24. júla 2020

Ako a čím začíname i končíme každý svoj deň? Možno si ráno v mysli chaoticky premietame, čo všetko nás čaká, neminie, čomu sa jednoducho v nasledujúcich hodinách nevyhneme. Večer zase v duchu potichu ľutujeme niektoré svoje zlyhania, chyby, alebo si vyčítame, že sme nestihli dokončiť všetko, čo sme si zaumienili.

Trestáme a zožierame sa myšlienkami, že zajtra musíme byť lepší, výkonnejší, produktívnejší. Čo keby sme sa namiesto toho radšej vždy ráno a večer pred zrkadlom zastavili a zmiernili tempo? Potešme sa, povzbuďme sa, povedzme si pár prívetivých slov. Nemali by sme totiž zabúdať na vľúdnosť voči sebe i ostatným ľuďom.

Veď všetci veľmi dobre vieme, že by sme sa mali mať radi. Je ťažké fungovať a prežívať šťastné momenty, ak nám takpovediac nevyhovuje vlastná koža. Psychologička Denisa Zlevská konštatuje, že práve pozitívny vzťah voči sebe je základným kameňom zdravého sebahodnotenia.

„To nám umožňuje žiť bez nadraďovania sa či sebapodceňovania,“ dodáva. Vďaka tomu jasnejšie vidíme vlastnú hodnotu, vlastné „ja“. Neznamená to však, že by sme sa mali bezhranične, slepo a narcisticky zbožňovať. Nie. Nemajme o sebe skreslený obraz, no budujme si zdravší vzťah voči samým sebe. 

Až o 40 pozitívnych výrokov sa s nami podelila psychologička Denisa Zlevská. Foto: archív Denisy Zlevskej

Spolu s ním totiž podľa odborníčky získavame v živote rôzne výhody vrátane neoceniteľnej vnútornej slobody. Dokážeme sa pomyselne odtrhnúť od reťazí, ktoré nám doposiaľ spútavali ruky. „Od nutkavého napĺňania očakávaní zvonku, či mučivých vnútorných konfliktov, kedy sa naše konanie nezhoduje s tým, čo cítime, potrebujeme a kto sme,“ upresňuje Zlevská.

Reklama

Ak si chceme začať budovať zdravý vzťah voči samým sebe, tak vedzme, že je to celoživotný proces. Neúnavný, neutíchajúci. A podľa psychologičky je sebapoznanie jeho alfou i omegou. Vľúdne a milé slová s pozitívnym nábojom vždy radšej hovoríme ľuďom naokolo. Podľa Zlevskej sme sami na seba oveľa prísnejší, latku si nastavujeme privysoko a očakávame bezmála iba bezchybnosť. Takto to nefunguje.

Veď sme predsa omylné tvory. Ľudia. Skúsme si preto každé ráno a večer vyhradiť čas na to, aby sme pochválili, ocenili, potešili a povzbudili svoj odraz v zrkadle. Vystrime sa, zahľaďme sa mu do očí, a úprimne prednesme niektoré z týchto povzbudivých výrokov, 20 na ráno a 20 na večer, ktoré už nižšie odporúča sama psychologička: 

Povzbudivé slová na príjemnejšie ráno:

