nového a tento cenný papier nie je umorený ako v prípade podielových listov otvorených podielových fondov, nejde teda o redemáciu (vyplatenie podielov) podielových listov, ale o prevod cenného papiera.

„Je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR,“ konštatuje riaditeľ AOCP Róbert Kopál.

Asociácia avizuje stretnutie s odborníkmi na pôde ministerstva financií, kde by sa mali objasniť rozpory vo výklade zákona.

Má finančná správa kompetenciu meniť zákony?

„Napriek tomu, že stanovisko Finančnej správy SR nie je pre daňové subjekty právne záväzné, vyvolalo v radoch existujúcich a budúcich investorov pochybnosti a právnu neistotu. Dôsledky takéhoto zneistenia budú mať za následok zníženie už aj tak extrémne nízkej miery úspor obyvateľstva umiestňovaných do verejne obchodovateľných cenných papierov,“ myslí si R. Kopál.

Medzi daňovými právnikmi na to neexistuje jednotný názor, či sú usmernenia finančnej správy právne záväzné. „Metodické usmernenia vypĺňajú hluché miesta v zákonoch a riešia modelové situácie v daňovej praxi,“ približuje advokát Patrik Benčík, ktorý sa špecializuje na daňové súdne spory.

Podľa jeho slov však „daňový poriadok výslovne stanovuje, že metodické usmernenie nesmie byť v rozpore so zákonom a nezbavuje daňový subjekt práva napadnúť prípadný rozdiel dane vyrubený na základe metodického usmernenia správnou žalobou na súde“.

Reklama

Vyhliadky na súdne konania

Čo by to znamenalo v praxi? „Ak bude daňový subjekt presvedčený o svojej pravde, môže ignorovať metodické usmernenie a ísť na súd,“ pripúšťa P. Benčík.

„V najbližšom období sa zrejme dozvieme, ako sa aplikuje tento výklad pri daňových kontrolách. Teda či finančná správa trvá na svojom výklade aj v prípade zdaňovacích období pred zverejnením stanoviska a budú za využitie ročného časového testu v prípade ETF ukladať pokuty a požadovať doplatiť daň spolu s úrokmi,“ naznačuje pesimistický scenár Ondrej Schmotzer  zo spoločnosti Company Consulting.

Stanovisko finančnej správy pritom nazýva „revolučnou zmenou“. „Ja osobne sa s takýmto výkladom zákona neviem stotožniť. Vydané stanovisko považujem minimálne za sporné a na hranici prekrúcania zákona, ktoré by som zo strany ministerstva financií nečakal,“ konštatuje.

„Keby sa interpretácia zákona zmenila usmernením Finančnej správy, považovali by sme to za sporné. Mnohým investorom ako aj daňovým úradom to prinesie ťažkosti vo zvýšenej chybovosti podaní daňových priznaní, keďže investori by sami museli podávať daňové priznania pri každom jednom predaji ETF,“ pridáva sa ku kritike Martin Krištoff, finančný analytik spoločnosti Haberl Wealth Management.

Zdaňovanie po novom

Už dlhšie sa pritom hovorí o zjednotení daňových pravidiel. V parlamente je návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý sa zaoberá aj rozšírením daňovej výhody, akú dnes majú ETF a podielové fondy.

„Podľa nás by bolo férové, aby jednoročný časový test bol aplikovaný aj v prípade investovania do podielových fondov, čím by sa stali atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie voči ETF fondom,“ myslí si M. Krištoff.

„Zrovnoprávnenie zdaňovania ETF a podielových fondov, ktoré bolo v poslednej dobe diskutované, bude zrejme realizované iným spôsobom, nie ako by sme ako investori chceli, teda časovým testom aj na podielové fondy,“ konštatuje O. Schmotzer.

„Obávam sa že ak je toto nový postoj ministerstva financií k zdaňovaniu ETF, tak bude v tomto znení zapracovaný aj do pripravovanej daňovej novely, ktorá by mala byť predstavená v najbližšom čase,“ dodáva odborník.

Po zverejnení článku na Forbes.sk reagoval aj rezort financií: „Ministerstvo financií SR veľmi citlivo vníma aktuálne pripomienky verejnosti, preto stanovisko na webe Finančnej správy SR v súčasnosti prehodnocuje.“ (aktualizované 29. 10. 2021, pozn. red.)

Čo by zmena znamenala

Ak by sa usmernenie finančnej správy dostalo do praxe, znamenalo by to podľa O. Schmotzera pre investorov povinnosti podávať daňové priznanie pri každom predaji ETF. „Nielen pri výbere peňazí, ale aj v prípade rebalancingu portfólia,“ pripomína.

„K dani z príjmu z predaja ETF sa musia pripočítať aj odvody do zdravotnej poisťovne, čo by ešte viac zaťažilo investorov. Čiže k 19-percentnej (resp. 25-percentnej) dani treba pripočítať ešte 14-percentný odvod do zdravotnej poisťovne,“ pripomína Krištoff.

Takýto výklad by podľa odborníkov spôsobil aj revolúciu v zdaňovaní podielových fondov registrovaných na burzách cenných papierov v zahraničí. Tie sú vo veľkej miere distribuované na Slovensku vo forme fondov pre kvalifikovaných investorov.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?