14. septembra 2021

V parlamente je návrh na obmedzenie zdaňovania výnosov z podielových fondov. Chcú zaviesť časový test, ktorý by sa mal podobať tomu, aký dnes platí pri akciách alebo ETF fondoch.

V článku sa dozviete:

  • Ako sa zdaňujú podielové fondy?
  • Aké sú výhody ETF fondov oproti podielovým?
  • Ako by malo vyzerať riešenie tohto problému?
  • Prečo sa k návrhu Ministerstvo financií SR stavia odmietavo?
  • Kto z vlády volá po tejto zmene a prečo?

Zdaňovanie výnosov z podielových fondov a ETF fondov nie je dnes rovnaké. Kým pri ETF sa dá jednoducho vyhnúť plateniu daní, pri podielových fondoch musíte zaplatiť 19-percentú zrážkovú daň (pri fondoch predávaných na Slovensku), alebo výnosy zahrnúť do daňového základu v ročnom daňovom priznaní (pri zahraničných fondoch).

Daňová výhoda ETF

Obe zmienené formy investovania sú si pritom v podstate veľmi podobné. Pri oboch ide o formu kolektívneho investovania. Drobní investori vytvárajú fondy, z ktorých spoločného majetku sa kupujú akcie, dlhopisy či iné aktíva. Pri ETF fondoch však zákon zaviedol v roku 2015 takzvaný časový test.

Znamená to, že ak investor drží podiel vo fonde viac ako rok, pri jeho odpredaji neplatí daň z príjmu. ETF fondy ťažia z výhody pôvodne zavedenej na podporu obchodovania s akciami. Od daní sú totiž po splnení časového testu oslobodené všetky finančné aktíva obchodované na regulovanom finančnom trhu – burze.

Reklama

To naplatí v prípade podielových fondov. Podielové listy sa na burze štandardne neobchodujú. Časový test sa teda na ne nevzťahuje. Spoločnosti spravujúce podielové fondy na túto asymetriu dlhodobo upozorňujú a žiadajú zrovnoprávnenie podmienok.

„Súčasnú právnu úpravu považujeme za nešťastnú, pretože vytvára nerovnaké podmienky pre investovanie do porovnateľných investičných nástrojov. Dlhodobou prioritou SASS je odstránenie daňovej diskriminácie podielových listov a vytvorenie férových podmienok pre investovanie,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností, Roman Vlček.

36 mesiacov

Riešenie tohto problému je už na obzore. Návrh zaviesť časový test aj na investície do podielových fondov je súčasťou návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý predložil poslanec Miloš Svrček, člen hnutia Sme rodina.

Návrh už prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR a rovnako tak medzirezortným pripomienkovaním. Proti sa vyjadrilo Ministerstvo financií SR.

Od daní by mali byť oslobodené výnosy z podielových listov, ktoré by investor držal viac ako 36 mesiacov.

„Investovanie do podielových listov podielových fondov je jednou z najbežnejších a najbezpečnejších foriem investovania na kapitálovom trhu. Naopak, investovanie do jednotlivých cenných papierov obchodovaných na burze je z pohľadu rizikovosti vyššie ako investovanie do podielových fondov, ktoré sú diverzifikované z pohľadu tried aktív a majú vytvorenú stratégiu. Aktuálne platný časový test len na cenné papiere obchodované na regulovanom trhu pôsobí diskriminačne,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Daňová výhoda, ktorú majú ETF fondy, zvyšuje ich výnosy. Pri rovnakom zhodnotení ťahajú podielové fondy za kratší koniec o 19 percent. Ak by sa tak mali dostať vo výnosoch na rovnakú úroveň, potrebujú o tieto percentá zarobiť viac. Vlček potvrdzuje, že daňová výhoda je silným argumentom, keď sa investori rozhodujú medzi ETF a podielovými fondami.

Odmietavé stanovisko rezortu financií

„S navrhovanou úpravou nesúhlasíme,“ uvádza v reakcii na návrh ministerstvo financií. „Dochádzalo by k tomu, že príjem u podielnika by nebol na žiadnom stupni zhodnotenia príjmov zdanený. Teda ani na úrovni podielového fondu, ani na úrovni podielnika… Uplatnenie oslobodenia by malo negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu,“ konštatujú správcovia štátnej kasy.

Ministerstvo vysvetľuje, že časové testy sa zaviedli do zákona na základe „Koncepcie rozvoja kapitálového trhu“ schválenej vládou SR v apríli 2015 za účelom podpory rozvoja obchodovania s akciami na burze cenných papierov.

„Investície do podielových fondov boli z takejto podpory zámerne vyňaté, keďže segment kolektívneho investovania sa vyvíja dobre bez potreby prijímania dodatočných opatrení,“ konštatuje rezort.

Popieranie investičných princípov

Používa aj celkom bizarné argumenty. Napríklad to, že časový test môže „deformovať investičný horizont investorov, pričom je v záujme štátu a v prospech investorov nevytvárať prekážky pre promptné redemovanie podielových listov. Dlhý časový test v trvaní 36 mesiacov by odrádzal podielnikov odpredať ich podiely aj v čase finančnej krízy.“

Zámer predať podielový list s cieľom vyhnúť sa stratám by podľa ministerských úradníkov narážal na povinnosť odviesť príslušnú daň, keby ešte neuplynula minimálna lehota 36 mesiacov. Táto argumentácia však popiera základné investičné princípy, podľa ktorých by práve v čase krízy investor svoje podiely predávať nemal.

Podpora dôchodku?

„Rôzne režimy zdaňovania majú svoj dôvod v minulosti,“ vysvetľuje Pavel Škrinar z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pripomína, že daňovým zvýhodnením sa sledovala predovšetkým podpora investovania cez kapitálový trh.

„Pri porovnaní objemu investícií do podielových fondov a priamo do cenných papierov vidieť, kto podporu potrebuje a kto nie,“ hovorí. „Zvýhodnenie ako také už z princípu nemôžu požívať všetci,“ obhajuje zámer podporiť obchodovanie s akciami.

Ak by štát podľa neho sledoval lepšie zabezpečenie obyvateľov na dôchodok, mal by byť časový test predĺžený na aspoň desať rokov a byť naviazaný na vek odchodu na dôchodok.

Téma je ešte stále živá

Zámer zaviesť časový test aj na investície do podielových fondov je stretom dvoch svetov. Podľa informácií Forbesu už prebehlo stretnutie ministra práce a ministra financií. Definitívne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.

Je to minister práce Milan Krajniak, ktorý volá po zrovnoprávnení pravidiel pre konkurenciu. Prejavilo sa aj jeho nedávnym návrhom otvoriť systém tretieho dôchodkové piliera pre nových poskytovateľov finančných služieb

Reklama

„Daňový režim by mal byť prvom rade spravodlivý, teda rovnaké podmienky pre všetkých. Po druhé si myslím, že v krajine s relatívne slabo rozvinutým kapitálovým trhom je namieste podporiť jeho rozvoj aj daňovými motiváciami. Po tretie daňová motivácia by mala mať strednodobý charakter, preto podporujeme časový test v dĺžke 36 mesiacov,“ uzatvára Vlček.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?