 1. Dnes som dostal/dostala do daru tento deň, aby som bol/bola šťastný/šťastná a žil/žila naplno. Užijem si ho!
 2. Otvor oči pre dobro okolo seba. Rozdávaj ho i s radosťou prijímaj.
 3. Môj život má rovnakú cenu, ako život ostatných. Správam sa k sebe s úctou.
 4. Urobím dnes niečo pekné pre seba, len tak, z lásky k sebe.
 5. Záleží na mne. Som dôležitý a podstatný človek.
 6. Pozri sa na seba, koľko krásy sa v tebe ukrýva.
 7. Dnešný deň zvládnem hravo. Veď toľko vecí v živote som už zvládol/zvládla!
 8. Úspech stojí na troch nohách. Príprave, odhodlaní, skutkoch… a troche šťastia. Mnohé mám vo svojich rukách, chopím sa dnešnej šance.
 9. Načúvam si a dôverujem svojmu vnútru. Má pre mňa dôležité informácie.
 10. Splním si dnes to, čo som sám/sama sebe sľúbil/sľúbila.
 11. Moje hodnoty sú kompasom, ktorý určuje moje rozhodnutia.
 12. Premýšľam, ale aj konám! Skutkom sa dostanem bližšie k svojmu cieľu.
 13. Dovolím si dnes robiť chyby. Aj to je cesta napredovania. Poučím sa a idem ďalej!
 14. Dám si dnes pauzu od kritiky a budem si hovoriť radšej slová povzbudenia.
 15. Oceňujem malé kroky vpred a teším sa z nich!
 16. Splním si dnes svoje sny. V nich sa ukrýva moje životné šťastie.
 17. Mám odvahu požiadať o pomoc a som ochotný/ochotná pomôcť druhým. Vzájomnosť utvára vzťahy.
 18. Obklopím sa dnes vedome ľuďmi, ktorí ma posúvajú vpred.
 19. Odložím dnes šomranie a negativizmus, hľadám príležitosť konať dobro.
 20. Spomalím, mám dosť času. Žijem prítomný okamih a jeho čaro.

Povzbudivé slová na príjemnejší večer:

 1. Som vďačný/vďačná za všetko to, čo považujem za automatické, hoci to také vôbec nie je.
 2. Čo som nestihol/nestihla dnes stačí preplánovať. Aj zajtra je deň!
 3. Doprajem si odpočinok a regeneráciu síl, zaslúžim si to.
 4. Teším sa zo všetkého, čo sa mi podarilo zvládnuť.
 5. Nemusím mať všetko. Som vďačný/vďačná za to, čo už mám.
 6. Som na seba pyšný/pyšná za to, ako som riešil/riešila náročné situácie tohto dňa.
 7. Dnes som urobil/urobila ďalšie malé kroky k veľkým veciam. Som šikovný/šikovná.
 8. Odpúšťam si to, čo som pokazil/pokazila, čo sa nepodarilo.
 9. Oceňujem všetko úsilie, ktoré som vynaložil/vynaložila na veci prežitého dňa.
 10. Som na seba hrdý/hrdá za to, ako som prekonával/prekonávala prekážky a kam som sa vďaka nim posunul/posunula.
 11. Teším sa z toho, čo som sa dnes naučil/naučila nové o sebe, o svete i o druhých.
 12. Ďakujem za všetko dobro, ktoré som dnes mohol/mohla prijať i darovať.
 13. Ak sa dnes niečo pokazilo, zajtra to môžem skúsiť napraviť.
 14. Odpúšťam iným ich slabosti. Aj oni sú len ľudia.
 15. Ďakujem za múdrosť, ktorej ma naučili moje zlyhania či zlyhania iných.
 16. Teším sa z každého dobrého riešenia, na ktoré som dnes prišiel/prišla.
 17. Som rád/rada z maličkostí dnešného dňa, ktoré ma potešili.
 18. Nevadí, že dnešok nevyšiel na sto percent. Nikto nie je dokonalý, ani ja takým/takou nemusím byť.
 19. Ďakujem za ľudí, ktorí prispeli k bohatstvu dnešného dňa.
 20. Teším sa na zajtrajšok a jeho prekvapenia!

Nie je už len pri predstave, že si na pravidelnej báze dokážeme povedať takéto prívetivé slová, deň hneď o niečo krajší? Rozhodnime a zaviažme sa, že naším cieľom bude pestovanie vľúdnejšej rétoriky vo vzťahu k samým sebe i ostatným. Každé ráno a večer si opakujme všetky či niektoré z týchto povzbudivých výrokov, alebo si pokojne vytvorme vlastné, ku ktorým nás privedie jedinečnosť každého dňa či životné cesty. Majme aspoň o kúsok radšej kožu, v ktorej žijeme.

Denisa Zlevská je psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním, supervízorka, lektorka. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Lektorsky sa venuje témam, ako sú manažérske zručnosti, soft skills, rozvoj dialógu zameraného na riešenie a tiež sa pohybuje v témach na pomedzí prevencie duševného zdravia a pracovnej psychológie. Špecificky sa venuje problematike syndrómu vyhorenia a manažmentu stresu. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov a autorkou partnerskej hry DUET.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?