12. marca 2020

Je známe, že v súčasnosti má pandémia koronavírusu zásadné dopady na ekonomiku. Ako sa bude situácia vyvíjať je síce momentálne otázne, no analytici čoraz častejšie v tejto súvislosti spomínajú aj možnú recesiu.

Na druhej strane sa viac ako možná recesia spomínajú dopady na bežných ľudí. Medzi opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy, sa zaradilo napríklad zatváranie škôl. Momentálne ešte nie je známe, dokedy bude toto nariadenie platiť, isté však je, že tisíce rodičov tak muselo preň zostať so svojimi deťmi doma. A z dlhodobého hľadiska môže ľuďom táto situácia spôsobiť finančné ťažkosti.

Koronavírus vyľudnil aj lietadlá. Niektoré spoločnosti rušia lety,
ďalšie vypravujú prázdne stroje

Pred niekoľkými dňami sa preto talianske banky rozhodli pozastaviť splácanie hypoték pre domácnosti. Rovnaké rozhodnutie urobila aj druhá najväčšia slovenská banka VÚB, ktorá je súčasťou talianskej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo.

Bezplatný odklad

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku cítime potrebu pomôcť krajine, a aj preto sme sa rozhodli všetkým našim klientom z dôvodu zníženia príjmov ponúknuť možnosť bezplatného odkladu splátok na jeden až šesť mesiacov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Možnosť dostanú všetci klienti, ktorí čerpajú spotrebný či hypotekárny úver a sami o túto možnosť požiadajú.

Reklama

Cestovanie v čase koronavírusu:
Fakty a užitočné informácie, ktoré by ste mali poznať

Odklad splátok bol v slovenských bankách síce možný aj doteraz, no klient musel preukázať, že jeho finančné problémy sú len dočasné.

Aktualizované o vyjadrenie ČSOB Banky, Tatra banky a Slovenskej sporiteľne

Hovorkyňa ČSOB Banky Anna Jamborová potvrdila, že rovnako aj v ich banke mal klient aj doteraz, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, možnosť požiadať o úpravu splátkového kalendára. Mohol tak urobiť napríklad formou odkladu splátok maximálne na 6 mesiacov alebo predĺžením splácania úveru, čím je možné znížiť mesačné splátky.

„Klientom v kontexte vývoja udalostí za túto zmenu nebude účtovaný poplatok. Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte pred tým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach. Zatiaľ neevidujeme v súvislosti s aktuálnou situáciou podobné otázky klientov, avšak dnes je ešte ťažké predvídať ďalší vývoj udalostí a prípadných dopadov v tomto smere. Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára, alebo môže realizovať mimoriadne splátky,“ vysvetľuje Jamborová.

Záujem zatiaľ neevidujú

Vývoj situácie sledujú aj v Tatra banke, kde každý deň vyhodnocujú prichádzajúce informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a ich prípadný dopad na ekonomiku. „Implementujeme nadštandardné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme pristúpili k prípadnej platobnej neschopnosti a pomohli klientom preklenúť výpadok príjmov, ktorý je spôsobený prijatými opatreniami v súvislosti s vírusom COVID-19. Momentálne však zvýšený záujem o akákoľvek formy zmeny splácania neevidujeme,“ uvádza Boris Fojtík, hovorca Tatra banky.

Fojtík dodáva, že v prípade, ak má klient problém so splácaním úveru alebo vie, že takáto situácia nastane, je dôležité, aby banku kontaktoval čo najskôr. „Každá žiadosť o zmenu splácania alebo prípadného odkladu splátok bude citlivo a individuálne posudzovaná s ohľadom na súčasnú situáciu.“

Popularizuje vedu a na Instagrame vysvetľuje aj koronavírus. Čo odporúča Vedátor?

Zástupcovia Slovenskej sporiteľne zasa tvrdia, že sa sústredia skôr na systematické, ako na krátkodobé riešenia. „Preto komunikujeme s regulátorom a rovnako by sme ocenili partnera aj na strane vlády. Uvedomujeme si veľký dopad nie len na ľudí ale najmä na živnostníkov a firmy, kde cítime rovnako potrebuvkoordinácie zo strany štátu,“ vysvetľuje hovorkyňa Marta Cesnaková. Banka svojim klientom radí v prípade problémov čím skôr kontaktovať pobočku a v prípade neschopnosti splácania hypotéky, riešili situáciu proaktívne.

„Súčasne ľuďom odporúčame, aby si dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach, keďže úprava
podmienok úveru môže klientom spôsobiť  v budúcnosti problémy pri žiadostiach o ďalší úver alebo pri prenesení
úveru do inej banky. V súčasnosti komunikujeme s regulátorom, aby sa možnosti reštrukturalizácie úverov pre
klientov zjednodušili.“

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk