22. apríla 2020

Ľudia, ktorí si v súčasnosti prenajímajú nehnuteľnosť budú v prípade omeškania platieb nájmu v súvislosti s koronakrízou dočasne chránení. Zmenu schválili v stredu poslanci Národnej rady v rámci novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v dôsledku pandémie.

Na základe tejto zmeny prenajímateľ nebude môcť do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného. Opatrenie sa týka podnikateľov, ktorí boli nútení svoje podniky či iné priestory kvôli kríze uzavrieť, ale aj nájomcov bytov, ktorí majú problémy.

Aká bude recesia na Slovensku? Akoby ste vypli celé stavebníctvo,
vysvetľuje viceguvernér NBS

Od 1. apríla bude platiť takzvané trojmesačné moratórium na platby nájmov, no iba v prípade, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení choroby COVID-19. V praxi to znamená, že tento inštitút budú môcť využiť napríklad len ľudia, ktorí stratili prácu, živnostníci, ktorým klesli príjmy alebo tí, ktorých inak finančne ohrozuje aktuálna situácia, napríklad z dôvodu povinnej karantény. Dôvody majú byť nájomcom dostatočne osvedčené.

Prenajímateľ bude mať stále nárok na nájomné a tiež na nárok zo zodpovednosti za omeškanie. Podľa návrhu ide len o suspendovanie oprávnenia prenajímateľa ukončiť nájom.

Návrh vyšiel od poslankyne Za ľudí Vladimíry Marcinkovej, ktorú pred dvoma týždňami upozornilo niekoľko organizácií na narastajúcu bytovú núdzu rodín a jednotlivcov. Išlo o nadáciu DEDO a Úsmev ako dar.

„Ľudia, ktorí žijú v prenajatých bytoch a v ubytovniach, sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie dostávajú do situácie, kedy nie sú schopní platiť nájomné a hrozí im, že počas tohto krízového stavu stratia strechu nad hlavou. Mnohí prichádzajú o prácu, pracujúce matky samoživiteľky sú v dôsledku zatvorených škôl a škôlok doma s deťmi, živnostníci sú na kolenách,“ opísala Marcinková po schválení zákona.

Preto podľa nej prijali opatrenie, aby nebolo možné počas týchto troch mesiacov vypovedať nájomný vzťah. „Získali sme pre nich čas, kedy aj pre platobnú neschopnosť, budú môcť tri mesiace ostať pokojne vo svojich domovoch, ale chránime aj prenajímateľov, a to povinnosťou, aby im nájomcovia dlh splatili do konca kalendárneho roka,“ hovorí. Takúto úpravu prijali aj v Nemecku a mala byť kompromisom k riešeniu bytovej núdze, ale aj ochrany súkromnoprávnych vzťahov.

Medusa, The Cuba Libre a Kubista o situácii v gastre.
Najdlhšie zavreté prevádzky na pomoc stále čakajú

Čo bude s podnikateľmi?

Nájomcovia aj podnikatelia budú musieť najneskôr do konca tohto roka nájmy vyplatiť. Vláda by sa však podľa ministerstva práce mala venovať aj čiastočnému odpustenie nájmov či pomocou so splácaním, o ktoré žiadajú podnikatelia.

Toto odloženie nájmov by malo byť len prvým krokom.

Zo spomínanej novely okrem iného vyplýva aj to, že podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu. O dočasnú ochranu bude môcť podnikateľ požiadať pre zvýšenie pohľadávok po lehote splatnosti alebo pre značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie jeho podniku. Opatrenia sa budú dotýkať len podnikateľov zasiahnutých následkami pandémie, a nie osôb, ktoré mali závažný problém s plnením si záväzkov aj pred pandémiou.

Ochrana bude spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva či upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?