30. júla 2020

Dokončím pracovné povinnosti, potom sa povenujem priateľom, rodičom, postarám sa o deti, vyhoviem partnerovi, šéfovi, a keď vyhoviem všetkým, potom budem mať konečne čas aj pre seba. V pokoji sa najem, vyspím alebo si niečo prečítam… Väčšina z nás to má v živote asi podobne. Najprv všetci ostatní a všetko ostatné, a až potom prichádzam na rad ja. No takto to nefunguje. Žiadne potom neexistuje. Vždy prichádzajú nové a nové požiadavky a my sa im s dobrým úmyslom snažíme vyhovieť.

Byť človekom, ktorý má na prvom mieste seba, a spolupracovať s tými, ktorí to majú rovnako, je veľká výhra. Hovoríte si, ako môže fungovať spolupráca so sebeckými ľuďmi a ako sa ním sám stať? Na začiatok si vysvetlíme jeden hlavný rozdiel medzi sebeckosťou a zodpovednosťou. Sebeckí ľudia sú tí, ktorí uspokojujú iba vlastné potreby vo vlastný prospech s cieľom vyhovieť len samému sebe. Zodpovední ľudia sú tí, ktorí naplňujú najprv vlastné potreby, aby mohli lepšie a efektívnejšie vyhovieť ľuďom vo svojom okolí.

Týchto 40 vľúdnych výrokov pomáha zlepšiť rétoriku vo vzťahu k sebe

Tomáš Baťa chcel od svojich ľudí vždy 100 % výkon. Veľmi rýchlo však pochopil, že človek, ktorý športuje, má kvalitný spánok, pravidelnú stravu, svoje koníčky, záujmy a kvalitné medziľudské vzťahy, podáva úplne iný pracovný výkon ako človek, ktorý je v strese a pod neustálym tlakom.

Uvedomil si, že nemôže brať zodpovednosť za životný štýl spolupracovníkov (takto sa označovali zamestnanci vo firme Baťa), ale môže vytvárať podmienky na to, aby sa o seba vedeli postarať. Čo teda podľa baťovskej filozofie znamená postarať sa sám o seba?

Reklama

Na prvom mieste som „ja“

Mať na prvom mieste seba. Celá táto filozofia je postavená na slove „služba“ a schopnosti poslúžiť. Ikonické motto„náš zákazník – náš pán“ pozná skoro každý. Bohužiaľ, už menej známa je skutočnosť, že slúžiť zákazníkovi je až štvrtý stupeň baťovskej služby. Tým prvým stupňom je „poslúž sám sebe“, pretože nemôžete dávať, čo sami nemáte. Táto filozofia je postavená na princípoch, ktoré vedú človeka k tomu, aby sám prijal zodpovednosť za seba, vlastný životný štýl a budúcnosť.

Zdroj: Archív Nadácie Tomáša Baťu

Po vašom prijatí do firmy vás naučili dve veci. Naučiť sa vyrobiť topánku, bez ohľadu na ktorú pracovnú pozíciu ste boli prijatý, a uvedomiť si, prečo je dôležité postaviť seba na prvé miesto. Tomáš Baťa hovoril, že nezanecháva ľuďom budovy a stroje, ale systém, ktorý má zostať na úžitok každému bez rozdielu.

Rannou rutinou za dobrou náladou a proti stresu.
Toto je 6 aktivít, ktoré do nej zvládne zaradiť každý

Uznával tri roviny ľudského bytia – fyzickú, mentálnu a duševnú. A presne v tomto poradí sa má človek podľa jeho filozofie o ne aj starať. Najprv sa postarajme o fyzické telo. Základná starostlivosť spočívala v spánku, jedle a pravidelnom pohybe. Kým si nie je človek schopný uvedomiť, že bez týchto činností nie je možné udržovať telo zdravé, nemá zmysel hovoriť o rozvoji mysle a duše.

Myseľ a duša prebývajú vo fyzickom tele. Rozhýbavajú fyzické telo a sú vzájomne prepojené. Jedno nejde oddeliť od druhého a tretieho. Ľudia, ktorí sa napríklad neustále vzdelávali a hľadali „potravu“ ako pre svoju myseľ, tak aj pre dušu a zanedbávali starostlivosť o fyzické telo, boli v rámci firemnej starostlivosti upozorňovaní, že bez starostlivosti o fyzické telo nie je možné dosiahnuť osobnostnú zmenu. Hneď ako človek zvládol starostlivosť o svoje fyzické telo, mohol sa viac venovať rozvoju mysle a duše.

Baťa chcel, aby si ľudia uvedomovali, že bez kvalitnej stravy, spánku a pohybu nemôžu dosahovať také výsledky, ako keď tieto aktivity zaradia do každodenného života. V praxi to znamenalo, že vás firemná filozofia začala viesť k tomu, aby ste tieto aktivity považovali za dôležité a našli si na ne čas. Už vtedy si veľmi dobre uvedomovali, že nie je jednoduché stihnúť počas dňa všetko. A ešte k tomu myslieť na kvalitné stravovanie, pohyb a dostatočné množstvo spánku. Baťova rada preto znela: „Spomaľ!“

Zdroj: Archív Nadácie Tomáša Baťu

Práca a niekoho požiadavky tu budú stále a budú sa stupňovať. A pokiaľ dovolíte, aby ste ich vykonávali na úkor času, ktorý máte venovať sebe, tak je to, bohužiaľ, iba vaša chyba. Musíte sa naučiť dať seba na prvé miesto.

Keď budete dobre jesť, spať a hýbať sa, budete mať viac energie. Sval má totiž inú energiu ako tuk. Bude z vás vyžarovať sila. Na to však potrebujete čas a priestor. Každý deň pribudne niečo, čo treba spraviť, a čím viac energie budete vynakladať na plnenie úloh, tým viac budete zanedbávať seba. Preto oslabnete a paradoxne, aj keď pracujete viac, váš výkon v takom prípade klesá.

Starostlivosť o seba nie je pôžitok.
Je to disciplína

Neprichádza totiž iba fyzická únava, ale aj tá duševná. Všetci poznáme túto skutočnosť. Bohužiaľ, mnohí radšej nevyhovieme sami sebe, než by sme mali sklamať svoje okolie. Vo chvíľach, keď máte veľa povinností, si skúste spomenúť práve na baťovskú filozofiu, ktorá hovorí, že jediná osoba, ktorej by ste mali vždy vyhovieť, ste vy sám. Toto pravidlo platí ako pre každého človeka osobne, tak aj pre jeho okolie.

Nikdy nechcite, aby pre vás ľudia pracovali na úkor času, ktorý mali venovať jedlu, spánku alebo pohybu. Pamätajte si, že kým ochudobňujete ľudí o čas, ktorý mali venovať týmto aktivitám, ochudobňujete prevažne seba, pretože týmto chovaním zabíjate v ľuďoch ich vzťah k vám. Nájdite si čas sami pre seba a doprajte to aj ľuďom okolo vás.

Človek, ktorý sa vie postarať sám o seba, to nečaká od firmy, a naopak, ešte firme prináša kvalitný výkon. Firma však musí ľuďom dopriať čas, aby mali priestor starať sa aj o seba. Je to obojstranný vzťah.

Ak budete zase premýšľať nad tým, či oželiete obed, alebo budete pracovať dlho do noci, prípadne zase necháte prepadnúť lekciu jogy – nerobte to! Ani Tomáš Baťa, ktorý bol považovaný za absolútneho vorkoholika, by to nespravil – a rovnako to ani nevyžadoval od svojich ľudí. Pre neho bolo dodržiavanie času kľúčové a presnosť výsadou, ale hovorí sa, že platilo nepísané pravidlo: „Radšej prísť neskôr než bez raňajok.“

Gabriela Končitíková je projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu, lektorka a spisovateľka. Už 12 rokov sa venuje štúdiu odkazu Baťu a je autorkou 10 kníh na túto tému. V rámci svojej odbornej činnosti sa zaoberá možnosťami aplikácie Baťovho systému riadenia do súčasného podnikateľského prostredia. Jej prednášky sú zamerané na špecifické časti spomínaného systému a Baťovsky leadership. Od roku 2018 vedie Akadémiu Baťa, ktorá si získala priazeň ako v Česku, tak aj na Slovensku.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?