14. októbra 2020

Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa v rámci ocenení Nadácie Eset stal fyzik Fedor Šimkovic. Ocenenia Eset Science Award, v rámci ktorých ocenili aj výnimočného mladého vedca do 35 rokov a výnimočného vysokoškolského pedagóga, udelili v stredu 14. októbra. 

Šimkovic pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov.

V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

Nadácia Eset ocenila top slovenských vedcov.
Tkáč z Glycanostics získal 100-tisíc eur

Vo svojom výskume využíva atómové jadrá ako laboratórium na štúdium základných vlastností neutrín. Pokrýva oblasti atómovej fyziky, jadrovej fyziky a fyziky častíc, s expanziou do astrofyziky.

Reklama

Tie sú prepojené unikátnym procesom bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier, ktorý doposiaľ nebol pozorovaný a je predmetom obrovského záujmu vedeckej spoločnosti. „Mojím cieľom je komplexný teoretický opis tohto procesu v spojitosti s problematikou teórií veľkého zjednotenia, štruktúrou jadier a atómov,“ hovorí Fedor Šimkovic.

Vedec získal od hlavného partnera ocenení, spoločnosti Eset, aj finančnú cenu 100-tisíc eur.

Väčšie prepojenie

Podľa oceneného vedca by mali slovenské vedecké tímy viac spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú prístup k významným vedeckým infraštruktúram a technológiám. „Myslím si, že slovenská veda je zahľadená príliš do seba. Sme malá komunita a chýba nám väčšie medzinárodné prepojenie a odozva,“ hovorí a dodáva, že otvorenie sa medzinárodnému priestoru by mohlo priniesť slovenskej vede viac úspechov.

Je tiež toho názoru, že je potrebné vytvárať miesta pre mladých profesorov a otvoriť ich pre všetkých uchádzačov z celého sveta. „Silná konkurencia nám len pomôže,“ vraví. V Šimkovicovom portfóliu pritom nájdeme množstvo medzinárodných spoluprác.

Najbohatší Slováci 2020: Prvé dve miesta obhájené,
na tretie sa vytiahol spolumajiteľ Esetu

Pôsobil na Karls-Eberhard Univerzite v Tübingene, spolupracoval s medzinárodným ústavom v Dubne a s Ústavom technickej a experimentálnej fyziky ČVUT v Prahe. Okrem toho publikoval články s jeho zahraničnými kolegami napríklad  z CALTECHu, Univerzity v Ioannine, Univerzity vo Valparaiso, University College v Londýne, z ústavu v ITEP v Moskve a s mnohými ďalšími.

Ďalší štyria finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy:

Michal Fečkan (Matematika – nelineárne dynamické systémy a procesy)

Pavol Jakubec (Organická syntéza a výskum nových antibiotík)

Boris Klempa (Evolúcia a ekológia zoonotických vírusov)

Mária Omastová (Materiálový výskum polymérnych kompozitov a nanokompozitov)

Okrem hlavnej kategórie nadácia ocenila výnimočného mladého vedca do 35 rokov a výnimočného vysokoškolského pedagóga.

Medzinárodnej komisii, ktorá bola zodpovedná za prvé dve kategórie, predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Kip Thorne, ktorý ju získal ako jeden z trojice vedcov za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn.

„Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku. „Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktorí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniam,“ uviedol.

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Víťazom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Tamás Csanádi. Foto: Eset Science Award

Tamás Csanádi z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach skúma deformačné správanie keramiky v mikro/nano škále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou. Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou.

Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Víťazom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal Ivan Varga. Foto: Eset Science Award

Profesor Ivan Varga pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov. Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Podarilo sa mu tiež potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?